Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 8. Виконавчі органи місцевих рад

1. Поняття, порядок утворення і структура виконавчих органів місцевих рад.

2. Форми, методи роботи виконавчих органів місцевих рад.

3. Відділи, управління та інші виконавчі органи місцевих рад.

4. Функції та повноваження виконавчих органів місцевих рад.

Теоретичні питання

  1. Яке місце займають виконавчі органи місцевих рад у системі органів місцевого самоврядування в Україні?

  2. Обґрунтуйте свою позицію стосовно правової природи виконавчих органів місцевих рад – чи є вони самостійними органами місцевого самоврядування або структурними елементами місцевих рад?

  3. Який порядок формування і склад виконавчих органів місцевих рад передбачений у законодавстві Україні?

  4. У яких випадках виконавчі органи місцевих рад можуть не створюватися?

  5. Назвіть строк повноважень виконавчих комітетів місцевих рад.

  6. Охарактеризуйте порядок проведення засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

  7. Які повноваження виконавчих органів місцевих рад передбачені чинним законодавством України? Що таке делеговані повноваження?

  8. Які Ви знаєте класифікації функцій виконавчих органів місцевих рад.

  9. Які акти приймаються виконавчими комітетами місцевих рад? Чи є вони обов’язковими до виконання? Який порядок їхнього прийняття передбачений у чинному законодавстві?

  10. Ким і у яких випадках можуть бути скасовані акти виконавчих комітетів місцевих рад?

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Виконавчий апарат районної, обласної ради створюється:

а) підрозділом відповідної державної адміністрації;

б) відповідною радою;

в) Президентом України;

г) його склад обирається населенням відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

д) головою відповідної ради.

1.2. Виконавчі органи рад створюються:

а) територіальною громадою;

б) органами державної виконавчої влади;

в) відповідними радами;

г) головою відповідної ради;

д) головою обласної ради.

1.3. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується:

а) відповідною радою за пропозицією голови;

б) відповідним сільським, селищним, міським головою;

в) відповідною сільською, селищною, міською радою;

г) постійними комісіями ради;

д) членами територіальної громади на місцевому референдумі.

1.4. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради в межах

своїх повноважень приймає:

а) ухвали;

б) розпорядження;

в) рішення;

г) декрети;

д) регламенти.

1.5. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні:

а) більшістю голосів від конституційного складу виконавчого комітету;

б) більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету;

в) двома третинами від загального складу виконавчого комітету;

г) двома третинами від конституційного складу виконавчого комітету;

д) головою місцевої ради.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Виконавчі органи рад – це

а) є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою пи­тань, що належать до повноважень місцевого самоврядування;

б) представницькі ор­гани, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законом;

в) органи, які відповідно до конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених законами.

2.2. Президія (колегія) районної, обласної ради є:

а) дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради;

б) органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, поперед­нього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснен­ня контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету;

в) є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою пи­тань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Виконавчі комітети, відділи, управління, органи самоорганізації населення, виконавчий апарат районної ради, загальні збори громадян.

3.2. Міський голова, заступник міського голови, секретар міської ради, керівники відділів, управлінь, депутат міської ради.

4. Доповніть речення

4.1. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з ...... .

4.2. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його .... .

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Кількісний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради – за пропозицією голови відповідної ради.

а) так;

б) ні.

5.2. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради секретар відповідної ради.

а) так;

б) ні.

5.3. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для сільського, селищного, міського голови.

а) так;

б) ні.

6. Встановіть відповідність

6.1. Визначте ознаки, що притаманні наступним суб’єктам місцевого самоврядування:

1. виконавчий апарат районної, обласної ради;

2. виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради;

3. президія (колегія) районної, обласної ради.

а) є підзвітним і підконтрольним відповідним радам, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади;

б) здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;

в) є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

7. Вирішіть задачі

7.1. Складіть схему: «Виконавчі органи місцевих рад».

7.2. На засіданні виконкому Макіївської міської ради, загальний склад якого налічує 17 членів, були присутні 8. На цьому засіданні розглядалося питання щодо надання під забудову земельної ділянки, яка перебуває у власності відповідної територіальної громади, і за результатами розгляду усі присутні проголосували за прийняття відповідного рішення.

Чи було засідання виконкому міської ради правомочним? Коли рішення виконкому ради вважається прийнятим? Чи відноситься вказане питання до повноважень виконкому міської ради?

7.3. На засіданні виконавчого комітету Донецької міської ради було прийнято рішення про надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на честь 25 річниці аварії на ЧАЕС. Проте через недостатність бюджетних коштів Донецька міська рада скасувала це рішення виконкому.

Чи може місцева рада скасувати рішення відповідного виконкому? За яких підстав? Чи були дії Донецької міської ради у даному випадку правомірними?

7.4. Складіть схему: «Функції виконавчих органів місцевих рад», використовуючи різні критерії класифікації.

7.5. Відповідно до розпорядження селищного голови секретар селищної ради та голови постійних комісій селищної ради увійшли до складу виконавчого комітету. Прокурор оскаржив дане розпорядження і вимагав від селищного голови скасувати його як таке, що не відповідає законодавству.

Дайте правову оцінку ситуації. У якому порядку відбувається формування виконавчого комітету ради? Чи є правомірними дії прокурора?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]