Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Тема 9. Центральні банки

1. Кредитна система - це:

а) сукупнiсть кредитних вiдносин;

б) сукупнiсть кредитних iнститутiв;

в) банки-покупцi i продавцi кредитних ресурсiв;

г) сукупнiсть кредитних вiдносин i кредитних iнститутiв, якi реалiзують цi вiдносини.

2. Як представлена сучасна банкiвська система в Українi?

а) центральним банком;

б) Hацiональним банком України;

в) Hацiональним банком України та комерцiйними банками;

г) комерцiйними банками рiзних видiв та форм власностi.

3. Головне завдання центрального банку полягає:

а) обслуговування комерцiйних банків;

б) контроль за дотримуванням комерцiйними банками вимог чинного законодавства;

в) забезпечення сталості нацiональної валюти;

г) забезпечення фiнансового обслуговування уряду.

4. Який центральний банк краще виконує своє головне завдання?

а) той, що знаходиться у пiдпорядкуваннi уряду;

б) той, що знаходиться у пiдпорядкуваннi президента;

в) незалежний вiд органiв виконавчої влади.

5. Якi з названих функцiй виконує банк банкiв:

а) кредитує уряд;

б) здiйснює розрахунково-касове обслуговування банкiв;

в) зберiгає золото-валютний запас країни;

г) здiйснює валютне регулювання.

6. Для чого центральний банк купує валюту на валютному ринку?

а) щоб знизити курс iноземної валюти;

б) щоб пiдвищити курс нацiональної валюти;

в) щоб пiдвищити курс iноземної валюти.

7. Якi операцiї на вiдкритому ринку здiйснюватиме центробанк, якщо йому потрiбно буде зменшити масу грошей в обiгу:

а) купувати ломбарднi позички;

б) видавати ломбарднi позички;

в) підвищувати ставку облiкового процента;

г) продавати облiгацiї державної позики.

8. Центробанк оголошує про продаж державних цiнних паперiв. Що вiдбудеться з попитом на них:

а) знизиться;

б) пiдвищиться;

в) залишиться незмiнним.

9. Як змiняться темпи зростання грошової маси, якщо ЦБ пiдвищує облiкову ставку?

а) знизяться;

б) збiльшаться;

в) залишаться незмiнними.

10. Як потрiбно змiнити норму обов'язкових резервiв, якщо потрiбно збiльшити масу грошей в обiгу:

а) пiдвищити;

б) знизити;

в) залишити незмiнною, але пiдвищити облiкову ставку.

11. Чи може центробанк у порядку банкiвського нагляду обмежити кредитну дiяльнiсть комерцiйних банкiв?

а) може; б) не може; в) може, але не всiх одразу.

12. Визначте рису, властиву банківській системі України:

а) це монобанк;

б) це дворівнева система;

в) це трирівнева система.

13. Центральний банк як агент уряду покриває державний борг чи фінансує державну програму видатків емісійними кредитами, які на мають реального забезпечення. Це називається:

а) державна емісія; б) заощадження; в) позика; г) кредитна емісія.

14. Основні функції центрального банку (знайдіть невірне твердження):

а) валютне регулювання;

б) емісійний центр;

в) виконавець державного бюджету;

г) банк уряду;

д) державний скарбник.

15. Які санкції вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог:

а) стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, відкликання ліцензії;

б) підвищення норми обов’язкових резервів, стягнення штрафу, відкликання ліцензії;

в) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування санкції у вигляді штрафу, підвищення норми обов’язкових резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії.

16. Проведення центральними банками політики «дешевих грошей» - це:

а) проведення ЦБ рестрикційної політики;

б) політика, спрямована на подорожчання кредиту;

в) політика, спрямована на зниження процентної ставки, норм обов’язкового резервування, купівля державних цінних паперів.

Соседние файлы в папке учеба