Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 6. Представницькі органи та посадові особи місцевого самоврядування

1. Система місцевих рад.

2. Форми та організація діяльності місцевих рад та їх органів.

3. Сільський, селищний, міський голова: правовий статус та організація роботи.

4. Органи самоорганізації населення.

Теоретичні питання

 1. Який зміст поняття «система місцевих рад»? Які елементи вона охоплює?

 2. Які організаційні форми діяльності місцевих рад Вам відомі? Стисло їх охарактеризуйте.

 3. Які методи використовують місцеві ради у своїй діяльності? В чому полягає їх зміст?

 4. Яке призначення постійних та тимчасових комісій місцевих рад? Охарактеризуйте особливості їх утворення.

 5. Охарактеризуйте особливості організації роботи постійних та тимчасових комісій місцевих рад.

 6. Яке призначення апарату місцевої ради? Яка організація його роботи?

 7. В чому полягає особливий статус сільського, селищного, міського голови?

 8. На які групи можна поділити повноваження сільського, селищного, міського голови?

 9. Який порядок формування органів самоорганізації населення?

 10. Які функції виконують органи самоорганізації населення?

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як _______ після реєстрації новообраних депутатів ради:

 1. через два тижні;

 2. через три дні;

 3. через три тижні;

 4. через місяць;

 5. через 30 днів.

1.2. Президія обласної, районної ради:

а) повинна бути створена в обов'язковому порядку;

б) може бути створена за рішенням ради;

в) створюється виключно за рішенням голови ради;

г) створюється за рішенням територіальної громади;

д) створюється за рішенням місцевого референдуму.

1.3. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту:

а) опублікування в засобах масової інформації рішення про його обрання;

б) визнання виборчою комісією дійсності проведених виборів;

в) складання присяги;

г) оголошення відповідною радою рішення про його обрання;

д) оголошення сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

1.4. Сільський, селищний, міський голова в межах своїх повноважень видає:

а) рішення;

б) розпорядження;

в) постанови;

г) ухвали;

д) накази.

1.5. Сільський, селищний, міський голова звітує про свою роботу перед територіальною громадою не рідше:

а) одного разу на місяць;

б) одного разу на півріччя;

в) одного разу на квартал;

г) одного разу на рік;

д) одного разу на 5 років.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Представницький орган місцевого самоврядування – це:

а) виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

б) представницькі ор­гани, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законом;

в) органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

2.2. Органи самоорганізації населення – це:

а) органи, які відповідно до конституції України та Закону україни «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених законами;

б) представницькі ор­гани, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законом;

в) органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Сільський, селищний, міський голова, депутатські групи і фракції, постійні комісії ради, секретар сільської, селищної, міської ради, тимчасові контрольні комісії, президія (колегія) ради.

3.2. Будинкові комітети, комітети мікрорайонів, селищні комітети, селищні ради, комітети районів у містах.

4. Доповніть речення

4.1. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом ... у порядку і межах, визначених законом.

4.2. Сільський, селищний, міський голова є ....територіальної громади відповідно села, селища, міста.

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Районна рада може, не менш як двома третинами від загального складу депутатів ради, висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації:

а) так;

б) ні.

5.2. Сесія міської ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як 1/10 депутатів від загального складу відповідної ради:

а) так;

б) ні.

5.3. На сільських селищних, міських голів поширюються гарантії та повноваження депутатів місцевих рад:

а) так;

б) ні.

6. Встановіть відповідність

  1. Визначте ознаки, що притаманні наступним суб’єктам місцевого самоврядування:

 1. сільський, селищний, міський голова;

 2. сільська, селищна, міська рада;

 3. орган самоорганізації населення;

 4. районні та обласні ради.

 1. створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення;

 2. представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

 3. здійснює в інтересах населення функції і повноваження місцевого самоврядування;

 4. очолює місцеву раду.

7. Вирішіть задачі

7.1. Встановіть, які з нижчеприведених актів у межах своїх повноважень приймають місцеві ради: рішення, постанови, ухвали, декларації, розпорядження, заяви, звернення, укази, декрети, статути, положення.

Відповідь обґрунтуйте.

7.2. Сільський голова прийняв розпорядження, яке сільська рада скасувала з огляду на перевищення ним повноважень. Тоді сільський голова звернувся до сільської ради з пропозицією переглянути прийняте нею рішення, оскільки його розпорядження не стосувалося повноважень сільської ради.

Як повинна діяти сільська рада і чому? Відповідь обґрунтуйте.

7.3. Постійна комісія міської ради з питань молодіжної політики запросила на своє засідання представників 12 молодіжних громадських організацій, але на нього прийшли лише представники 4 з цих організацій.

У зв`язку з цим двоє депутатів, членів даної комісії, запропонували перенести її засідання, бо неявку депутатів інших молодіжних організацій вони розцінили як вияв недовіри постійній комісії.

Більшість членів постійної комісії висловилася за проведення її засідання, оскільки формальних підстав для врахування вищевказаної пропозиції двох депутатів немає.

Як повинна поступити постійна комісія у цій ситуації і чому? Відповідь обґрунтуйте.

7.4. На засіданні комітету мікрорайону були схвалені зміни до Положення про цей комітет, які передбачали право його голови приймати рішення одноособово. Один з членів даного комітету не погодився з цим рішенням, оскільки вважав його таким, що не відповідає законодавству України.

Чи є правомірним рішення комітету мікрорайону? Відповідь обґрунтуйте.

7.5. Складіть схему: «Представницькі органи та посадові особи місцевого самоврядування».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]