Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Advokat_Ukr_Robocha_navchalna_programa_2012_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
226.82 Кб
Скачать

6. Теми та перелік навчальних питань, які виносяться на семінарські заняття.

Тема № 1 Предмет, система та джерела курсу „Адвокатура України”

За темою планується 2 години семінарських занять.

Питання на семінар по темі 1:

1. Адвокатура України як наука та навчальна дисципліна.

2. Нормативно-правова основа організації та функціонування інституту адвокатури в Україні.

Питання на самостійне вивчення до теми 1:

1.Історія становлення та розвитку інституту адвокатури в Античній Греції.

2.Історія становлення та розвитку інституту адвокатури в Античному Римі.

3 Історія становлення та розвитку інституту адвокатури в Україні до 1917 року.

4 Історія становлення та розвитку інституту адвокатури в Україні у період з 1917 року по 1992 рік.

5. Розкрити зміст Закону України "Про адвокатуру".

Пропоновані напрямки досліджень у формі рефератів до теми 1:

 1. Походження, розвиток і особливості грецької адвокатури.

 2. Адвокатура в Стародавньому Римі (організація адвокатури в республіканський період та за часів імперії).

 3. Адвокатура у середні віки та у ХVI –ХІХ століттях.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для опрацювання питань теми 1:

1. Конституція України, від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України “Про адвокатуру”, від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. Вводиться в дію Постановою ВР N 2888-12 від 19.12.92 ВВР 1993, N 9, ст.63.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Г.І. щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, ст. 44 КПК України, ст. ст. 268, 271 КУАП (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. // Юридичний вісник України. – 2000. – № 49 – С. 21-24.

4. Правила адвокатської етики Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. N 6/VI від 01.10.99.

5. “Адвокатура України”: навчальний посібник у двох книгах.-За ред..Фурса С.Я.-Київ.-Фурса С.Я.-КНТ.-2007.

6. Історія адвокатури України / За ред. Варфоломеєвої Т.В., Святоцького О.Д. – К., 1992.

Тема 2. Поняття адвокатури її завдання, види, організаційні форми та принципи діяльності.

За темою планується 2 години семінарських занять.

Питання на семінар по темі 2:

 1. Поняття „Адвокатури України” як правового інституту її завдання.

 2. Види адвокатської діяльності.

 3. Принципи та організаційні форми адвокатської діяльності.

Питання на самостійне вивчення до теми 2 :

1. Адвокатура України в системі судово-правоохоронних органів України.

2. Спілки та асоціації адвокатів.

3. Порядок реєстрації адвокатського об’єднання.

Пропоновані напрямки досліджень у формі рефератів до теми 2:

 1. Організація роботи в адвокатських об’єднаннях та приватна адвокатська діяльність

 2. Сучасний стан та проблеми подальшого вдосконалення та реформування інституту адвокатури в Україні.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для опрацювання питань теми 2:

1. Конституція України, від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Г.І. щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, ст. 44 КПК України, ст. ст. 268, 271 КУАП (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. // Юридичний вісник України. – 2000. – № 49 (285). – С. 21-24.

3. Закон України “Про адвокатуру”, від 19 грудня 1992 р. // ВВР України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. Вводиться в дію Постановою ВР N 2888-12 від 19.12.92 ВВР 1993, N 9, ст.63.

4. Варфоломеєва Т.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про адвокатуру”. Законодавство України про адвокатуру.— К.: Юрінком Інтер, 2003.

5. Адвокатура України”: навчальний посібник у двох книгах.-За ред..Фурса С.Я.-Київ.-Фурса С.Я.-КНТ.-2007

6. Зейкан Я. Адвокат и уголовный процесс // Юридическая практика.— 11.02.2003г.— №6.

7. Зейкан Я. Допуск адвоката к процессу // Юридическая практика.— 14.10.2003г.— №41.

Тема № 3 Етика адвокатської діяльності, права та обов’язки адвокатів. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх повноваження.

За темою планується 2 години семінарських занять.

Питання семінару:

1. Правила адвокатської етики.

2. Професійні права та обов’язки адвоката та помічника адвоката

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Їх повноваження. Правова основа діяльності.

Питання на самостійне вивчення до теми 3:

1. Поняття, зміст та значення адвокатської етики.

2. Реклама та інформація про юридичні послуги.

3. Правовий статус адвоката. Присяга адвоката.

4. Гарантії адвокатської діяльності та адвокатська таємниця

5. Повноваження та організація діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Пропоновані напрямки досліджень у формі рефератів до теми 3:

1 Кодекс адвокатської етики.

2. Дисциплінарна відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності.

 1. Оподаткування діяльності адвоката.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для опрацювання питань теми 1:

1. Закон України “Про адвокатуру”, від 19 грудня 1992 р. // ВВР України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. Вводиться в дію Постановою ВР N 2888-12 від 19.12.92 ВВР 1993, N 9, ст.63.

2. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” від 14 травня 1999 р. N 821

3. Правила адвокатської етики Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. N 6/VI від 01.10.99.

4. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні ООН в Страсбурзі у жовтні 1988 р.

5. “Адвокатура України”: навчальний посібник у двох книгах.-За ред..Фурса С.Я.-Київ.-Фурса С.Я.-КНТ.-2007.

6. Варфоломеєва Т.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про адвокатуру”. Законодавство України про адвокатуру.— К.: Юрінком Інтер, 2003.

7. Вакуленко Т. Культура поведения адвоката // Юридическая практика.— 21.01.2003г.— №3.

8. Гончаренко Т. Дисциплинарная ответственность только для адвоката? // Юридическая практика.— 10.05.2003г.— №23.

Тема № 4 Участь адвоката у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесі.

За темою планується 2 години семінарських занять.

Питання семінару:

1. Участь адвоката у кримінальному процесі та при розгляді справ про адміністративні правопорушення.

2. Участь адвоката у цивільному, адміністративному та господарському процесі.

Питання на самостійне вивчення до теми 4:

 1. Поняття захисту та завдання захисника у кримінальному процесі.

 2. Правовий статус адвоката-захисника у кримінальному судочинстві.

 3. Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі.

 4. Порядок та момент допуску адвоката-захисника в кримінальному процесі.

 5. Забезпечення обов’язкової участі захисника на досудовому слідстві та в суді.

 6. Конституційні гарантії захисту у кримінальній справі. Особи, що можуть бути допущені як захисники у кримінальній справі.

 7. Правові основи участі адвоката у справах про адміністративні правопорушення.

 8. Права адвоката у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

 9. Правові підстави участі адвоката у цивільних справах та у справах адміністративного судочинства.

 10. Права та обов’язки адвоката-представника позивача, відповідача, третіх осіб по ЦПК України та по КАС України.

 11. Обставини, що виключають участь адвоката у цивільному судочинстві.

 12. Процесуально-правове становище адвоката при веденні цивільних справ у суді першої інстанції.

 13. Діяльність адвоката щодо оскарження ухвал і рішеннь у цивільній справі. Строки оскарження ухвал та рішень суду у цивільному процесі.

 14. Господарський процес та роль адвокатури у наданні правової допомоги юридичним особам.

 15. Правовий статус адвоката у господарському процесі.

 16. Представництво адвоката на стадії виконання судових рішень.

Пропоновані напрямки досліджень з підготовки рефератів до теми 4:

 1. Забезпечення прав людини у кримінальному процесі та роль інституту адвокатури у цьому.

 2. Виключне провадження та роль і місце адвоката у захисті інтересів клієнта на цій стадії.

 3. Перспективи розвитку адвокатської участі у адміністративному процесі в контексті адміністративної реформи в Україні.

 4. Зобов’язальне право та роль адвокатури у наданні правової допомоги господарюючим суб’єктам.

 5. Позасудові (альтернативні) можливості вирішення спорів у господарському праві.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для опрацювання питань теми 4:

 1. Конституція України, від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Г.І. щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, ст. 44 КПК України, ст. ст. 268, 271 КУАП (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. // Юридичний вісник України. – 2000. – № 49 (285). – С. 21-24.

 3. Закон України “Про адвокатуру”, від 19 грудня 1992 р. // ВВР України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. Вводиться в дію Постановою ВР N 2888-12 від 19.12.92 ВВР 1993, N 9, ст.63.

 4. Закон України “Про попереднє ув'язнення” від 30 червня 1993 року № 3352-XII // Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 35.— ст.360.

 5. Кримінально-виконавчий кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21

 6. Кримінальний кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131

 7. Кримінально-процесуальний кодекс України Затверджений Законом від 28.12.1960, ВВР, 1961, N 2 ст. 15.

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984, додаток до N 51, ст.1122

 9. Цивільний процесуальний кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492

 10. Кодекс Адміністративного судочинства України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446

 11. Господарський кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

 12. Господарський процесуальний кодекс // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 6.— Ст.56.

 13. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” від 14 травня 1999 р. N 821

 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві від 24.10.2003 року №8.

 15. Адвокатура України”: навчальний посібник у двох книгах.-За ред..Фурса С.Я.-Київ.-Фурса С.Я.-КНТ.-2007.

 16. Зейкан Я. Адвокат и уголовный процесс // Юридическая практика.— 11.02.2007г.— №6.

 17. Зейкан Я. Допуск адвоката к процессу // Юридическая практика.— 14.10.2008г.— №41.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]