Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Зразки тестів та завдань для контролю за заліковим модулем 1

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування є:

а) сільський, селищний, міський голова;

б) виконком міської ради;

в) територіальна громада;

г) органи самоорганізації населення;

д) районні й обласні ради.

2. Рішення сільської ради може бути припинено сільським головою в строк:

а) 5 днів;

б) 7 днів;

в) 10 днів;

г) 2 тижні;

д) 1 місяць.

3. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається органом, що реєструє, у _______ строк з моменту надання всіх необхідних документів.

а) місячний;

б) двомісячний;

в) двотижневий;

г) тижневий;

д) трьохмісячний.

4. Сільський, селищний, міський голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед:

а) Президентом України;

б) територіальною громадою;

в) районною, обласною радою;

г) обласною, районною держадміністрацією;

д) Верховною Радою України.

5. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад підконтрольні й підзвітні:

а) Верховній Раді України;

б) Кабінету Міністрів України;

в) сільському, селищному, міському голові;

г) районним й обласним радам;

д) територіальній громаді.

6. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь:

а) не менш 2/3 депутатів від загального складу ради;

б) більше половини депутатів від загального складу ради;

в) більше половини депутатів від числа присутніх;

г) не менш 1/3 депутатів від загального складу ради;

д) кількість присутніх осіб значення не має.

7. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається:

а) сільською, селищною, міською радою;

б) сільським, селищним, міським головою;

в) виконкомом відповідної ради;

г) місцевою держадміністрацією:

д) зборами жителів відповідної території.

Виберіть правильне визначення

8. Сесія ради - це:

а) період часу, протягом якого відбуваються тільки пленарні засідання;

б) період часу, протягом якого відбуваються тільки засідання постійних комісій ради;

в) період часу, протягом якого відбуваються пленарні засідання ради і її постійних комісій.

9. Місцевий референдум - це:

а) спосіб прийняття жителями відповідної території шляхом голосування рішень з важливих питань місцевого значення;

б) спосіб прийняття громадянами України, шляхом голосування, рішень з важливих питань місцевого значення;

в) спосіб прийняття громадянами України, які проживають на певній території, шляхом голосування, рішень з важливих питань місцевого значення.

10. Місцеве самоврядування - це:

а) право громадян, які проживають на відповідній території, призначати місцеві вибори;

б) право територіальної громади утворювати громадські організації;

в) право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Виберіть те, що випадає з логічного переліку

11. Сільська, селищна, міська, обласна ради.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]