Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Advokat_Ukr_Robocha_navchalna_programa_2012_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ

юридичний факультет Навчально-наукового інституту права та психології

кафедра адміністративно-правових дисциплін та менеджменту

__________________________________________________________________

Навчальна робоча програма з дисципліни «Адвокатура України»

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Укладач: ст. викладач Конєва Н.В.

На засіданні кафедри затверджено

Протокол № 10 від 05.01.2012р..

Київ – 2012

Анотація до дисципліни

Адвокатура України”

Навчальна дисципліна “Адвокатура України” є невід’ємним елементом повноцінної професійної юридичної освіти та важливою дисципліною програмної підготовки спеціалістів-юристів у вищих навчальних закладах України.

Дана дисципліна потребує систематичного вивчення теоретичного матеріалу, а також відповідних положень чинного законодавства, передусім Конституції України, Закону України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року, Правил адвокатської етики, відповідних норм КПК України, ЦПК України, КАС України, КпАП України. Крім того важливим моментом є надання даному спецкурсу практичного спрямування, завдяки включенню до навчальної програми питань щодо участі адвоката у кримінальному, цивільному, адміністративному процесах, практичного застосування положень процесуальних кодексів та законодавства.

Запропоновані методичні матеріали є комплексним документом, що відображає основні порядки та обсяги навчальної роботи студента з дисципліни „Адвокатура України” і допомагає йому зорієнтуватися в загальному обсязі навантаження та оптимізувати використання свого робочого часу.

При підготовці методичного матеріалу враховувався науковий та навчально – методичний досвід викладання курсу „Адвокатура України” у провідних юридичних вузах.

  1. Модульно-тематичний план з навчальної дисципліни

Адвокатура України” для студентів денної форми навчання.

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари

Практ

с/р

Інд. роб

всього

1. Предмет, система та джерела курсу „Адвокатура України”.

2

2

3

7

2. Поняття адвокатури її завдання, види, організаційні форми та принципи діяльності.

2

2

3

7

3. Етика адвокатської діяльності, права та обов’язки адвокатів. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх повноваження.

2

2

4

8

4. Участь адвоката у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесі.

2

2

4

8

5. Співпраця адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління та самоврядування.

-

-

4

4

Заліковий контроль

2

2

Всього годин за дисципліну

8

8

2

18

36

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]