Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 14. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Поняття і система гарантій місцевого самоврядування.

 2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 3. Контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Теоретичні питання

 1. Що розуміється під «гарантіями місцевого самоврядування»? Які гарантії надаються місцевому самоврядуванню, його органам і посадовим особам

 2. Які органи покликані здійснювати правовий захист місцевого самоврядування? Як і за допомогою яких засобів вони реалізують цю діяльність?

 3. У чому полягає підконтрольність органів і посадових осіб місцевого самоврядування органам виконавчої влади?

 4. Чи мають право органи державної виконавчої влади, їх посадові особи втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування? Обґрунтуйте свою відповідь.

 5. У яких випадках місцеві державні адміністрації підконтрольні відповідним районним і обласним радам?

 6. Хто і яким чином здійснює контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування?

 7. У яких випадках і в якому порядку можна ставити питання про дострокове припинення повноважень місцевої ради?

 8. Охарактеризуйте підстави і порядок дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

 9. У яких випадках достроково припиняються повноваження органів самоорганізації населення?

 10. Як відшкодовується шкода юридичним і фізичним особам, заподіяна органами і посадовими особами місцевого самоврядування?

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Органи та посадові особи місцевого самоврядування періодично, але не менш як _____________ звітують перед територіальними громадами про свою діяльність»:

 1. один раз на рік;

 2. два рази на рік;

 3. три рази на рік;

 4. один раз на два роки;

 5. один раз на квартал.

1.2. У відповіді під якою буквою НЕправильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, обласним радам у ____________»:

 1. виконанні програм соціально-економічного розвитку;

 2. виконанні програм культурного розвитку;

 3. виконанні районних, обласних бюджетів;

 4. частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними радами;

 5. частині управління державним майном.

1.3. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, ____________________»:

 1. продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради;

 2. втрачає повноваження з дня прийняття рішення про призначення позачергових виборів;

 3. втрачає повноваження з дня проведення відповідного місцевого референдуму;

 4. втрачає повноваження з дня ухвалення нею незаконного рішення, що стало підставою до дострокового припинення повноважень;

 5. продовжує діяти протягом 30 днів.

1.4. У відповіді під якою буквою НЕправильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі __________»:

 1. припинення його громадянства;

 2. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

 3. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення;

 4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління;

 5. порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою.

1.5. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «Підстави дострокового припинення повноважень органу самоорганізації населення»:

 1. невиконання рішень місцевої ради, її виконавчого комітету;

 2. невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

 3. заселення нових жителів, які не брали участь у зборах, що заснували цей орган;

 4. порушення Конституції і законів України;

 5. саморозпуск.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування – це:

 1. міжнародні, політичні, економічні умови, духовні устої і цінності суспільства, які забезпечують існування місцевого самоврядування;

 2. комплекс правових засобів, що забезпечують організацію, діяльність і захист прав місцевого самоврядування;

 3. конституційно-правові засоби забезпечення організації і діяльності місцевого самоврядування.

2.2. Протест прокурора – це:

 1. акт прокурорського реагування на акт, що суперечить закону, до органу, який його видав, або до вищестоящого органу;

 2. акт прокурорського реагування про усунення порушення закону, яке має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто;

 3. акт прокурорського реагування про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо посадових осіб або громадян, винних у порушеннях закону.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Міжнародно-правові гарантії; конституційні гарантії; політичні гарантії; організаційно-правові гарантії; економічні гарантії.

3.2. Відповідальність перед територіальною громадою; відповідальність перед державою; відповідальність перед членами асоціацій органів місцевого самоврядування; відповідальність перед фізичними особами; відповідальність перед юридичними особами.

4. Доповніть речення

4.1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок …….., а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за ……..

4.2. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у ……. (строк).

5. Визначте, чи правильним є твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Прокурори, їх заступники і помічники мають право брати участь у засіданнях місцевих рад відповідного рівня, їх виконавчих комітетів, інших органів місцевого самоврядування.

 1. так;

 2. ні.

5.2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи мають право втручатися в діяльність органу самоорганізації населення.

 1. так;

 2. ні.

5.3. Питання про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови вирішується відповідною сільською, селищною, міською радою одночасно з прийняттям рішення про дострокове припинення повноважень.

 1. так;

 2. ні.

6. Вкажіть правильну послідовність дій

6.1. Вкажіть правильну послідовність дій щодо порядку дострокового припинення повноважень місцевої ради:

а) прийняття радою рішення з порушенням Конституції України;

б) призначення місцевого референдуму

в) призначення Верховною Радою України позачергових виборів місцевої ради;

г) порушення сільським, селищним, міським головою питання про дострокове припинення повноважень місцевої ради за рішенням місцевого референдуму;

д) обрання нового складу відповідної ради;

е) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень місцевої ради на місцевому референдумі;

ж) припинення повноважень місцевої ради.

7. Вирішіть задачі

7.1. Стосовно Гродівського селищного голови К. було порушено кримінальну справу за ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).

На сесії Гродівської селищної ради на вимогу ½ депутатів від загального складу ради було винесено питання про дострокове припинення повноважень голови сільської ради.

За звільнення К. проголосувало 20 депутатів (загальний склад ради - 30 депутатів). Таким чином, за рішенням Гродівської селищної ради повноваження гр-на К. були достроково припинені. Тим самим рішенням були призначені позачергові вибори селищного голови, на якихи новим головою був обраний М. У цей час кримінальну справу відносно К. було закрито на підставі відсутності складу злочину.

К. звернувся до суду з вимогою про відновлення на посаді селищного голови.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

Хто і в якому порядку призначає позачергові вибори сільського, селищного, міського голови?

Яке рішення повинен прийняти суд?

7.2. Донецька міська рада ухвалила рішення щодо закриття у Петровському районі м. Донецька лікарні, яка перебуває у комунальній власності.

Прокурор, вважаючи це рішення незаконним, приніс протест на рішення ради. Однак рада не погодилася із аргументами прокурора і відхилила протест за результатами розгляду у двотижневий строк.

Прокурор направив матеріали до суду. У результаті судового розгляду даної справи, рішення ради було визнано незаконним , оскільки воно було прийнято з порушенням Конституції України й інших законів України.

У зв’язку із цим, голова Донецької обласної державної адміністрації порушив питання про дострокове припинення повноважень Донецької міської ради й проведення з цього приводу місцевого референдуму.

Чи може прокурор з власної ініціативи перевіряти відповідність актів органів місцевого самоврядування чинному законодавству?

Який порядок розгляду актів прокурорського реагування передбачений у чинному законодавстві?

Які підстави та порядок дострокового припинення повноважень місцевої ради встановлений у чинному законодавстві?

Дайте правовий аналіз ситуації.

7.3. На пленарному засіданні Артемівської міської ради було ухвалене рішення встановити для підприємств, установ й організацій, що розташовані на території міста, розмір частини прибутку, що підлягає обов’язковому зарахуванню до місцевого бюджету.

Директор ТОВ «Світоч», вважаючи, що дане рішення не відповідає закону, звернувся до прокуратури з вимогою провести перевірку й вжити відповідних заходів. У прокуратурі йому відмовили й порадили звернутися з даним питанням до суду.

Назвіть повноваження органів прокуратури щодо питань місцевого самоврядування.

Чи відповідає рішення, прийняте Артемівською міськрадою, закону?

Що є підставою для перевірки законності актів органів місцевого самоврядування органами прокуратури?

Вирішить дану ситуацію.

7.4. Кіровським районним судом м. Макіївки було прийнято постанову про притягнення до адміністративної відповідальності Макіївського міського голову Л. за ст. 172-2 КпАП України. На цій підставі Макіївською міською радою було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень голови та призначення дострокових виборів.

Л. звернувся до адміністративного суду із позовом про визнання відповідного рішення ради незаконним, адже підставою припинення повноважень може бути лише набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, а не рішенням про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

У якому випадку притягнення особи до адміністративної відповідальності може бути підставою для дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

Яке рішення повинен прийняти суд?

7.5. На загальних зборах мешканців багатоквартирного будинку у м. Горлівка було запропоновано створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ініціатори розгляду цього питання аргументували доцільність прийняття такого рішення тим, що ОСББ одержуватиме від місцевої ради кошти з місцевого бюджету для належного утримання будинку, благоустрою прибудинкової території, тощо.

Однак, один з присутніх заперечив, що кошти відповідного місцевого бюджету надаються сільською, селищною, міською, районною у місті радою для здійснення повноважень органу самоорганізації населення, яким ОСББ не є.

Підготуйте юридичну консультацію для мешканців багатоквартирного будинку у м. Горлівка з порушених питань.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]