Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 16. Муніципальне право зарубіжних країн

1. Англо-американська модель муніципального управління

2. Континентальна модель муніципального управління

3. Змішана модель муніципального управління

Теоретичні питання

 1. Які особливості англо-американської моделі місцевого управління?

 2. Які особливості континентальної моделі місцевого управління?

 3. Які особливості змішаної моделі місцевого управління?

 4. Чим англо-американська модель місцевого управління відрізняється від континентальної?

 5. У чому сутність форми «Рада-мер» муніципального управління графств в США?

 6. Чим комісійна форма муніципального управління графств в США відрізняється від форми «рада – менеджер»?

 7. Розкрийте зміст правила Діллона при судовому вирішенні спорів про компетенцію органів управління муніципальних корпорацій, інкорпорованих тауншипів та інкорпорованих графств.

 8. Охарактеризуйте основні елементи системи місцевого самоврядування Республіки Італії.

 9. У чому полягає зміст «солідарної відповідальності» ради та джунти і сіндако/президента провінції/області в Італії?

 10. Назвіть та охарактеризуйте особливості місцевого управління в Німеччині.

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Найбільшим обсягом повноважень у сфері муніципального управління в США наділені _____________»:

 1. графства;

 2. тауншипи;

 3. муніципальні корпорації;

 4. спеціальні округи;

 5. шкільні округи.

1.2. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «На території Англії функціонують органи муніципального управління …»:

 1. метрополітенських районів;

 2. унітарних округів;

 3. графств;

 4. областей;

 5. районів.

1.3. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Комбінована форма муніципального управління графств США характеризується елементами двох форм: …»:

 1. комісійної форми та форми «рада – менеджер»;

 2. «рада – менеджер» та «рада – слабкий мер»;

 3. «рада – менеджер» та «сильний мер – рада»;

 4. «рада – слабкий мер» та «сильний мер – рада»;

 5. «сильний мер – рада» та комісійної форми.

1.4. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «Територіальні колективи Сполученого Королівства мають право вибрати одну з запропонованих у законодавстві організаційних форм муніципального управління, як-то:»:

 1. «мер і кабінет»;

 2. «лідер і кабінет»;

 3. «рада – менеджер»;

 4. «мер і менеджер»;

 5. усі відповіді вірні.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Правило Діллона полягає у тому, що:

 1. будь-який справедливий, розумний, суттєвий сумнів у повноваженнях муніципальних корпорацій тлумачиться судами проти них, і спірне повноваження заперечується;

 2. усі сумніви у повноваженнях муніципальних органів тлумачаться судами на їхню користь;

 3. навіть якщо муніципальні органи перевищили свої повноваження, то за умови, що це призвело до позитивного ефекту та не порушило права людини, такі дії визнаються судом законними.

2.2. Сіндако – це:

 1. головна посадова особа місцевого самоврядування Італії на рівні комуни;

 2. представницький орган місцевого самоврядування Сполученого Королівства;

 3. виконавчий орган місцевого самоврядування в Японії.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Міста («сі»); селища («мати»); сільські общини («мура»); префектури («то», «до», «фу», «кен»).

3.2. Урядові округи; уряди земель; повіти; містечка; громади.

4. Доповніть речення

4.1. У США створюються та функціонують органи муніципального управління ……. та ……. компетенції.

4.2. Організаційна форма муніципального управління графств США існує у двох різновидах: …….. та ……….

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. У Німеччині формально визнається право муніципалітетів здійснювати всі дії, не заборонені законом.

 1. так;

 2. ні.

5.2. Представницькими органами адміністративно-територіальних одиниць Італії є джунти, які обираються населенням терміном на 5 років за пропорційною системою з відкритими списками.

 1. так;

 2. ні.

5.3. Комісійна форма муніципального управління графств США характеризується тим, що муніципальна рада поєднує функції представницького та виконавчого органу.

 1. так;

 2. ні.

6. Встановіть відповідність

6.1. Встановіть відповідність між рівнями місцевого самоврядування Республіки Італія та їх територіальною основою:

 1. базовий рівень;

 2. проміжний рівень;

 3. регіональний рівень.

а) міста-метрополії;

б) комуни;

в) провінції та області.

7. Вирішіть задачі

7.1. Сформулюйте пропозиції щодо можливого удосконалення законодавства України про місцеве самоврядування з урахуванням досвіду Сполученого Королівства і США.

7.2. Заповніть таблицю «Організаційні форми муніципального управління загальної компетенції на рівні графств в США»

Назва форми

Функції

Дострокове припинення повноважень мера

Недоліки моделі

Мер

Рада

7.3. Складіть схему «Континентальна модель організації місцевого управління».

7.4. Заповніть таблицю «Порівняльний аналіз основних моделей місцевого управління»

Критерій

Англо-американська

Континентальна

Змішана

7.5. Заповніть таблицю «Порівняльний аналіз сфери повноважень органів місцевого управління різних рівнів в закордонних країнах» (по 2 країни, що належать до континентальної, англо-американської та змішаної моделей місцевого самоврядування)

Країна

Проміжний рівень (рівні)

Низовий рівень

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]