Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборная методичка эндоринология 2009.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
3.58 Mб
Скачать

VII.4.Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою

1. Вивчити відмінності типів цукрового діабету.

2. Вивчити етіологію, патогенез цукрового діабету.

3. Навести сучасну класифікацію порушення глікемії.

4. Вивчити діагностичне значення рівня глікемії натще, тесту толерантності до глюкози, глікозильованого гемоглобіну, С-пептиду.

5. Визначити критерії тяжкості перебігу захворювання.

Методичну розробку склали доц.Каджарян В.Г., ас.Солов’юк О.О.

Тема 2 методична розробка практичного заняття для студентів IV курсу медичного факультету

Тема заняття: Цукровий діабет тип 1, сучасні методи терапії

Кількість навчальних годин: 5 годин

І. Актуальність теми

Знати клінічні прояви, діагностику та лікування цукрового діабету типу 1 необхідно через те, що захворювання починається гостро, перебіг його досить драматичний, а за несвоєчасної діагностики чи невідповідного лікування пацієнт може загинути. Завдяки інсулінотерапії стало можливим тривале і повноцінне життя хворих на цукровий діабет. Жінки можуть виношувати і народжувати дітей. Хворі на цукровий діабет можуть хворіти на всі захворювання. Через це лікарі всіх фахів повинні бути добре обізнаними з клінічними проявами цукрового діабету та його лікуванням.

Іі. Навчальна мета заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується)

ІІ. 1 Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): α1

 • з поширеністю цукрового діабету типу 1 серед населення України і у світі в цілому.

ІІ. 2 Студент повинен знати (засвоїти) α2

 • механізм фізіологічної дії інсуліну;

 • гормони та негормональні фактори, що справляють протиінсулінову дію;

 • зв'язок між обміном вуглеводів та ліпідів;

 • механізм кетогенезу за умов інсулінової недостатності;

 • норми вмісту глюкози в плазмі крові і біологічних рідинах організму, методи визначення глікемії, глюкозурії, кетонурії;

 • методику обстеження хворого з гіперглікемією, глюкозурією та кетонурією;

 • режими інсулінотерапії: традиційний та інтенсифікований;

 • ускладнення інсулінотерапії.

ІІ. 3 Студент повинен вміти: α3

 • діагностувати цукровий діабет типу 1;

 • призначати інсулінотерапію в разі вперше діагностованого захворювання;

 • призначати інсулінотерапію вагітним, під час хірургічних втручань і пологів;

 • оволодіти навичками введення інсулінопрепаратів за допомогою шприців та шприц-ручок;

 • розрахувати добову дозу інсуліну;

 • проводити корекцію дози інсуліну за допомогою хлібних одиниць;

 • призначати інсулінотерапію за традиційною та інтенсифікованою схемами;

 • проводити корекцію інсулінотерапії, якщо не досягнуто цільових рівнів.

Ііі. Мета розвитку особистості (виховна мета)

 • висвітлити роль вітчизняних дослідників у розвитку теоретичних уявлень про цукровий діабет і методики його лікування;

 • сформувати у студентів почуття відповідальності за раннє виявлення даного захворювання, необхідність його стійкої компенсації заради запобігання хронічним судинним і неврологічним ускладненням і значним матеріальним витратам на лікування ускладненого цукрового діабету;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.