Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Agrarnoe.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
869.89 Кб
Скачать

55.Юрисдикція органів місцевого самоврядування у забезпеченні державного регулювання аграрних відносин.

Повноваження територіальних громад сіл, селищ і міст та їх органів — рад і виконавчих органів у галузі аграрних відносин визначені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

Ст.26 ЗУ «Про МС в У»: Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35) затвердження відповідно до закону ставок земел. податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних терит. громад;

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спец. використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

38) надання відп. до зак-ва згоди на розміщ.на території села, селища, міста нових об'єктів, сфера екол. впливу д-сті яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

Виконавчі органи рад мають як власні (самоврядні) повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони НПС, так і делеговані державою.

Ст.33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони НПС

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внес. на розгляд ради пропозицій щодо встановл. ставки зем. податку, розмірів плати за корист. прир. ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності терит. громад; визначення в установл. порядку розмірів відшкодувань П.,У. та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за корист. комунал. та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодерж. і регіон. програм охорони довкілля;

4) справляння плати за землю;

б) делеговані повноваження:

1) здійснення контролю за додерж. зем. та природоох. зак-ва, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодерж. та місцевого значення, відтворенням лісів;

2) реєстрація суб'єктів П вл. на землю; реєстрація права корист. землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право корист.землею;

3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

4) погодження питань про надання дозволу на спец. використання природ. ресурсів загальнодерж. значення;

5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установл. законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами вик. влади та ОМС

9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

10) здійсн. контролю за впровадж. заходів, передбачених документацією із землеустрою;

Закон "Про МС в Укр" не визначає прийняття місц. радами та їх викон. органами актів, що безпосер. стосуються сільського госп-ва й аграрного сектора економіки. Цілком очевидно, що більшість актів (зем, НПС) приймається з метою забезпеч. раціонального використ. земель с/г призначення та інших природних об'єктів.

Перелік повноважень обл., рай, міс, селищ, сіл рад у галузі зем. відносин визначено ЗК (ст. ст.8-12).

У рішеннях рад, якими затверджуються програми соц-економічного та культур. розвитку відповідних адміністративних одиниць, визначаються заходи щодо сприяння розвитку сільського госп-ва, раціонального використання земель, підвищення врожайності с/г продукції та її реалізації, а також затверджуються цільові місцеві програми приватизації в АПК, містяться пункти, що стосуються аграрної сфери. Вони належать до джерел аграрного права і є аграрно-правовими нормами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]