Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Тема 5. Грошовий ринок

 1. У чому полягає суть грошового ринку?

 2. Хто виступає основними суб’єктами грошового ринку?

 3. Які існують канали прямого й опосередкованого фінансування грошового ринку?

 4. Яку роль відіграють банки і небанківські фінансово-кредитні структури як суб’єкти грошового ринку?

 5. Що собою являють ринок грошей і ринок капіталів?

 6. Яким чином ринок цінних паперів і валютний ринок пов’язані з грошовим ринком?

 7. Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки та обсягом маси грошей в обігу?

 8. Якою є залежність між зміною ставки процента і темпами інфляції?

 9. Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною ставкою?

 10. Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки та обсягом маси грошей в обігу? Як використовує цей механізм центральний банк у своїй грошово – кредитній політиці?

 11. У чому полягає процес грошово – кредитної мультиплікації?

 12. Що собою являє грошова база?

 13. Яким чином збільшення маси грошей в обігу впливає на процентну ставку?

 14. Яким чином зростання цін або реальних доходів впливає на рівноважну процентну ставку?

 15. Чим відрізняється грошовий ринок від ринку грошей, а ринок грошей – від ринку капіталів?

 16. Чи можуть банки працювати в секторі прямого фінансування грошового ринку?

17. Які фактори визначають зміну попиту на гроші?

18. Які фактори визначають зміну пропонування грошей?

19. Які фактори впливають на рівновагу грошового ринку?

20. Чим відрізняється попит на гроші від попиту на товари?

Тема 6. Інфляція і грошові реформи

 1. Які особливості грошових реформ у широкому розумінні цього поняття?

 2. У чому полягають особливості грошової реформи в Росії 1922-24рр. та які її найважливіші ланки?

 3. Якими є основні напрямки та зміст структурної перебудови грошових систем країн з перехідною економікою?

 4. Що собою являє інфляція?

 5. Проаналізуйте форми вияву інфляції та основні причини виникнення?

 6. Які основні типи інфляції?

 7. Яким чином інфляції впливає на виробництво, зайнятість та життєвий рівень?

 8. Яке місце займає інфляція у системі державного регулювання грошової сфери?

 9. Яка різниця між відкритою та прихованою інфляцією?

 10. Яким чином класифікуються форми інфляції відповідно до темпів та змісту інфляційного процесу?

 11. Яким чином інфляція пов’язана з емісійним процесом?

 12. Яким чином впливає інфляція на розвиток макроекономічних процесів?

 13. Якою мірою інфляція пов’язана з безробіттям?

 14. Які особливості інфляційного процесу в Україні (1993; 1994 рр.)?

 15. Чи можливо подолати соціально-економічні наслідки інфляції в сучасних умовах і яким чином?

 16. У чому полягає зміст і функції грошових реформ?

 17. Як Ви гадаєте, чому затримувалось проведення грошової реформи в Україні? Чи завершилась грошова реформа обміном грошової одиниці?

 18. За якими принципами здійснюється класифікація грошових реформ?

 19. На яких засадах здійснюються грошові реформи у вузькому розумінні цього поняття? Які існують різновиди цього типу грошових реформ?

 20. Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?

Тема 7. Кредит у ринковій економіці

 1. У чому полягає сутність кредиту?

 2. Яка функція кредиту є найбільш визнаною в економічній літературі?

 3. Чи погоджуєтеся Ви з виокремленням емісійної функції кредиту?

 4. Які дискусії ведуться щодо контрольної функції кредиту?

 5. У чому полягає призначення меж кредиту і чим вони визначаються?

 6. Яким рисами характеризується розвиток кредиту в період переходу України до ринкових відносин?

 7. Назвіть суттєві риси, що відрізняють кредит від інших економічних категорій.

 8. Яку роль відіграють небанківські фінансово-кредитні установи на ринку кредитних послуг?

 9. У чому полягає необхідність використання такого принципу банківського кредитування, як забезпеченість кредиту?

 10. Поясніть механізм реалізації перерозподільної функції кредиту?

 11. Який існує взаємозв’язок та відмінності між поняттями “функції кредиту” і “роль кредиту”?

 12. Обґрунтуйте необхідність та можливість існування кредиту в умовах ринкової економіки.

 13. Яким чином здійснюється нагляд і контроль за наданням банківських кредитів?

 14. Якими положеннями характеризується натуралістична теорія кредиту?

 15. У чому полягає суть капіталотворчої теорії кредиту?

16. За якими критеріями правомірно виділяти форми і види кредиту?

17. Чим обмежується надання комерційного кредиту?

18. Яку роль відіграє кредит у розвитку економіки?

20. Чим різняться поняття «банківський кредит» і «державний кредит», «банківський кредит» і «споживчий кредит», «забезпечений кредит» і «комерційний кредит»?

20. У чому полягає суть процента як економічної категорії?

21. Чим відрізняються кредитний і процентний ризики?

Соседние файлы в папке учеба