Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Тема 6. Інфляція і грошові реформи

1. Грошовi реформи передбачають(знайдіть найбільш вірне тлумачення):

а) повну змiну грошової системи, часткову змiну грошової системи, оздоровлення механiзму регулювання грошового обiгу;

б) утворення нової грошової системи, часткову змiну грошової системи, проведення спецiальних стабiлiзацiйних заходiв;

в) полiпшення механiзму регулювання грошового обiгу вiдносно нових соцiальних умов, повну змiну грошової системи, проведення часткової змiни грошової системи.

2. Зовнi iнфляцiя проявляється в:

а) зростаннi цiн, поглибленнi товарного дефiциту, падiннi валютного курсу грошової одиницi;

б) надмiрному випуску паперових грошей великого номiналу;

в) стримуваннi припливу капiталу, втручанні держави у валютнi вiдносини.

г) зростанні курсу національної грошової одиниці.

3. Валютна iнтервенцiя - це:

а) пряме втручання ЦБ в дiяльнiсть валютного ринку з метою впливу на курс нацiональної валюти шляхом купiвлi-продажу iноземної валюти;

б) змiна облiкової ставки центральних банкiв з метою регулювання валютного курсу шляхом впливу на рух короткострокових капiталiв;

в) вирiвнювання конкурентоздатностi окремих країн.

4. Девальвацiя – це:

а) оголошення державою знецiнених паперових грошових знакiв недiйсними;

б) офiцiйне зниження металевого складу i курсу нацiональних грошей вiдносно iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць;

в) обмiн усiх старих знакiв на новi в певнiй пропорцiї з одночасним перерахунком у цiй пропорцiї усiх грошових показникiв;

г) офiцiйне пiдвищення державою золотого складу i валютного курсу або тiльки валютного курсу нацiональної валюти держави.

5. Ревальвацiя - це:

а) оголошення державою знецiнених паперових грошових знакiв недiйсними;

б) офiцiйне зниження металевого складу i курсу нацiональних грошей вiдносно iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць;

в) обмiн усiх старих знакiв на новi в певнiй пропорцiї з одночасним перерахунком у цiй пропорцiї усiх грошових показникiв;

г) офiцiйне пiдвищення державного золотого складу i валютного курсу або тiльки валютного курсу нацiональної валюти держави.

6. Девальвацiя i ревальвацiя як методи валютного регулювання використовуються для:

а) стабiлiзацiї валютного курсу;

б) приведення офiцiйного курсу у тимчасову вiдповiднiсть з дiйсним;

в) пiдтримання курсу валюти на зниженому рiвнi;

г) обмеження коливання курсу нацiональної валюти.

7. Грошові реформи на основі ревальвації можливі за умови:

а) незначного знецінення грошей та швидкого розвитку економіки і відновленні стабільності ринку;

б) приведення офiцiйного курсу у вiдповiднiсть з дiйсним;

в) пiдтримання курсу валюти на зниженому рiвнi;

г) значного знецінення нацiональної валюти, різкого падіння обсягів промислового виробництва.

8. Деномінація – це:

а) грошова система стабiлiзацiї валютного курсу;

б) укрупнення грошової одиниці без зміни її найменування;

в) заходи щодо знецінення офiцiйного курсу національної грошової одиниці;

в) пiдтримання курсу валюти на зниженому рiвнi;

г) заміна «старих» грошей на «нові».

9. Часткова зміна грошової системи відбувалась (знайдіть невірну відповідь):

а) в Англії згідно з Актом Робетра Піля (1844 р.);

б) в СРСР у 1922-1924 і 1947 рр.;

в) реформа Вітте в 1895-1897 рр.

10. Оголошення державою знецінених паперових грошових знаків недійсними:

а) нуліфікація;

б) девальвація;

в) деномінація;

г) ревальвація.

11. Офіційна концепція грошової реформи в Україні в 19996 р. базувалась на принципах (вкажіть, що не відповідає дійсності):

а) неконфіскаційності;

б) повної прозорості;

в) обміну старих грошових знаків на нові у пропорції 10:2.

12. Грошова реформа в Україні вересня 19996 р. передбачала (вкажіть, що не відповідає дійсності):

а) заходи щодо заміни діючої грошової одиниці;

б) деномінацію грошових знаків (зменшення на шість нулів);

в) зміна назви грошової одиниці.

13. В Україні відбувається:

а) інфляція попиту; б) інфляція пропозиції; в) імпортована інфляція.

14. Рівень цін можна визначити із рівняння:

а) Р = МV : Q ; б) М/Р = Q – V; в) Р = М – Q + V.

15. Емісія грошей у тому разі, коли вона не може розв’язати проблему бюджетного дефіциту називається:

а) інфляція попиту; б) фіскальна інфляція; в) урядова інфляція.

Соседние файлы в папке учеба