Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Advokat_Ukr_Robocha_navchalna_programa_2012_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Тема 2. Поняття адвокатури її завдання, види, організаційні форми та принципи діяльності.

Поняття „Адвокатури України” як правового інституту її завдання. Види адвокатської діяльності. Принципи та організаційні форми адвокатської діяльності. Адвокатура України в системі судово-правоохоронних органів України. Спілки та асоціації адвокатів. Адвокатські обєднання. Порядок реєстрації адвокатського об’єднання. Організація роботи в адвокатських об’єднаннях та приватна адвокатська діяльність

Тема № 3 Етика адвокатської діяльності, права та обов’язки адвокатів. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх повноваження.

Поняття, зміст та значення адвокатської етики. Кодекс адвокатської етики. Етичні правила поведінки адвоката у різноманітних сферах діяльності. Етичні правила в системі взаємовідносин адвокат - колега та адвокат - клієнт. Етика поведінки адвоката у судовому процесі та етичні правила в системі взаємовідносин адвокат – суд. Суспільно значущі обов’язки адвоката. Реклама та інформація про юридичні послуги.Професійні права та обов’язки адвоката. Присяга адвоката України. Гарантії адвокатської діяльності та адвокатська таємниця. Помічник адвоката.Соціальні права адвоката та його помічника. Оплата праці адвоката. Дисциплінарна відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності. Повноваження та організація діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Спілки та асоціації адвокатів. Організація роботи в адвокатських об’єднаннях та приватної адвокатської діяльності. Порядок реєстрації адвокатського об’єднання. Статут адвокатського об’єднання та інші документи, на підставі яких здійснюється адвокатська діяльність.

Тема № 4 Участь адвоката у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесі.

Поняття захисту та завдання захисника у кримінальному процесі.

Загальні питання правового статусу адвоката-захисника у кримінальному судочинстві. Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі. Права та обов’язки захисника. Порядок та момент допуску адвоката-захисника в кримінальному процесі. Забезпечення обов’язкової участі захисника на попередньому слідстві та в суді. Участь адвоката-захисника на стадіях судового розгляду та перегляду судових рішень. Судова промова адвоката.

Правові основи участі адвоката у справах адміністративного процесу: стан та перспективи. Права адвоката у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. Збирання доказів та подання клопотань. Участь адвоката у розгляді справ про адміністративні правопорушення.

Правові підстави участі адвоката у цивільній справі.Права та обов’язки адвоката-представника позивача, відповідача, третіх осіб. Обставини, що виключають участь адвоката у цивільному судочинстві.

Робота адвоката в процесі підготовки цивільної справи до судового розгляду. Складання позовної заяви, інших документів. Розробка і відстоювання правової позиції.

Господарський процес та роль адвокатури у наданні правової допомоги юридичним особам. Зобов’язальне право та роль адвокатури у наданні правової допомоги господарюючим суб’єктам.

Правовий статус адвоката у господарському процесі. Адвокат як представник позивача і відповідача у господарському процесі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]