Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. ОПИС навчальної дисципліни

«ГРОШІ і КРЕДИТ»

Мета вивчення дисципліни: формування базових знань з торії грошей та закономірностей їх функціонування в ринковій економіці.

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти певними компетенціями, які необхідні висококваліфікованому фахівцю, а саме:

Інструментальні компетенції

 • здатність аналізувати та систематизувати інформацію з основних питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (монографій, статистичних щорічників, наукових статей тощо);

 • вміння оптимально організовувати свій час за «золотим принципом» «час – гроші».

Міжособистісні компетенції

 • здатність виробляти навички управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях;

 • вміння виправляти свої помилки;

 • вміння працювати в команді;

 • поважне ставлення до культурних цінностей оточуючих людей;

 • знання і поважне ставлення до культури людей з інших країн, з якими ведеться співпраця.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати загальні та професійні знання для організації особистої діяльності.

 • мотивація, знання вимог до написання наукових робіт з дисципліни «Гроші і кредит»;

 • вміння виконувати наукові роботи (проекти) з дисципліни «Гроші і кредит» під науковим керівництвом викладача;

 • вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміти відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються грошей і кредиту;

 • здатність ініціювати свої ідеї стосовно проведення занять з дисципліни «Гроші і кредит» (організація ділової гри).

Спеціальні компетенції

 • розуміння процесів, що відбуваються у сфері грошового обігу, кредиту та банківській діяльності в умовах ринкової економіки;

 • знання закономірностей грошового обігу та кредиту; специфіки організації грошово-кредитних систем різних країн; особливостей грошово-кредитної політики в різних країнах; функцій та основних операцій центральних і комерційних банків;

 • знання основних елементів валютної системи;

 • вміння розраховувати на основі даних офіційної статистики такі традиційні економічні показники, як співвідношення готівкової і безготівкової грошової маси, розмір грошових агрегатів, рівень інфляції, коефіцієнт монетизації, грошовий мультиплікатор, швидкість обігу грошей;

 • вміння аналізувати структуру пасивних і активних операцій банку;

 • вміння визначати крос-курс.

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни

Змістовий модуль 1. Історичні аспекти розвитку грошових відносин

Тема 1. Сутність і функції грошей

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи організації грошового обороту

Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса

Тема 4. Грошові системи

Тема 5. Грошовий ринок

Тема 6. Інфляція і грошові реформи

Змістовий модуль 3 Кредитні відносини та роль інституту фінансового посередництва в розвитку економіки

Тема 7. Кредит у ринковій економіці

Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку

Тема 9. Центральні банки

Тема 10. Комерційні банки

Змістовий модуль 4. Теоретичні основи функціонування валютного ринку

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит

Соседние файлы в папке учеба