Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 12. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання

1. Загальна характеристика повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо створення підприємств, установ, організацій та управління їх діяльністю.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення майнових операцій з об’єктами права комунальної власності.

4. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

Теоретичні питання

1. Які органи уповноважені приймати рішення про створення підприємств, установ, організацій на базі об’єктів комунальної власності?

2. Які повноваження надані органам місцевого самоврядування у сфері управління діяльністю комунальних підприємств, установ, організацій?

3. Які повноваження мають органи місцевого самоврядування у сфері здійснення корпоративних прав територіальних громад?

4. Які органи уповноважені управляти об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст?

5. Яким є порядок набуття повноважень з управління об’єктами власності територіальних громад районів у містах?

6. Які майнові операції з об’єктами комунальної власності органи місцевого самоврядування вправі здійснювати?

7. Які органи вправі приймати рішення про приватизацію комунального майна?

8. Які засоби регулювання господарської діяльності можуть застосовуватися органами місцевого самоврядування?

9. Які органи уповноважені регулювати тарифи на житлово-комунальні послуги?

10. Які повноваження у сфері господарювання належать до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад?

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. У відповіді під якою буквою НЕправильно зазначено словосполучення, що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Підставою для набуття права комунальної власності є ________»:

а) передача майна територіальним громадам безоплатно державою;

б) придбання майна органами місцевого самоврядування;

в) передача майна територіальним громадам безоплатно іншими суб’єктами права власності;

г) приватизація об’єктів державної власності;

д) створення майна органами місцевого самоврядування.

1.2. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Орендодавцями комунального майна є підприємства, установи та організації – щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує _____________ на одне підприємство, установу, організацію»:

а) 100 квадратних метрів;

б) 150 квадратних метрів;

в) 200 квадратних метрів;

г) 250 квадратних метрів;

д) 300 квадратних метрів.

1.3. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна належить до компетенції ____________»:

а) виконавчих органів сільської, селищної, міської ради;

б) сільської, селищної, міської ради;

в) відповідних місцевих державних адміністрацій;

г) комунальних підприємств;

д) сільського, селищного, міського голови.

1.4. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну власність»:

а) цілісні майнові комплекси підприємств;

б) казенні підприємства;

в) нерухоме майно;

г) акції (частки, паї), що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;

д) житловий фонд та інші об’єкти соціальної інфраструктури.

1.5. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається __________»:

а) виконавчими органами місцевих рад;

б) сільським, селищним, міським головою;

в) відповідною місцевою державною адміністрацією;

г) його керівником ;

д) відповідною місцевою радою.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Право комунальної власності – це:

а) право органів місцевого самоврядування володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить територіальній громаді ;

б) право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

в) здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо реалізації прав територіальної громади як власника об’єктів комунальної власності, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення суспільних потреб.

2.2. Право оперативного управління – це:

а) речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності;

б) речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника;

в) речове право суб’єкта господарювання на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб’єктами, володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому (їм) майном.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Відкриті торги; двоступеневі торги; договір купівлі-продажу; запит цінових пропозицій; попередня кваліфікація учасників.

3.2. Прийняття рішень щодо відчуження комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації; прийняття рішень про надання у концесію об’єктів права комунальної власності; прийняття рішень про передачу об’єктів з державної у комунальну власність; створення комунальних підприємств.

4. Доповніть речення

4.1. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством ………….

4.2. Доповніть речення: «Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на ………… і ………. основі та на засадах ………. у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

5. Визначте, чи правильним є твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради не можуть мати об’єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

а) так;

б) ні.

5.2. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

а) так;

б) ні.

5.3. Комунальне комерційне підприємство не має права передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

а) так;

б) ні.

6. Вкажіть правильну послідовність дій

6.1. Вкажіть правильну послідовність дій щодо порядку укладення договору комунального замовлення шляхом відкритих торгів:

а) подання пропозицій конкурсних торгів;

б) оголошення про проведення процедури відкритих торгів;

в) акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю;

г) надання зацікавленим особам документації конкурсних торгів.

7. Вирішіть задачі

7.1. Комунальне підприємство «Комета» уклало договір оренди складських приміщень загальною площею 120 кв.м із громадянином Д., що виступав від власного імені. Докучаєвська міська рада звернулася до суду з вимогою про даної угоди недійсною, оскільки укладання такого договору належить до виключної компетенції міської ради.

Хто має право управляти об’єктами комунальної власності?

Чи правомірним було укладання даного договору?

Дайте правову оцінку ситуації.

7.2. ТОВ «Андерс» здійснювало свою господарську діяльність протягом 7 робочих днів на тиждень. Однак, представник виконкому прибув на підприємство з рішенням про заборону роботи даного підприємства у вихідні дні.

Чи правомірним є рішення виконавчого комітету?

Чи має право виконком обмежувати господарську діяльність підприємства?

Чи є загальнообов’язковими рішення органів місцевого самоврядування для підприємств, що не знаходяться у комунальній власності?

7.3. Сільській раді с. Одинці на праві комунальної власності належала земельна ділянка за межами села, у м. Харків. Харківська міська рада звернулася до Одинцівської сільської ради із вимогою передати цю земельну ділянку у комунальну власність територіальної громади м. Харкова, оскільки вона знаходиться поза межами їхньої адміністративно-територіальної одиниці.

Чи можуть місцеві ради мати об’єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць?

Чи правомірними є вимоги Харківської міської ради?

Дайте правову оцінку ситуації.

7.4. Авдіївський міський голова передав земельну ділянку, яка належала територіальній громаді м. Авдіївка на праві комунальної власності, в порядку приватизації фізичній особі-суб’єкту підприємницької діяльності П. під забудову магазину.

Авдіївській міській раді знадобилася ця земля для будівництва нового спортивного комплексу для дітей-сиріт, але П. стверджував, що, приватизація була здійснена законно, і саме він є власником спірної земельної ділянки. Тому міська рада звернулася до адміністративного суду із позовом про визнання цього акту незаконним.

Назвіть вимоги щодо майнових операцій з об’єктами комунальної власності.

Чи має право міський голова розпоряджатися землями, що перебувають у комунальній власності?

Чи підлягають приватизації земельні ділянки, які знаходяться у комунальній власності?

Дайте правову оцінку ситуації.

7.5. Донецька міська рада прийняла рішення про передачу з державної у комунальну власність територіальної громади м. Донецька занедбаний будинок колишнього науково-дослідницького фізико-технічного інституту.

Юридичний відділ Національної Академії Наук України звернувся до адміністративного суду із позовом про визнання незаконним відповідного рішення, оскільки НДІ відноситься до об’єктів соціальної інфраструктури і водночас є казенним об’єктом.

Якими нормативними актами регулюється порядок передачі об’єктів з державної у комунальну власність? Хто може ініціювати таку передачу? Який орган має право ухвалювати відповідні рішення?

Чи можуть бути об’єктами передачі з державної у комунальну власність казенні підприємства?

Дайте правову оцінку ситуації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]