Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kniga.doc
Скачиваний:
406
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
6.61 Mб
Скачать

Рефлексія

Яким чином Ви відбирали матеріал, готуючись до практичного заняття?

Що вдалося краще, а в чому виникли труднощі?

Практичне заняття № 3, 4 Тема. Організація навчання математики в початковій школі План

 1. Підготовка вчителя до уроку.

 2. Урок математики та особливості його проведення за різними методичними системами.

 3. Вимоги до оформлення конспекту уроку та позакласного заходу.

 4. Особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів та оформлення письмових робіт з математики. Критерії оцінювання письмових робіт. Оцінювання усних відповідей.

 5. Організація моніторингового дослідження якості навчальних досягнень.

 6. Позакласна работа з математики.

 7. Особливості проведення уроків математики в малокомплектній школі.

 8. Особливості інклюзивного навчання в початковій школі.

Основна література

 1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах. Вид. третє, доповнене і перероб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.– 336 с.

 2. Богданович М.В., Будна Н.О., Лишенко Г.П. Урок математики в початковій школі. Навчальний посібник. – Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2004. – 208 с.

 3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – №7. – С. 1-18.

 4. Савченко О.Я. Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя // Початкова школа. – 2011. – №2. – С. 7 – 11

 5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // Початкова школа. – 2011. – №8. – С. 15.

 6. Кочина Л. Особливості побудови уроку математики в початкових класах// Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 27-32.

 7. Кочина Л. Особливості побудови уроку математики в початкових класах// Початкова школа. – 2006. – № 8. – С. 22-24.

 8. Методичні рекомендації щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти у 2006 – 2007 н. р. // Початкова школа. – 2007. – №4. – С.1-4.

Додаткова література

 1. Дидактичні особливості організації особистісно орієнтованого уроку в 1 класі : метод. посіб. / заг. ред. Т.Е. Пушкарьової. – К.: Сім кольорів, 2008. – 144с.

 2. Митник О.Я. Як навчити дитину мистецтва мислення. Педагогічна психологія. Навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. – К.: Видавництво „Початкова школа”, 2006. – 104 с.

 3. Митник О.Я. Навчально-творча діяльність молодших школярів на уроках математики. Методика навчання математики в системі післядипломної освіти. – К.: Видавництво „Початкова школа”, 2005. – 96 с.

 4. Друзь Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів. – К.: Рад. шк., 1988. – 144 с.

 5. Клименченко Д.В. Збірник вправ з математики для початкових класів. – К., 1987. – 124с.

Практичні завдання

 1. Складіть пам’ятку „Підготовка вчителя до уроку математики”.

 2. Розробіть конспект уроку за методичною системою чинних підручників

 3. Підготуйтеся до організації ділової гри „Письмове оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”.

 4. Як Ви розумієте процес організації моніторингового дослідження якості початкової математичної освіти? Проаналізуйте математичні завдання, які запропоновані в статті [9] зі списку основної літератури для проведення підсумкової атестації учнів 4-х класів.

5. Як Ви вважаєте, чи достатньо завдань на розвиток математичних і ключових компетентностей молодших школярів в методичному апараті чинних підручників? Доповніть їх, скориставшись журналом „Початкова школа”.

6. Самостійно здійсніть пошук дидактико-методичної літератури з проблем організації роботи в малокомплектній школі та навчання учнів з особливими потребами. Підготуйте реферат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]