Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 7. Правовий статус депутата місцевої ради

 1. Особливості обрання депутатів місцевих рад.

2. Особливості правового статусу депутатів місцевих рад.

3. Форми роботи депутатів місцевих рад. Організація роботи у радах та інших виборних органах.

4. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.

Теоретичні питання

 1. Який порядок обрання депутатів місцевих рад передбачений у чинному законодавстві? За якою виборчою системою формуються місцеві ради в Україні?

 2. Як вимоги пред’являються законодавством до кандидата у депутати місцевої ради? Хто не може бути обраним у депутати?

 3. Які існують види місцевих виборів? Охарактеризуйте кожен з цих видів.

 4. Що відрізняє імперативний депутатський мандат від вільного? Який мандат має депутат місцевої ради? Відповідь обґрунтуйте.

 5. Назвіть основні права та обов’язки, що покладаються законодавством на депутата місцевої ради.

 6. За яких підстав повноваження депутата місцевої ради можуть бути припинені достроково?

 7. Який порядок відкликання депутата місцевої ради передбачений у чинному законодавстві? Що може стати підставою для відкликання депутата?

 8. У чому полягає сутність та значення депутатського запиту? Який порядок його реалізації? Чим депутатський запит відрізняється від депутатського запитання та депутатського звернення?

 9. Що таке депутатська фракція, який порядок її формування? Чим депутатська фракція відрізняється від депутатської групи?

 10. Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам гарантії депутатської діяльності. Дайте їм стислу характеристику.

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Згідно ст. 9 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» депутатом місцевої ради може бути обраний:

а) громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;

б) громадянин України, який має право голосу, не має судимості та не займається діяльністю, метою якої є отримання прибутку;

в) громадянин України, який досяг на момент проведення виборів 18-річного віку;

г) особа, яка має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;

д) особа, яка має право голосу та постійно проживає у відповідній адміністративно-територіальній одиниці протягом трьох останніх років.

1.2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за:

а) мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості;

б) пропорційною виборчою системою;

в) мажоритарною виборчою системою відносної більшості;

г) змішаною виборчою системою;

д) мажоритарною виборчою системою кваліфікованої більшості.

1.3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за:

а) мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості;

б) пропорційною виборчою системою;

в) мажоритарною виборчою системою відносної більшості;

г) змішаною виборчою системою;

д) мажоритарною виборчою системою кваліфікованої більшості.

1.4. Депутат місцевої ради НЕ зобов'язаний:

а) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

б) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради;

в) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

г) виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.

д) звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.

1.5. НЕ є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради:

а) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

б) виїзд на постійне проживання за межі України;

в) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

г) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до виправних робіт;

д) відкликання його виборцями.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Депутатське звернення – це:

а) підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради – також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

б) викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції;

в) викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2.2. Імперативний депутатський мандат – це:

а) правило, згідно якому депутат представницького органу влади не зв'язаний наказами виборців і не відповідальний перед ними за свою діяльність;

б) правило, згідно якому депутат представницького органу влади зв'язаний наказами виборців і у всій своїй діяльності відповідальний перед ними;

в) правило, згідно якому депутат представницького органу влади має можливість здійснювати свої депутатські повноваження.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Пленарні засідання, прес-конференції, робота постійних комісій, робочих груп, тимчасових контрольних комісій, депутатських груп і фракцій, президій обласних та районних рад.

3.2. Чергові вибори, позачергові вибори, повторні вибори, проміжні вибори, поновлені вибори, перші вибори.

4. Доповніть речення

4.1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше ………………, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.

4.2. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком ……………….

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Депутат здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

а) так;

б) ні.

5.2. Статус депутата місцевої ради визначено відповідно до принципу вільного депутатського мандата.

а) так;

б) ні.

5.3. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути відкликаний ними.

а) так;

б) ні.

6. Встановіть відповідність

6.1. Гарантії депутатської діяльності та їх приклади:

1. особисті;

2. організаційні;

3. соціальні;

4. трудові.

а) надання відстрочки від призову на строкову військову чи альтернативну службу;

б) право на безкоштовний проїзд;

в) зарахування часу роботи в раді до загального, безперервного чи спеціального стажу роботи;

г) депутатський імунітет та індемнітет.

7. Вирішіть задачі

7.1. Громадянин Н. був включений до виборчого списку кандидатів у депутати Авдіївської міської ради від місцевої організації партії «К». Поруч із цим він прийняв рішення про самовисунення як кандидата у депутати до цієї ж ради у одномандатному мажоритарному окрузі і подав відповідні документи для реєстрації до територіальної виборчою комісії.

Чи може бути громадянин Н. одночасно висунутий кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі до однієї і тієї ж ради? А до різних рад? Як вирішиться ситуація у разі обрання Н. і у багатомандатному, і в одномандатному мажоритарному окрузі?

7.2. Чотири депутати селищної ради вирішили створити депутатську фракцію. Коли вони повідомили про це голову та запропонували йому довести до відома інших депутатів селищної ради на пленарному засіданні про реєстрацію депутатської фракції «КПСУ», голова ради відповів, що для створення фракції потрібно принаймні три депутати.

Чи правомірними є дії голови селищної ради? Охарактеризуйте порядок створення депутатських фракцій.

7.3. Київська районна рада міста Донецька звернулася до територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання депутата Глєбова В.А. у встановленому законом порядку у зв’язку із пропуском Глєбовим більше ніж половини пленарних засідань ради протягом сесії без поважної причини. Глєбов подав до суду позовну заяву про скасування даної пропозиції.

Які підстави та порядок відкликання депутата місцевої ради передбачені у законодавстві? Дайте правову оцінку ситуації.

7.4. Прокурором Луганської області було порушено кримінально справу стосовно депутата Луганської міської ради Р. за статтею 366 Кримінального кодексу України. Також постановою прокурора був застосований запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Депутат Р. звернувся до суду з оскарженням дій прокурора, мотивуючи це тим, що депутат наділений правом недоторканності, і кримінальну справу проти нього можна порушити лише за наявності згоди відповідної ради.

Чи наділений депутат місцевої ради правом депутатської недоторканності? Який порядок порушення кримінальної справи стосовно депутата місцевої ради передбачений законодавством? Дайте правову оцінку ситуації.

7.5. 25 листопада 2010 року до територіальної виборчої комісії у селища М. надійшов протокол зборів виборців з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради А. Наступного робочого дня комісія розглянула це питання на своєму засіданні і прийняла протокол на підтримку пропозиції про відкликання депутата. Після цього голові зборів виборців були видані підписні листи для збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата. Протягом тижня був проведений збір підписів. 15 грудня територіальні комісія прийняла рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування пропозиції про відкликання депутата селищної ради, визначивши днем голосування 15 січня 2011 року. У результаті голосування 63 відсотки виборців підтримали ініціативу про відкликання депутата А., про що територіальна комісія склала відповідний протокол і повідомила селищну раду, депутата А. і виборців округу.

Депутат А. не погодився із таким рішенням і звернувся до суду, адже, за його думкою, був порушений порядок внесення та розгляду ініціативи про відкликання, порушене його право знати та бути присутнім на відповідних засіданнях комісії, а також порушені строки окремих етапів процедури відкликання.

Які етапи процедури відкликання депутата та порядок їх проведення передбачені законодавством? Чи була дотримана така процедура у наведеному випадку? У якому порядку можуть бути оскаржені дії виборчої комісії? Дайте правову оцінку ситуації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]