Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання виконується у вигляді реферату обсягом до 20 сторінок. Реферат виконується окремо від контрольної роботи. Метою виконання індивідуального завдання є закріплення рівня теоретичних знань, набутих під час лекційних занять та самостійної роботи. Завдання вибирається студентом у відповідності з номером у списку групи. Одинадцятий та двадцять перший за номером студенти виконують перше завдання, двадцять другий – відповідно друге і т.д.

Завдання 1

Аналіз впливу зміни вартості грошей на економічні процеси.

Завдання 2

Аналіз якісного і кількісного аспектів впливу грошей на економічні і соціальні процеси.

Завдання 3

Аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.

Завдання 4

Аналіз сучасної структури грошового обороту.

Завдання 5

Аналіз економічної структуру грошового ринку.

Завдання 6

Аналіз дієвості фіскально-бюджетної і грошово-кредитної політики в системі державного регулювання ринкової економіки.

Завдання 7

Аналіз наслідків проведення грошової реформи в Україні.

Завдання 8

Аналіз розвитку кредитних відносин у перехідній економіці України.

Завдання 9

Аналіз стійкості банківської системи та механізм її забезпечення.

Завдання 10

Аналіз сучасного стану розвитку валютної системи України.

Завдання 11

Аналіз інфляційного процесу в Україні.

Завдання 12

Аналіз впливу світової фінансової кризи на розвиток споживчого кредиту в Україні.

Завдання 13

Аналіз ефективності діяльності фінансових посередників в Україні.

Завдання 14

Еволюція світової валютної системи.

Завдання 15

Роль міжнародних валютно-кредитних установ у міжнародному співробітництві.

Завдання 16

Аналіз валютних ризиків і методів валютного страхування.

Завдання 17

Аналіз діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Завдання 18

Аналіз діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР).

Завдання 19

Аналіз діяльності Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Завдання 20

Аналіз розвитку і функціонування лізингових компаній.

6. Підсумковий контроль

6.1. Питання для самоконтролю

Тема 1. Сутність і функції грошей

 1. Які причини виникнення грошей ?

 2. Які причини обумовили перехід ролі грошового товару від товарів першої необхідності до предметів розкоші, звичайних металів, благородних металів?

 3. У чому був правий і у чому помилявся К.Маркс, стверджуючи, що золото і срібло за своєю природою не є гроші, але гроші за своєю природою - це золото і срібло?

 4. Чому розвиток грошового товару не зупинився на золоті? Чим пояснюється формування грошей без внутрішньої субстанціональної вартості?

 5. Як вплинуло централізоване планування економіки в колишньому СРСР на використання грошей та виконанні ними своїх функцій?

 6. Чим відрізняється функція грошей як засобу обігу від функції грошей як засобу платежу?

 7. Чим визначається роль грошей у ринковій економіці?

 8. Яким чином зміни кількості грошей впливають на основні макро- і мікроекономічні процеси?

 9. У чому полягають основні відмінності між раціоналістичною та еволюційною концепціями походження грошей?

 10. Як ринок впливав на розвиток форм держави?

 11. На якому етапі розвитку форм грошей відчутна роль держави?

 12. Як Ви розумієте коригувальну роль держави?

 13. Наведіть основні аргументи, які свідчать, що ринок – основний творець грошей?

 14. Як Ви розумієте сутність грошей?

 15. Якими рисами можна охарактеризувати специфічність товару – гроші?

 16. У чому полягає портфельний підхід до визнання суті грошей?

 17. Як Ви розумієте поняття “гроші як гроші” та “гроші як капітал”?

18. Яка відмінність між паперовими та кредитними грошима?

19. За яких умов гроші стали носієм капіталу?

20. У чому полягають якісний і кількісний аспекти ролі грошей?

Соседние файлы в папке учеба