Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборная методичка эндоринология 2009.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
3.58 Mб
Скачать

VII.4.Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою

1. Вивчити клінічні прояви цукрового діабету типу 2.

2. Визначити значення інсулінорезистентності та порушень інсулінової секреції в патогенезі цукрового діабету типу 2 та метаболічного синдрому X.

3. Визначити значення дієтичного лікування хворих на цукровий діабет типу 2.

4. Вивчити поняття про глікемічний індекс їжі та про хлібні одиниці.

5. Визначити показання до застосування інсуліну у хворих на цукровий діабет типу 2.

6. Поняття про самоконтроль, значення його в запобіганні хронічним ускладненням цукрового діабету.

Методичну розробку склали доц.Каджарян В.Г., ас.Солов’юк О.О.

Тема 4 методична розробка практичного заняття для студентів IV курсу медичного факультету

Тема заняття: Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних хворих та при вагітності.

Кількість навчальних годин: 5 годин

І. Актуальність теми

Порушення у хворих на цукровий діабет, що потребують від лікаря активних і чітких дій, обумовлені як різким зниженням глікемії (гіпоглікемічна кома), так і підвищенням її рівня разом з іншими продуктами патологічного обміну (діабетична кетоацидотична, гіперосмолярна коми). Лікарі повинні чітко знати ознаки гіпоглікемії, щоб запобігти тяжким ускладненням, що можуть статися - декортикації та навіть смерті хворого. Цукровий діабет може дебютувати гіперкетонемічною комою, яка може розвинутись у будь-якому лікувальному закладі за екстремальних умов: травм, інфекцій, хірургічних втручань, вагітності та пологів, загострення хронічних захворювань.

Тому знання особливостей перебігу та лікування невідкладних станів при цукровому діабеті є обов'язковим для лікарів усіх спеціальностей.

Іі. Навчальна мета заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується)

ІІ. 1 Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): α1

 • про частоту виникнення невідкладних станів при цукровому діабеті;

ІІ. 2 Студент повинен знати (засвоїти) α2

 • класифікацію невідкладних станів;

 • причини та патогенез діабетичної гіперкетонемічної, гіперосмолярної коми та лактоацидозу;

 • клінічні прояви діабетичної гіперкетонемічної та гіперосмолярної коми;

 • причини, патогенез, клінічні ознаки гіпоклікемічного стану та коми;

 • тактику і методику лікування невідкладних станів при цукровому діабеті;

 • етіологію, патогенез діабетичної макро-, мікроангіопатії, нейропатії;

 • етіологію, патогенез синдрому діабетичної стопи.

ІІ. 3 Студент повинен вміти: α3

 • проводити діагностику та диференціальну діагностику гіперкетонемічної, гіперосмолярної та гіпоглікемічної ком;

 • визначати тактику лікування та профілактики коматозних станів при цукровому діабеті;

 • оволодіти методикою постановки діагнозу і здійснення диференціальної діагностики невідкладних станів при цукровому діабеті та інших ендокринних і неендокринних захворюваннях;

 • призначати необхідні обстеження для виявлення діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок, нефропатії, вегетативної та периферійної нейропатії;

 • аналізувати дані, отримані під час опитування та обстеження хворих з діабетичною ангіопатією та нейропатією;

 • призначити лікування при кожному виді ангіопатій та нейропатій.

Перелік практичних навичок, що студент повинен засвоїти:

- опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с)

 • призначити лікування при кожному виді ангіопатій та нейропатій.

 • опанувати навички підготовки хворих на діабет до хірургічних втручань;

 • лікувати цукровий діабет у вагітних.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.