Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Advokat_Ukr_Robocha_navchalna_programa_2012_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Тема 5. Співпраця адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління та самоврядування.

За темою планується 2 години практичних занять.

(включаючи проведення підсумкового контролю щодо дисципліни).

Міністерство юстиції України, в особі департамену нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань :

 • здійснює реєстрацію адвокатських об'єднань, адвокатських фірм, адвокатських кабінетів та адвокатських бюро;

 • веде Реєстр адвокатських об'єднань, адвокатських фірм, адвокатських кабінетів та адвокатських бюро та оприлюднює його;

 • узагальнює статистичну звітність про адвокатську діяльність на підставі звітів адвокатських об'єднань, адвокатських фірм, адвокатських кабінетів та адвокатських бюро, котрі зобов'язані їх направляти до Міністерства юстиції України згідно з встановленим чинним законодавством порядком;

 • сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.

З метою забезпечення доступності для населення правової допомоги і сприяння адвокатській діяльності Міністерство юстиції України та місцеві органи державного управління та самоврядування забезпечують гарантії незалежності адвокатури, здійснюють оплату праці адвокатів, які надають правову допомогу громадянам України безоплатно у випадках, передбачених законодавством, та у межах своєї компетенції зобов'язані сприяти адвокатським об'єднанням, адвокатським фірмам, адвокатським кабінетам та адвокатським бюро у вирішенні соціальних питань, наданні їм в оренду придатних для роботи приміщень та в разі надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим громадянам відповідної територіальної громади, встановлюють пільги щодо орендної плати та плати за комунальні послуги за використання таких приміщень, надають їх в довгострокову оренду для здійснення адвокатської діяльності, встановлюють інші пільги та сприяють в отриманні надійних засобів зв'язку”.

7. Питання для самоконтролю та заліку з дисципліни “адвокатура україни”

 1. Місце дисципліни “Адвокатура України”, в системі юридичних дисциплін, зв’язок з суміжними юридичними науками.

 2. Поняття та завдання адвокатури в Україні.

 3. Становлення та розвиток інституту адвокатури в Стародавній Греції та в Стародавньому Римі.

 4. Становлення та розвиток інституту адвокатури в Україні до 1917 року

 5. Становлення та розвиток інституту адвокатури в Україні з 1917 року.

 6. Правове регулювання діяльності адвокатури в Україні.

 7. Характеристика Закону України “Про адвокатуру”.

 8. Принципи і організаційні форми діяльності адвокатури.

 9. Види адвокатської діяльності.

 10. Система органів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

 11. Завдання кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

 12. Правове становище адвоката в Україні: професійні права та обов’язки.

 13. Функції діяльності адвоката.

 14. Сутність рішення КСУ за зверненням Г.Солдатова від 16.11.2001 року

 15. Гарантії адвокатської діяльності та адвокатська таємниця.

 16. Надання адвокатом юридичної допомоги на громадських засадах.

 17. Помічник адвоката: завдання та правове положення.

 18. Дисциплінарна відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності.

 19. Поняття, зміст та значення адвокатської етики.

 20. Поняття та характеристика основних принципів адвокатської етики.

 21. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням та надання правової допомоги малозабезпеченим громадянам.

 22. Реклама та інформація про юридичні послуги.

 23. Поняття захисту та завдання захисника у кримінальному процесі.

 24. Правовий статус адвоката-захисника у кримінальному судочинстві.

 25. Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі.

 26. Порядок та момент допуску адвоката-захисника в кримінальному процесі.

 27. Забезпечення обов’язкової участі захисника на досудовому слідстві та в суді.

 28. Конституційні гарантії захисту у кримінальній справі. Особи, що можуть бути допущені як захисники у кримінальній справі.

 29. Правові основи участі адвоката у справах про адміністративні правопорушення.

 30. Права адвоката у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

 31. Правові підстави участі адвоката у цивільних справах та у справах адміністративного судочинства.

 32. Права та обов’язки адвоката-представника позивача, відповідача, третіх осіб по ЦПК України та по КАС України.

 33. Обставини, що виключають участь адвоката у цивільному судочинстві.

 34. Процесуально-правове становище адвоката при веденні цивільних справ у суді першої інстанції.

 35. Діяльність адвоката щодо оскарження ухвал і рішеннь у цивільній справі. Строки оскарження ухвал та рішень суду у цивільному процесі.

 36. Представництво адвоката на стадії виконання судових рішень.

 37. Господарський процес та роль адвокатури у наданні правової допомоги юридичним особам.

 38. Правовий статус адвоката у господарському процесі.

 39. Співпраця адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління та самоврядування.

 40. Оплата праці адвокатів, які надають правову допомогу громадянам України безоплатно у випадках, передбачених законодавством.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (ДОДАЮТЬСЯ)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]