Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Чи правильним є наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправить його

17. Формування й виконання місцевих бюджетів, що перебувають у розпорядженні територіальної громади, не може здійснюватися нею самостійно.

18. Введення місцевих податків і зборів, крім фіскальної, може також виконувати й регуляторну функцію.

19. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, але може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, зокрема на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю й одержувати від цього прибуток.

Розставте пункти в правильному порядку, відповідно до встановленої законодавством процедури.

20. Порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування:

а) створення атестаційної комісії

б) рішення голови за підсумками атестації

в) висновок атестаційної комісії.

Задача

Виконком міської ради на черговому засіданні доповнив й уточнив прийнятий бюджет міста. Постійна комісія ради виразила незгоду з ухваленим рішенням, вважаючи, що виконком перевищив свої повноваження. Міський голова стверджує, що виконавчий орган ради має право доповнювати й уточнювати бюджет без узгодження з радою.

Вирішіть ситуацію, підготувавши аргументовану відповідь з посиланням на норми чинного законодавства.

Зразок білета для іспиту

Донецький національний університет

Спеціальність - «Правознавство»

Навчальна дисципліна – «Комунальне (муніципальне) право»

Білет 1

1. Охарактеризуйте основні права депутата місцевої ради.

2. Розкрийте зміст поняття «сесія ради», охарактеризуйте порядок її скликання і проведення.

3. Територіальна громада утворюється:

а) природним шляхом;

б) у реєстраційному порядку;

в) у порядку повідомлення про створення;

г) у договірному порядку;

д) Верховною Радою України.

4. Випуск місцевих позик і цінних паперів може здійснюватися:

а) Верховною Радою;

б) місцевими державними адміністраціями;

в) відповідною радою або за її рішенням іншим органом місцевого самоврядуванні;

г) Кабінетом Міністрів;

д) тільки за розпорядженням відповідного голови.

5. Статут територіальної громади реєструється:

а) у органах Міністерства юстиції;

б) у Верховній Раді України;

в) у Кабінеті Міністрів України;

г) у відповідній раді;

д) у виконкомі відповідної ради.

6. Право обирати і бути обраним до органу місцевого самоврядування належить:

а) тільки державним службовцям;

б) громадянам України, що є членами територіальної громади, після досягнення ними 18 років;

в) тільки членам політичних партій;

г) депутатам місцевих рад;

д) особам, що проживають на відповідній території, незалежно від їх громадянства.

7. Закінчить речення: голова обласної ради обирається … .

8. Депутат Дніпропетровської міської ради одержав інформацію про те, що на одному з крупних підприємств їх міста регулярно порушуються екологічні вимоги. На засіданні постійної комісії цей депутат підняв питання про законність діяльності вказаного підприємства. Голова ж постійної комісії ради висловив думку більшості депутатів, що входять до складу цієї комісії, про те, що цей завод знаходиться у приватній власності, тому органи місцевого самоврядування не можуть втручатися в його діяльність.

Дайте правову оцінку ситуації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]