Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборная методичка эндоринология 2009.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
3.58 Mб
Скачать

VII. Матеріали контролю та методичного забезпечення заняття

VII.1 Матеріали контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь

Питання для контролю вихідного рівня знань, навичок та вмінь:

1. Визначте тип цукрового діабету.

2. Визначте епідеміологію цукрового діабету.

3. Визначте етіологію, патогенез цукрового діабету.

4. Наведіть класифікацію порушення глікемії.

5. Наведіть клінічні особливості різних типів цукрового діабету.

6. Визначте діагностичне значення рівня глікемії натще, тесту толерантності до глюкози, глікозильованого гемоглобіну, С-пептиду.

7. Визначте критерії тяжкості перебігу захворювання.

Тести ІІ рівня:

1. (З однією відповіддю, α=2) Критеріями цукрового діабету за результатами тесту толерантності до глюкози (після вживання 75 г глюкози) є такі:

а) натще - 6,1 ммоль\л; через 2 год - 11,1 ммоль\л;

б) натще - 6,0 ммоль\л; через 2 год - 9,0 ммоль\л;

в) натще - 5,9 ммоль\л; через 2 год - 7,8 ммоль\л;

г) натще - 5,6 ммоль\л; через 2 год - 7,4 ммоль\л;

д) натще - 5,4 ммоль\л; через 2 год - 7,2 ммоль\л.

Еталон відповіді: а).

2. (З однією відповіддю, α=2) Визначте рівень глюкози капілярної крові натще та через 2 год після навантаження глюкозою (75 г), за яким можна встановити порушену толерантність до глюкози:

а) натще - 5,8 ммольУп; через 2 год - 8,1 ммоль\л;

б) натще - 8,5 ммоль\л; через 2 год - 12,4 ммоль\л;

в) натще - 7,6 ммоль\л; через 2 год - 11,5 ммоль\л;

г) натще - 6,0 ммоль\л; через 2 год - 7,3 ммоль\л;

д) натще - 4,9 ммоль\л; через 2 год - 7,0 ммоль\л.

Еталон відповіді: а).

3. (З однією відповіддю, α=2) Визначте ендокринне захворювання, для якого характерний специфічний тип діабету:

а) синдром Іценка-Кушінга;

б) інсулінома;

в) гіпотиреоз;

г) хвороба Аддісона;

д) гіперпаратиреоз;

Еталон відповіді: а).

4. (З однією відповіддю, α=2) Для цукрового діабету типу 1 характерна така ознака:

а) зниження рівня С-пептиду;

б) підвищення рівня С-пептиду;

в) вік після 35 років;

г) повільний початок;

д) стабільний перебіг;

Еталон відповіді: а).

Задачі ІІ рівня

Задача №1 (α = 2)

У хворої, 22 років, з'явилися скарги на спрагу, великий діурез, втрату маси тіла. Захворювання розвинулося після перенесеного грипу. Рівень глікемії - 19,6 ммоль\л, глюкозурія - 56,2 г\л, кетонурія. Визначте діагноз:

а) цукровий діабет 1 типу, вперше виявлений, кетоацидоз;

б) вторинний гіпотиреоз;

в) первинний гіпокортицизм;

г) первинний гіпогонадизм;

д) гіпопітуїтаризм.

Еталон відповіді: а).

VII.2 Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

Професійний алгоритм виконання курації хворого

№ п/п

Завдання

Послідовність виконання

Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1

2

3

4

1

Провести обєктивне обстеження хворого на ЦД

  1. Провести збір скарг, анамнезу захворювання.

  1. Ретельно зібрати анамнез життя пацієнта.

  1. Провести огляд хворого.

  1. Дослідити ендокринну систему.

  1. Дослідити стан магістральних судин.

  2. Дослідити периферійну нервову систему.

Звернути увагу на особливості, характеристики клінічної картини захворювання

Встановити наявність можливих факторів виникнення захворювання

Оцінити загальний стан хворого, положення у ліжку, колір та вологість шкіри та слизових оболонок, набряків на кінцівках.

Виявити блідість та стан вологості шкіри.

Пальпувати щитоподібну залозу, визначити тип статури, виміряти індекс маси тіла, визначити наявність вторинних статевих ознак.

Провести пальпацію артерій стопи

Визначити стан рефлексів, больової, температурної, вібраційної чутливості

2

Сформулювати попередній діагноз

На підставі даних скарг, анамнезу хвороби та життя, об’єктивного обстеження

Базуючись на сучасних класифікаціях ЦД та його ускладнень сформулювати попередній діагноз та обґрунтувати кожну його складову

3

Оцінити показники додаткових лабораторних досліджень

1. Оцінити загальноклінічні аналізи.

2. Оцінити глікемічний профіль.

3. Оцінити рівень глікованого гемоглобіну.

4. Оцінити рівень мікроальбумінурії.

5. Оцінити рівень глюкозурії.

Оцінити наявність супутньої патології

Визначити стан компенсації ЦД

Визначити наявність нефропатії

4

Інтерпретувати дані додаткових інструментальних досліджень

1. Інтерпретувати дані ЕКГ.

2. Аналізувати дані реовазографії.

3. Інтерпретувати дані УЗД щитоподібної залози.

Діагностувати патологію з боку серцево-судинної системи, наявність електролітних порушень

Діагностувати ангіопатію нижніх кінцівок.

Діагностувати патологічні зміни з боку щитоподібної залози

5

Провести диференційну діагностику

1. Послідовно знайти спільні риси у скаргах, даних анамнезу хвороби та життя,

об'єктивному статусі, даних лаборато­рних та інструментальних методів до­слідження хворого та при схожій нозо­логії.

2. Знайти відмінності між скаргами, дани­ми анамнезу хвороби та життя,

об'єктивними симптомами, даними ла­бораторних та інструментальних мето­дів дослідження хворого та при схожій нозології.

3. На підставі виявлених відмінностей виключити схожу хворобу зі списку ймо­вірних діагнозів.

4. Провести диференційну діагностику за вище означеним алгоритмом з усіма нозологіями, які мають схожу клінічну картину з пацієнтом, в тому числі з проявами інших типів ЦД.

6

Сформулювати

остаточний клінічний діагноз.

1. Сформулювати остаточний клінічний діагноз.

2. На підставі попереднього діагнозу, аналізу даних додаткових лабораторних та інструментальних методів досліджен­ня, проведеного диференційного діагнозу обґрунтувати всі елементи остаточного клінічного діагнозу.

Базуючись на сучасній класифікації ЦД та його ускладнень сформулювати остаточний діагноз із

зазначенням типу ЦД, тяжкості,стану компенсації, ускладнень та наявності супутніх захворювань.

7

Призначити лікування пацієнту.

1. Призначити немедикаментозне лікування.

2. Призначити медикаментозне лікування.

Чітко вказати режим та деталізувати

дієту відповідно стадії захворювання.

Враховуючи вік, важкість стану пацієнта, стадію захворювання, наявність, ускладнень та супутньої патології призначити сучасне медикаментозне ліку­вання відповідно до стандартів терапії ЦД.

Схема 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.