Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kpi Moy Kurcach.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
6.04 Mб
Скачать

Зміст

Вступ 4

1.Умова завдання 5

2. Вибір структурних схем станції 6

3. Вибір основного обладнання станції 8

3.1 Вибір генераторів 8

3.2 Вибір трансформаторів зв’язку 8

3.3 Вибір блочного трансформатора 9

3.4 Вибір автотрансформатору зв’язку 330/110 кВ. 10

3.5 Вибір секційного реактору. 11

4.Техніко-економічне порівняння варіантів 13

5. Розрахунок струмів короткого замикання 20

5.1. Складання схеми заміщення і визначення опору системи 20

5.2. Розрахунок короткого замикання на ГРП. 27

6. Вибір лінійного реактора 36

7. Вибір апаратури на розрахунковому відгалуженні 40

7.1. Вибір вимикача 40

7.2. Вибір шинних роз’єднувачів 42

7.3. Вибір кабелю 43

7.4. Вибір вимірювального трансформатора струму 46

7.5. Вибір вимірювальних трансформаторів напруги 51

8. Відкриті розподільчі установки 53

8.1.Опис відкритої розподільчої установки 53

8.2. Вибір і розрахунки гнучких шин 55

8.2.1 Розрахунок струму к.з ВРУ-110кВ по методу загальної зміни 56

8.2.2.Розрахунок однофазного короткого замикання на ВРУ-110 кВ 58

8.2.3. Перевірка за умовами корони. 61

8.2.4. Перевірка шин на дотик при к.з. 63

9. Вибір комутаційних приладів на ГРП, РУ-110 кВ, РУ-330 КВ 66

9.1. Вибір комутаційних приладів на ГРП 66

9.1.1. Визначення умов вибору та перевірки вимикача на шинах 69

генераторної напруги 69

9.1.2 Вибір роз’єднувача на ГРП 71

9.2 Вибір комутаційних приладів на РУ-330 кВ 72

9.2.1Вибір вимикача на РУ 330кВ 72

9.2.2. Вибір роз’єднувача на РУ 330 кВ 75

9.3. Вибір комутаційних приладів на РУ-330 кВ 76

9.3.1. Вибір вимикача на РУ 110 кВ 76

9.3.2. Вибір роз’єднувача на РУ 110 кВ 79

10. Схеми релейного захисту 81

10.1. Призначення релейного захисту. Типи реле 81

10.2. Вимоги до релейного захисту 81

10.3. Релейний захист генераторів 82

10.4. Релейний захист трансформаторів. 83

10.5. Релейний захист шин. 85

10.6. Релейний захист двигунів. 86

Література 87

1.Умова завдання 88

Вступ

Основним концептуальним положенням "Національної енергетичної програми України на період до 2010 року" (НЕП) є орієнтація на використання власних паливних ресурсів при максимальному скороченні в електроенергетиці споживання імпортних палив, а саме:

• економія паливних ресурсів, шляхом впровадження енергетичних та екологічних технологій спалювання власного низькоякісного вугілля при мінімальному використанні високо реактивних палив для підтримки горіння;

• впровадження ефективних технологій використання природного газу;

• впровадження енергозберігаючих технологій.

На теплових електростанціях хімічна енергія палива, що спалюється перетворюється в казані в енергію водяної пари, що приводить в обертання турбоагрегат (парову турбіну, з'єднану з генератором). Механічна енергія обертання перетворюється генератором в електричну енергію. Електрична енергія є найбільш універсальним видом енергії.

Широке застосування електричної енергії в усіх галузях промисловості, в сільському господарстві, на транспорті і споживанням в побуті, пояснюється відносною простотою її виробництва, передачі, розподілу між споживачами і легкістю перетворення в інші види енергії (теплову, механічну і т. д.).

Економічні показники ТЕЦ значно підвищуються, якщо поряд з виробленням електричної енергії віддається і теплова енергія, необхідна для технологічних потреб промисловості і теплофікації побуту. Для цього споруджують спеціальні типи електростанцій - теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]