Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тематика курсових робіт з дисципліни «комунальне (муніципальне) право»

1. Поняття й основні принципи організації місцевого самоврядування.

2. Комунальна власність: проблеми формування й управління.

3. Фінансово-економічна основа місцевого самоврядування.

4. Організаційно-правові форми здійснення місцевого самоврядування.

5. Статус депутата місцевої ради.

6. Пряме народовладдя в місцевому самоврядуванні.

7. Сільський, селищний, міський голова - вища посадова особа територіальної громади.

8. Відносини органів державної влади з органами місцевого самоврядування.

9. Місцеві податки й збори.

10. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Правові гарантії місцевого самоврядування.

12. Територіальна громада: функції, роль і правовий статус.

13. Форми добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування.

14. Місцевий бюджет: порядок підготовки, обговорення, прийняття і виконання.

15. Міжнародні асоціації органів місцевого самоврядування.

16. Правовий режим об'єктів комунальної власності.

17. Правове регулювання управління містом з районним поділом.

18. Моделі організації й функціонування муніципального управління в закордонних країнах.

19. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад.

20. Теоретичні основи організації та діяльності місцевих рад.

21. Міжнародні стандарти щодо місцевого самоврядування

22. Моделі муніципального управління

23. Територіальні основи організації та діяльності місцевого самоврядування

24. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

25. Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування

Тематика дипломних та магістерських робіт з дисципліни «комунальне (муніципальне) право»

1. Становлення й розвиток конституційно-правових засад місцевого самоврядування.

2. Судовий захист місцевого самоврядування.

3. Посадова особа місцевого самоврядування: основи правового статусу.

4. Основи фінансової автономії місцевого самоврядування.

5. Господарська діяльність органів місцевого самоврядування.

6. Правоздатність територіальної громади.

7. Правовий статус депутатів місцевих рад: теоретико-практичний аспект.

8. Правовий статус комунальних підприємств в Україні.

9. Правовий статус органів самоорганізації населення.

10. Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні.

11. Правові засади формування місцевих бюджетів.

12. Правові засади формування й використання місцевих фінансових ресурсів в Україні.

13. Протиріччя між виконавчою владою та місцевим самоврядуванням на регіональному рівні та механізми їхнього вирішення.

14. Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування.

15. Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні.

16. Функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні.

17. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення конституційних прав і свобод людини ігромадянина.

18. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації.

19. Система гарантій щодо місцевого самоврядування в Україні.

20. Правовий статус виконавчих органів місцевих рад.

21.Конфлікти у системі місцевого самоврядування

22. Проблеми формування місцевих представницьких органів

23. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування

24. Організаційні основи організації та діяльності місцевого самоврядування

25. Питання відповідальності місцевих рад та їх виконавчих органів

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]