Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Advokat_Ukr_Robocha_navchalna_programa_2012_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
226.82 Кб
Скачать

8. Список нормативно-правових актів та літератури до навчальної дисципліни “Адвокатура України”. Основні до всіх тем нормативно-правові акти:

1. Конституція України, від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 1. Закон України “Про адвокатуру”, від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. Вводиться в дію Постановою ВР N 2888-12 від 19.12.92 ВВР 1993, N 9, ст.63.

 2. Закон України “Про попереднє ув'язнення” від 30 червня 1993 року № 3352-XII // Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 35.— ст.360.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21

 4. Кримінальний кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України Затверджений Законом від 28.12.1960, ВВР, 1961, N 2 ст. 15.

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984, додаток до N 51, ст.1122

 7. Господарський кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

 8. Господарський процесуальний кодекс // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 6.— Ст.56.

 9. Кодекс Адміністративного судочинства України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446

 10. Цивільний процесуальний кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492

 11. Указ Президента України “ Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури” N 155/93 від 5 травня 1993 року. Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 70/99 від 27.01.99, N 1240/99 від 30.09.99 року.

 12. Указ Президента України “Про День адвокатури” N 1121/2002 від 2 грудня 2002 року.

 13. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” від 14 травня 1999 р. N 821

 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві від 24.10.2003 року №8.

 15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Г.І. щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, ст. 44 КПК України, ст. ст. 268, 271 КУАП (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. // Юридичний вісник України. – 2000. – № 49 (285). – С. 21-24.

 16. Правила адвокатської етики Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. N 6/VI від 01.10.99.

Основна до всіх тем література

 1. “Адвокатура України”: навчальний посібник у двох книгах.-За ред..Фурса С.Я.-Київ.-Фурса С.Я.-КНТ.-2007.

 2. Варфоломеєва Т.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про адвокатуру”. Законодавство України про адвокатуру.— К.: Юрінком Інтер, 2003.

 3. Галай А. Михальченко М.Ю. Юридична Клініка як форма активізації практичної підготовки пенітенціарного персоналу // Аспект. Інформаційцний бюлетень.—2002.—№2(7).

 4. Галай А.О., Стаднік В.В. “Юридична клініка” в Київському інституті внутрішніх справ // Проблеми пенітенціарної теорії та практики. Бюлетень КІВС.— 2000.— №5.

 5. Історія адвокатури України / За ред. Варфоломеєвої Т.В., Святоцького О.Д. – К., 1992.

ДОДАТКОВІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3.

 2. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції, від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – С. 263

 3. Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. – № 302. // Урядовий кур’єр. – 1993. – 20 квітня.

 4. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні ООН в Страсбурзі у жовтні 1988 р.

 5. Об ответственности за сокрытие (занижение) дохода гражданами-предпринимателями и адвокатами: письмо Пенсионного Фонда Украины от 31.01.2003г. № 06/625

 6. Статут Спілки адвокатів України // Адвокат. – 1996. – № 1.

 7. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при КМУ Щодо проектів Законів України "Про внесення змін до Закону "Про адвокатуру" N 2421, внесеного народним депутатом Д.Шенцевим, та N 2421-1, N 2497, внесених народними депутатами М.Оніщуком, Є.Мармазовим, Є.Корнійчуком, В.Забарським, В.Колісниченком N 1 від 11.11.2006.

 8. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при КМУ “Про затвердження Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів” N IV/3-2 23.04.2004

 9. ДПА України Лист "Стосовно реєстрації фізичних осіб, які займаються приватною нотаріальною та адвокатською діяльністю" № 6628/6/17-0516 від 24.11.99

 10. ДПА України Лист “Щодо реєстрації як платника податку на додану вартість адвокатів і приватних нотаріусів”, N 1852/10/17-0117 від 20.02.98 “Все о бухгалтерском учете" N 29, 2 квітня 1998 року.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бедь В.В. Використання адвокатом-захисником психологічних знань у кримінальному процесі: Автореф. дис… канд. юрид. наук – К., 1999.

 2. Бойко П., Бронз И., Варфоломеева Т., Бронз И. Адвокатам — новый закон? // Юридическая практика.— 22.04.2003г.— №16.

 3. Вакуленко Т. Культура поведения адвоката // Юридическая практика.— 21.01.2003г.— №3.

 4. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – К., 1998.

 5. Волков А., Гаврушко А. Бесплатная помощь юриста // Юридическая практика.— 12.08.2003г.— №32.

 6. Володина Ю. Обжалование в суде постановления о возбуждении уголовного дела // Юридическая практика.— 20.05.2003г.— №20.

 7. Гончаренко Т. Дисциплинарная ответственность только для адвоката? // Юридическая практика.— 10.05.2003г.— №23.

 8. Горицвет Ю. Признание — царица доказательств? // Юридическая практика.— 24.06.2003г.— №25.

 9. Гурепка H. Адвокаты и практикующие юристы — противостояние? // Юридическая практика.— 18.03.2003г.— №11.

 10. Дождев Д.В..Римское частное право. Учебник для вузов. Под редакцией члена-корр. РА Н, профессора В. С. Нерсесянца. - М.: Издательская группа ИНФРА: М-НОРМА, 1997.

 11. Єлов В.А. Формування окремих професійних навичок роботи з клієнтом у студентів юридичних факультетів: навч. посібник для студентів та викладачів юридичних вузів, практикуючих юристів.— Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа " Волинського державного університету ім.Лесі Українки, 2003.

 12. Живулина Тамара. Нижегородская коллегия адвокатов. Интервьюирование // www. lawclinic.ru. 2009

 13. Жуковская О., Изовитова О. Адвокатура: “забытое” реформирование? // Юридическая практика.— 08.04.2003г.— №14.

 14. Жуковська О. Адвокатська етика на межі тисячоліть – бути чи не бути?! // Адвокатура. – 19 лютого 2000р. - № 6.

 15. Звездина Ю. О психологических аспектах интервьюирования // www.lawclinic.ru . 2009

 16. Зейкан Я. Адвокат и уголовный процесс // Юридическая практика.— 11.02.2003г.— №6.

 17. Зейкан Я. Допуск адвоката к процессу // Юридическая практика.— 14.10.2003г.— №41.

 18. Маляренко В. Змагальність сторін у кримінальному судочинстві // Вісник Прокуратури . – 2003. - №1.

 19. Мэйхерн Кэтрин. Курсы выработки профессиональных навыков адвокатов, // www. lawclinic.ru.2009

 20. Погребной С. Адвокаты или юристы: противостояние продолжается? // Юридическая практика.— 15.04.2003г.— №15.

 21. Сафулько С. Правила адвокатської етики і балансування між інтересами клієнта і суспільства // Закон і бізнес. – 1999. - № 2.

 22. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. – К.: Ін Юре. – 1997.

 23. Стаднік В.В., Галай А.О. Юридичне консультування засуджених шляхом листування як форма роботи юридичної клініки // Матеріали Всеукр. конференції “Інноваційні методики юридичної освіти” (Київ, 29.11.2003р.).

 24. Судові промови адвокатів України / В.В.Медведчук (гол. ред. колегії).— К.: Адвокат, 2006.

ЗМІСТ

1.Модульний тематичний план . ..................................................................................3

2. Опис предмета, мета та основні завдання навчальної

дисципліни “Адвокатура України”. Вимоги до знань і умінь…...............................4

3. Розрахунок рейтингової оцінки змістового модулю .............................................9

4. Зміст тем.....................................................................................................................11

5. Організаційно-методичні поради щодо підготовки до

семінарських занять та заліку.......................................................................................14

6. Теми та перелік навчальних питань, які виносяться на

семінарські заняття........................................................................................................19

7. Питання для самоконтролю та заліку з дисципліни

“Адвокатура України”...................................................................................................26

8. Список нормативно-правових актів та літератури.................................................28

32

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]