Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Критерії оцінювання виконання аналітичної записки

Самостійна робота студента за цим напрямком оцінюється у 9 балів, з яких:

  • вступ – 0,5 балів;

  • основна частина – за кожен розділ по 1 балу;

  • висновки – 3 бали;

  • список використаних джерел – 1 бал;

  • додаток – 1 бал;

  • оформлення – 0,5 балів.

За порушення строків здачі роботи знімається від 0,5 балів до 1 балу в залежності від термінів порушення.

2. Робота з інформаційним ресурсом мережі Інтернет – робота з офіційним сайтом міського голови і міської ради м. Донецька http://www.Lukyanchenko.Dоnetsk.Ua/

Дана форма самостійної роботи студентів передбачає використання мережі Інтернет, що дозволить студентам поглибити свої знання з комунального (муніципального) права та набути додаткові вміння і навики у роботі на персональному комп'ютері і в мережі Інтернет. При виконанні цієї форми самостійної роботи необхідно висвітлити їй практичну спрямованість. Крім того, велике значення мають статистичні дані, що стосуються діяльності органу місцевого самоврядування. Важливе також дослідження різних проектів нормативних актів як загальнодержавного, так і локального значення. Вся ця інформація доступна сьогодні у комп'ютерній мережі Інтернет, що дозволяє одержати ці дані в максимально короткий термін і в зручній формі. Завдяки цьому сьогодні мережа Інтернет є незамінним джерелом інформаційних ресурсів при виконанні самостійної роботи.

Напрями і зміст роботи

Дана форма самостійної роботи виконується студентами у підгрупах (по 5-6 студентів у кожній). Розподіл на підгрупи здійснюється студентами самостійно за власним бажанням або координатором. Координатор до 14 листопада повинен надати викладачеві звіт про розподіл на підгрупи з вказівкою напряму дослідження.

Мета виконання самостійної роботи з інформаційним ресурсом мережі Інтернет – робота з офіційним сайтом міського голови і міської ради м. Донецька http://www.lukyanchenko.dоnetsk.ua/, а саме по наступним напрямам:

 • комунальний портал;

 • містобудівний портал;

 • транспортний портал;

 • сайт Бюро технічної інвентаризації;

 • сайт Асоціації міст України.

Кожна підгрупа як результат роботи оформлює один реферат, який повинен містити наступні складові:

- вступ (де повинне міститися обґрунтування актуальності обраного напряму; мета і завдання дослідження);

- основна частина - розділи:

1. Правова основа досліджуваного питання.

2. Компетенція органів місцевого самоврядування в обраній сфері.

3. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади з досліджуваних питань.

4. Громадські організації, діяльність яких пов'язана з діяльністю органів місцевого самоврядування з досліджуваних питань.

5. Досвід використання форм безпосередньої демократії з досліджуваних питань.

6. Розділ Статуту територіальної громади м. Донецька, де регламентуються питання обраного напряму.

7. Зарубіжний досвід регулювання обраного напряму.

- висновки (де повинні міститися висновки по кожному розділу і узагальнений висновок в цілому по напряму дослідження з обов'язковою вказівкою проблем і шляхів їх вирішення);

- запит до міського голови (сформулювати і правильно оформити актуальне на сьогоднішній день питання, пов'язане з обраним напрямом).

Вимоги до оформлення реферату: шрифт Times New Roman 14, одинарний інтервал, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Обсяг – не більше 15 сторінок. Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки. На титульному листі, окрім загальнообов'язкових формулювань, обов'язково повинні бути вказані: тема напряму; ПІБ студентів, які виконували дану роботу (напроти кожного студента слід вказати вид виконаної ним роботи).

Етапи виконання реферату:

 1. Вибір напряму дослідження.

 2. Робота над структурними частинами реферату.

 3. Завершення роботи та направлення її координатору для перевірки і підготовки підсумкового звіту.

 1. Вибір напряму дослідження

До 14 листопада поточного навчального року студентам необхідно: розподілитися на підгрупи з кількістю 4-5 студентів у кожній, що вони здійснюють самостійно за власним бажанням або координатором; обрати напрямок роботи підгрупи та розподілити структурні частини між собою для індивідуального виконання; зареєструвати ці дані у координатора. За результатами здійснення цього етапу координатор підготовлює первинний звіт викладачу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]