Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Поточний контроль

Він складається з двох залікових модулів (Модуль 1 охоплює теми 1-8. Модуль 2 охоплює теми 9-16). Загальна сума балів за результатами поточного контролю складає 50 балів. Ця сума формується з балів, які присвоюються студенту за організаційно-навчальну, самостійну роботу та результати залікових модульних робіт з тем 1-8 та 9-16.

Розподіл балів, які присвоюються студентам з курсу за результатами організаційно-навчальної роботи здійснюється наступним чином:

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

№ темы

Т 1

Т 2

Т 3

Т

4

Т

5

Т

6

Т

7

Т

8

Т

9

Т

10

Т 11

Т 12

Т 13

Т 14

Т 15

Т

16

Загальна кількість балів

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

Тестування

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,4

0,4

0,4

Організаційно-навчальна робота

0,6

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

0,6

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

0,6

0,6

0,6

Підсумковий контроль

Результати підсумкового контролю визначаються сумою балів за іспит.

Результати іспиту визначаються наступним чином:

Кожний варіант завдання для іспиту складається з двох теоретичних запитань (по одному з кожного модулю), 5 тестових завдань та задача, які оцінюються наступним чином:

За правильну відповідь на один тест нараховується два бали.

За кожну відповідь на теоретичне запитання може бути нараховано максимально 10 балів:

10 балів виставляється за відповідь, в якій дані прямі, правильні і вичерпні відповіді на всі питання завдання, виявлене уміння користуватися матеріалом для розкриття змісту поставлених питань, можливість дати оцінку фактам, які викладені і самостійно мислити.

7 балів виставляється за відповідь, що свідчить про хороше знання теоретичного і нормативного матеріалу, уміння користуватися ними для послідовного і обґрунтованого викладу своїх думок; у відповіді є одна помилка і до неї викладач має не більше за одне зауваження; загалом до відповіді є не більше 3-х зауважень.

3 бали виставляється при наявності у відповіді однієї грубої помилки і не більш двох зауважень; при відсутності у відповіді грубих помилок, але при наявності не більш трьох помилок; при наявності двох помилок і не більш двох зауважень.

0 балів виставляється якщо в відповіді кількість грубих помилок, помилок і зауважень перевищує норми, встановлені для задовільної оцінки.

За рішення задачі може бути нараховано максимально 20 балів:

20 балів виставляється за відповідь, в якій дані прямі, правильні і вичерпні відповіді на всі питання завдання, виявлене уміння користуватися матеріалом для розкриття змісту поставлених питань, можливість дати оцінку фактам, які викладені і самостійно мислити.

10 балів виставляється за відповідь, що свідчить про хороше знання теоретичного і нормативного матеріалу, уміння користуватися ними для послідовного і обґрунтованого викладу своїх думок; у відповіді є одна помилка і до неї викладач має не більше за одне зауваження; загалом до відповіді є не більше 3-х зауважень.

5 бали виставляється при наявності у відповіді однієї грубої помилки і не більш двох зауважень; при відсутності у відповіді грубих помилок, але при наявності не більш трьох помилок; при наявності двох помилок і не більш двох зауважень.

Грубою помилкою вважається відсутність відповіді в достатньо повному обсязі на поставлене питання або відсутність відповіді на питання.

Помилкою вважається неправильна в певній частині відповідь на питання.

Зауваженням вважається неточна відповідь на частину питання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]