Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kratkoe_posob.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
445.44 Кб
Скачать

48

  1. Предмет, завдання та методи професійної педагогіки.

Професійна педагогіка - це галузь педагогічних наук, що вивчає закономірності, теоретично обґрунтовує, розробляє принципи, методи, технології виховання й освіти людини, орієнтованої на конкретну професійну сферу діяльності.

Теорія професійної освіти (професійна педагогіка) дозволяє науково обґрунтувати вимоги до сучасного навчального процесу і виявити його закономірності, перевести викладання з рівня інформування на рівень керування розвитком, професійним становленням майбутніх фахівців.

Професійна педагогіка науково обґрунтовує вимоги до проведення кожного заняття, до вибору викладачем методів і засобів навчання з урахуванням специфіки цілей професійної освіти. Інакше кажучи, вона вирішує проблеми професійної освіти не тільки на теоретико-методичному рівні, але і на конструктивному рівні (моделювання, проектування і конструювання навчального процесу, керування ним).

Залежно від професійної галузі розрізняють військову, інженерну, виробничу, медичну педагогіку тощо. У свою чергу вона включає:

  • загальну теорію професійної освіти;

  • методику професійної підготовки (професійного навчання).

Предметом професійної педагогіки виступає:

  • процес формування професійно значимих якостей особистості;

  • визначення специфічних особливостей професійної освіти того або іншого рівня (професійно-технічна, вища професійна освіта, додаткова чи післявузівська професійна освіта) і профілю (військова, медична, інженерна).

До основних завдань професійної педагогіки відносять:

  • визначення професійно-важливих якостей особистості та компетентностей майбутнього фахівця;

  • проектування і конструювання педагогічних систем професійної освіти;

  • обґрунтування цілей і змісту професійної освіти;

  • визначення принципів, вибір методів, засобів і організаційних форм навчання, виховання та розвитку учнів і студентів у професійній освіті.

Засновником професійної педагогіки вважають видатного російського вченого С.Я. Батишева, котрий у 50-г. минулого сторіччя довів необхідність здійснення досліджень із проблем підготовки робітників, службовців і фахівців визначеного профілю. Ним уперше бів організований науково-дослідний інститут професійної педагогіки АПН СРСР (1963 р.) Він є автором багатьох досліджень та наукових праць, зокрема із теорії ступеневої підготовки кваліфікованих робітників, теорії угрупування робітничих професій у підготовці робітника широкого профілю, проблемно-аналітичної системи виробничого навчання тощо.

Професійна педагогіка, як і будь-яка наука, має свою систему загальних і специфічних методів дослідження, що є важливим чинником її розвитку.

Серед методів дослідження у ПП можна виділити:

1. Педагогічне спостереження

Вивчення педагогічних явищ вимагає спостереження, нагромадження і фіксації фактичного матеріалу.

Наприклад, для викладача-дослідника дуже важливим є спостереження за роботою учнів на заняттях - їхнім поводженням при викладі нового матеріалу (деякі слухають уважно, деякі відволікаються і т.д.), роботою при його закріпленні (активна робота уч-ся, прагнення глибоке вникнути в матеріал або пасивність і т.д.)

Спостереження цих явищ дозволяє дослідникові робити висновки, про те, що засвоєння матеріалу багато в чому залежить від того, яку увагу виявляють учні на занятті, як вони відносяться до пояснення викладача.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]