Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Варіант 27

1. Особливості інфляційного процесу в Україні.

2. Комісійно-посередницькі банківські операції.

3. Задача. Якщо величина готівки складає 210 млн. грн., поточних вкладів – 690 млн.грн., строкових вкладів – 350 млн.грн., то грошовий агрегат М2дорівнює:

а) 900 млн. грн.; б) 560 млн.грн.;

в) 1250 млн.грн.; г) 1040 млн.грн.

Тести

1. Монетаристи - прибiчники теорiї, згiдно з якою:

а) ринкова економiка внутрiшньо стабiльна, а коливання її спричиняються зовнiшнiми факторами, зокрема змiною пропозицiї грошей;

б) ринкова економiка внутрiшньо нестабiльна i необхiдне втручання держави в економiчнi процеси;

в) джерелом суспiльного багатства є зовнiшня торгiвля.

2. З яких частин складається попит на гроші?

а) поточна каса i заощадження;

б) пропонування i запозичення;

в) потоки втрат i потоки iн'єкцiй.

3. В Україні відбувається:

а) інфляція попиту; б) інфляція пропозиції; в) імпортована інфляція.

4. Виконують роль проміжного ланцюга між індивідуальним грошовим капіталом і корпораціями, що функціонують у не фінансовій сфері:

а) банк; б) мале підприємство; в) інвестиційна компанія,

г) пенсійні фонди, д) страхові компанії.

5. За організаційно-правовою формою діяльності комерційні банки поділяються на:

а) державні, б) пайові, акціонерні; в) приватні; д) кооперативні, е) змішані.

6. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:

а) використання національної валюти;

б) використання резервів у національній валюті;

в) продаж цінних паперів, розміщених у іноземній валюті;

г) емісія грошей;

д) зміна ставок оподаткування

Варіант 28

1. Методи регулювання інфляції.

2. Міжнародний валютний фонд: мета його створення, напрямки діяльності та роль у функціонуванні світової валютної системи

3. Задача. Якщо норма обов’язкових резервів становить 16%, то грошовий мультиплікатор дорівнює:

А) 4; б) 6,25; в) 8; г) 12,5.

Тести

1. Згiдно з теорiєю монетаризму:

а) кiлькiсть грошей в обiгу не впливає на формування господарської кон'юнктури;

б) кiлькiсть грошей в обiгу є визначальним фактором формування господарської кон'юнктури;

в) основою є не обiг грошей, а їх накопичення у господарських суб'єктiв.

2. Попит на гроші залежить від (знайдіть помилку):

а) рівня цін; в) норми відсотка;

б) реальних доходів; г) демографічних процесів.

3. Рівень цін можна визначити із рівняння:

а) Р = МV : Q ; б) М/Р = Q – V; в) Р = М – Q + V.

4. Інвестиційні банки ( яке з тверджень є невірним):

а) здійснюють операції по випуску і розміщенню цінних паперів;

б) здійснюють розрахунки і організують платіжний обіг у масштабі всього народного господарства;

в) акумулюють грошові заощадження населення для довгострокового фінансування економіки.

5.За формою власності комерційні банки поділяються на (вкажіть, що зайве):

а) державні; б) акціонерні; в) приватні; г) кооперативні; д) змішані.

6. Міжнародний фінансовий інститут – це:

а) ООН; б) Європейський інвестиційний та кредитний центр;

в) МВФ; г) ЮНЕСКО,

Соседние файлы в папке учеба