Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Варіант 15

1. Пропозиція грошей та механізм її формування.

2. Страхові компанії, їх функції і роль.

3. Задача. Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що готівка на руках у населення 400 млрд. грн., строкові депозити 275 млрд. грн., безготівковий обіг 60 млрд. грн., залишки на розрахункових рахунках та поточних рахунках 150 млрд. грн., готівковий обіг 80 млрд. грн., кошти за трастовими операціями – 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків – 150 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в М3.

Тести

1. Що з переліченого є функцією грошей?

а) емісія; б) засіб обігу;

в) мастаб цін, г) купівельна спроможність.

2. Вексель, що виник без реальної торгової операцiї фіктивно, i призначений для направлення в оборот додаткових коштiв шляхом отримання позички в банках, називається:

а) комерцiйним; б) фiнансовим; в) приятельським;

г) бронзовим; д) простим.

3. Грошовi реформи передбачають(знайдіть найбільш вірне тлумачення):

а) повну змiну грошової системи, часткову змiну грошової системи, оздоровлення механiзму регулювання грошового обiгу;

б) утворення нової грошової системи, часткову змiну грошової системи, проведення спецiальних стабiлiзацiйних заходiв;

в) полiпшення механiзму регулювання грошового обiгу вiдносно нових соцiальних умов, повну змiну грошової системи, проведення часткової змiни грошової системи.

4. Hорма процента – це:

а) вiдношення суми капiталу, наданого в позичку, до суми рiчного доходу, отриманого на позичковий капiтал, помножене на 100%;

б) вiдношення суми рiчного доходу, отриманого на позичковий капiтал, до суми капiталу, наданого в позичку, помножене на 100%.

5. Чи може центробанк у порядку банкiвського нагляду обмежити кредитну дiяльнiсть комерцiйних банкiв?

а) може; б) не може; в) може, але не всiх одразу.

6. Функції регулювання міжнародних валютних відносин покладено на:

а) ООН; б) МВФ; в) уряди країн; г) міністерства фінансів.

Варіант 16

1. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей.

2. Пенсійні фонди, їх характеристика.

3. Задача. Надлишкові резерви комерційного банку становлять 150 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга половина – готівкою. Норма резервування становить 40%. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором М1.

Тести

1. Первісно гривнею були:

а) жіночі прикраси, в) чоловічій святковий одяг,

б) збір у Київській Русі, г) перлини.

2. Кредитна емiсiя обумовлює випуск:

а) казначейських бiлетiв; в) розмiнної монети;

б) банкiвських бiлетiв; г) чекiв.

3. Зовнi iнфляцiя проявляється в:

а) зростаннi цiн, поглибленнi товарного дефiциту, падiннi валютного курсу грошової одиницi;

б) надмiрному випуску паперових грошей великого номiналу;

в) стримуваннi припливу капiталу, втручанні держави у валютнi вiдносини.

г) зростанні курсу національної грошової одиниці.

4. Маржа – це:

а) рiзниця мiж ставками позичкового i депозитного процента;

б) норма доходу, яку стягує банк за позичками, наданими iншим банкам;

в) рiзниця мiж рiвнем доходу найбiльш презентабельних фiнансових активiв та доходнiстю грошових активiв.

5. Визначте рису, властиву банківській системі України:

а) це монобанк;

б) це дворівнева система;

в) це трирівнева система.

6. Валютна інтервенція – це :

а) купівля та продаж ліцензій міжнародними фірмами;

б) купівля та продаж власної валюти або конкурентної – іншої держави;

в) різке зниження попиту на валюту.

Соседние файлы в папке учеба