Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Варіант 29

1. Класифікація грошових реформ.

2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку.

3. Задача. Маса грошей в обігу протягом року становила 1 млн. грн., оборотність грошової одиниці дорівнює 8 обертів за рік. Визначити суму цін товарів для реалізації.

Тести

1. Кейнсiанцi - послiдовники iдеї:

а) внутрiшньої стабiлiзацiї ринкової економiки;

б) iгнорування товарного походження грошей;

в) внутрiшньої нестабiльностi ринкової економiки i необхiдностi втручання держави в економiчнi процеси.

2. Ключовою функцiєю грошового ринку є:

а) прагнення економiчних суб'єктiв мати в своєму розпорядженнi певну, заздалегiдь визначену суму грошей;

б) балансування попиту i пропозицiї грошей i формування ринкового рівня процента як цiни грошей;

в) перемiщення грошей по каналах ринку безпосередньо вiд їх власника до того, хто їх потребує для реального використання.

3. Емісія грошей у тому разі, коли вона не може розв’язати проблему бюджетного дефіциту називається:

а) інфляція попиту; б) фіскальна інфляція; в) урядова інфляція.

4. Головними представниками міжбанківських об’єднань є (вкажіть помилку):

а) консорціуми та картелі;

б) концерни та трести;

в) комерційні банки.

5. Що не притаманне комерційним банкам:

а) банківський нагляд;

б) пасивні операції;

в) обслуговування вкладників;

г) консультації.

6. На якій міжнародній конференції була знищена функція золота в якості міри вартості валютних одиниць:

а) на Ямайській (1976 р.);

б) на Маастріхській конференції (1991 р.);

в) на Бреттон-Вудській конференції (1944 р.).

Варіант 30

1. Моделі грошових реформ.

2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР).

3. Задача. Визначити, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 обертів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 400 млрд. грн.

Тести

1. Теорiя монетаризму розроблялася:

а) для розвинутої ринкової економiчної системи;

б) для країн перехiдного перiоду;

в) для всiх країн, незалежно вiд рiвня розвитку економiки.

2. Важливою функцією грошового ринку є:

а) боротьба з інфляцією;

б) забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією грошей;

в) політика Центробанку щодо курсу національної валюти;

г) регулювання процесів, стримання інфляції.

3. Вкажiть економiчну передумову iснування кредиту:

а) функцiонування виробникiв на засадах комерцiйного розрахунку;

б) наявнiсть держави;

в) наявнiсть рiзних власникiв на засоби виробництва.

4. Банківський картель – це:

а) об’єднання великих банків;

б) об’єднання малих банків;

в) об’єднання середніх банків.

5. Чи мають право комерційні банки здійснювати валютні операції:

а) мають право усі банки;

б) лише центральний банк та його представництва;

в) мають право за наявності відповідної ліцензії;

г) не мають право зовсім.

6. Розвиток світового ринку капіталів відзначився формуванням:

а) міжнародних фінансових центрів;

б) глобалізацієй;

в) створенням нового економічного порядку;

г) міжнародних ТНК.

3. Методичні рекомендації до самостійної

РОБОТИ

Соседние файлы в папке учеба