Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цін

1. Фінансові кошти територіальних громад.

2. Місцеві бюджети.

3. Місцеві податки і збори.

4. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

Теоретичні питання

  1. Визначте та охарактеризуйте фінансові кошти територіальної громади.

  2. Охарактеризуйте повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради з управління комунальною власністю.

  3. У якому порядку здійснюється формування спільної власності територіальних громад на рівні області та району?

  4. Як формуються районні і обласні бюджети? Назвіть джерела формування доходів місцевих бюджетів.

  5. Яким чином гарантується самостійність місцевих бюджетів?

  6. У чому полягає участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів?

  7. У якій формі може надаватися фінансова допомога місцевому самоврядуванню?

  8. Які права мають органи місцевого самоврядування щодо підприємств, установ, організацій, які не знаходяться в комунальній власності?

  9. Сформулюйте поняття комунального замовлення. Визначте його ознаки.

  10. Охарактеризуйте форми участі органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Місцеві податки та збори встановлюються відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішенням:

а) Кабінету Міністрів України;

б) відповідної державної адміністрації;

в) виконавчого апарату районної, обласної ради;

г) президії обласної, районної ради;

д) сільських, селищних, міських рад.

1.2. Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад:

а) 300 000 жителів;

б) 600 000 жителів;

в) 800 000 жителів;

г) 1000 000 жителів;

д) Немає обмежень.

1.3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють:

а) районні та обласні ради;

б) відповідні державні адміністрації;

в) виконавчий апарат районної, обласної ради;

г) президія обласної, районної ради;

д) виконавчі комітети відповідних рад.

1.4. Місцеві податки і збори зараховуються до:

а) відповідних місцевих бюджетів;

б) державного бюджету;

в) бюджетів рад вищого рівня;

г) бюджету обласної державної адміністрації;

д) законом не визначено.

1.5. До місцевих податків належить:

а) екологічний податок;

б) акцизний податок;

в) податок на додану вартість;

г) єдиний податок;

д) плата за землю.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Мінімальний рівень соціальних потреб – це:

а) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах певної області;

б) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах певного міста;

в) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах усієї території України.

2.2. Бюджет місцевого самоврядування – це:

а) доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

б) план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

в) належні відповідно до законодавства надходження до бюджету та витрати бюджету.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок; туристичний збір; збір за місця для паркування транспортних засобів; плата за землю.

3.2. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет, рішення про місцевий бюджет, рішення міської ради про недовіру міському голові.

4. Доповніть речення

4.1. Місцеві ради обов’язково установлюють податок на ...., відмінне від земельної ділянки, ... та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

4.2. Місцеві бюджети є ...., вони не включаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.

5. Визначте, чи правильним є твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. У складі місцевого бюджету виділяють поточний бюджет і бюджет розвитку.

а) так;

б) ні.

5.2. Складання і виконання районного бюджету здійснює райдержадміністрація.

а) так;

б) ні.

5.3. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів допускається.

а) так;

б) ні.

6. Встановіть відповідність

6.1. Встановіть співвідношення понять та їх змісту:

1. поточний бюджет;

2. бюджет розвитку;

3. мінімальний рівень соціальних потреб.

а) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах усієї території України;

б) доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

в) доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази.

7. Вирішіть задачі

7.1. Макіївській міський голова звернувся із пропозицією до приватного підприємства «Вікна-плюс» про виготовлення та встановлення металопластикових віконних конструкцій для комунального навчального закладу «Макіївське педагогічне училище» за рахунок коштів місцевого бюджету.

Чи може вважатися дана угода комунальним замовленням? За яких умов? Якщо так, які порушення порядку укладення договору комунального замовлення мали місце?

Чи мав міський голова відповідні повноваження для укладення цієї угоди?

7.2. Дніпродзержинський міський голова видав розпорядження про підвищення тарифів на транспортні послуги, які надаються населенню міста. Підставою стало зростання цін на паливо-мастильні матеріали на 5%, що зробило нерентабельним роботу як спеціалізованих автопідприємств, так і фізичних осіб-підприємців.

Громадянин Л. звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання нормативно-правового акта незаконним та його скасування через те, що зміна вартості палива не є підставою для перегляду тарифів, а також відповідне розпорядження не було погоджено з Мінекономіки.

Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок розрахунку, встановлення та зміни тарифів на транспортні послуги?

До компетенції яких органів відноситься право встановлювати тарифи на транспортні послуги? Чи потребують відповідні акти на погодження із органами державної влади?

Чи можуть бути акти органів місцевого самоврядування оскаржені членами відповідної територіальної громади у судовому порядку?

Яке рішення в даній ситуації прийме суд?

7.3. Територіальні громади м. Макіївки й м. Донецька через органи місцевого самоврядування (ради) об'єднали на договірних засадах на праві загальної спільної власності кошти місцевих бюджетів для реалізації спільного проекту з поліпшення дорожньої інфраструктури міст (ремонт доріг, розширення проїзної частини). Міська рада м. Макіївки для ремонту центральної вулиці виділила кошти з бюджету без узгодження свого рішення з міською радою м. Донецька, мотивуючи це тим, що стан доріг у Макіївці є набагато гіршим, ніж у Донецьку і, відповідно, вимагає більших фінансових вкладень.

Дайте правову оцінку ситуації. Запропонуйте варіанти вирішення даної проблеми.

7.4. Анадольською сільською радою на підставі ст. 77 Бюджетного кодексу України прийнято рішення «Про сільський бюджет на 2012 рік», у якому затверджені доходи та видатки сільського бюджету. Кошти, що передаються з сільського бюджету до районного або іншого місцевого бюджету, у даному рішенні затверджені не були, оскільки попередньо будь-які договори чи угоди не укладалися.

Фінансовим управлінням Волноваської районної державної адміністрації Донецької області здійснено певні власні розрахунки доходної та видаткової частин бюджету Анадольської сільської ради, які надано на розгляд сесії Волноваської районної ради Донецької області.

Спираючись на вказані розрахунки, Волноваською районною радою прийнято рішення «Про районний бюджет на 2012 рік», у якому передбачено вилучення коштів (передача коштів з сільського бюджету до районного - міжбюджетні трансферти) з бюджету Анадольської сільської ради, що призводить до очевидного дефіциту бюджету.

Анадольська сільська рада звернулася до суду з адміністративним позовом про визнання рішення незаконним.

Якими нормативно-правовими актами регулюються міжбюджетні відносини?

Чи може здійснюватися передача коштів між місцевими бюджетами? Якщо так, у якому порядку?

Дайте правовий аналіз ситуації.

7.5. Артемівська міська рада прийняла рішення про скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та затвердила ринковий збір.

Які місцеві податки та збори закріплені чинним законодавством?

Чи має право місцева рада не встановлювати місцеві податки та збори, передбачені у законодавстві або встановлювати податки та збори, не передбачені у законодавстві?

Дайте правовий аналіз ситуації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]