Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборная методичка эндоринология 2009.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
3.58 Mб
Скачать

Міністерство охорони здоров'я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти

“Затверджую”

Начальник управління освіти

і науки МОЗ України

________________ О.П. Волосовець

“____” ____________ 2008 р.

“Погоджено”

Директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України

______________ І.С. Вітенко

“______” ____________ 2008 р.

Внутрішня медицина програма навчальної дисципліни

(змістовий модуль 1 «Основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринних захворювань»)

Для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти іv рівня акредитації Спеціальність: 7.110101 “Лікувальна справа”

7.110104 “Педіатрія”

7.110105 “Медико-профілактична справа”

Київ – 2008

Зміст програми змістового модулю 1 «Основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринних захворювань»

для студентів медичного факультету за спеціальностями

7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія”, 7.110105 “Медико-профілактична справа”, кваліфікація – лікар.

Структура

навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навча-ння

Вид контролю

Всього

год./кре-дитів

Аудиторних

СРС

години

Лекцій/

години

Практ. занять/годин

Змістовий модуль 1

Тем 10

70/2,33

10

40

20

4

поточний

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 71,4%, СРС – 28,6%

1. Мета вивчення змістового модулю «Основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринних захворювань»

Метою вивчення ендокринології є створення у студентів цілісного уявлення про ендокринну систему, глибоке знання всіх захворювань ендокринних залоз, в першу чергу цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, надниркових залоз, невідкладних станів при них.

Навчальні цілі.

Базуючись на знаннях, набутих за попередні роки у відповідності до ОКХ лікаря, студент після вивчення курсу ендокринології повинен знати:

1.1. Етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування основних захворювань ендокринної системи;

1.2. Роль ендокринної системи в патогенезі захворювань внутрішніх органів;

1.3. Організацію ендокринологічної служби в країні та принципи диспансеризації хворих з ендокринною патологією.

Студент повинен уміти:

  • користуватися основними методами обстеження ендокринних хворих, оцінити їх результати;

  • діагностувати, лікувати, організувати профілактику цукрового діабету, йододефіцитних захворювань щитоподібної залози, тиротоксикозу, гіпотиреозу, тиреоїдитів, захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи (хвороби Іценка-Кушінга, акромегалії, нецукрового діабету), хронічної недостатності надниркових залоз, кортикостероми, ожиріння; аналізувати та інтерпретувати результати аналізів при даних захворюваннях;

  • в педіатричній практиці уміти розпізнати природжений гіпотиреоз, вроджену дисфункцію надниркових залоз, порушення росту та статевого розвитку;

  • діагностувати та надавати невідкладну допомогу дітям та дорослим на догоспітальному і госпітальному етапах при діабетичній (гіперкетонемічній), гіпоглікемічній комах, гострій недостатності надниркових залоз;

  • розпізнати менш поширені ендокринні захворювання, щоб направити їх до спеціаліста-ендокринолога: гіперпролактинемію, гіпопітуітаризм, соматотропну недостатність, пухлини щитоподібної залози, гіпопаратиреоз та гіперпаратиреоз, гормональноактивні пухлини надниркових та статевих залоз, клімактеричний невроз;

  • проводити підтримуючу (протирецидивну) терапію, вироблену

спільно зі спеціалістом-ендокринологом при вказаних захворюваннях;

  • розпізнати ендокринологічні аспекти синдромів: артеріальної гіпертензії та артеріальної гіпотензії, набрякового синдрому, сечового та нефротичного синдрому, анемії, болю в кінцівках, часткової або повної втрати зору, головного болю, судомного синдрому;

  • оцінити аналіз глюкози крові, кетонурії, ультразвукове та радіонуклідне дослідження щитоподібної залози.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.