Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kniga.doc
Скачиваний:
406
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
6.61 Mб
Скачать

Практичні завдання

 1. Розкрийте сутність та закономірності організації навчального співробітництва на уроках математики.

 2. Назвіть можливі прийоми організації навчального співробітництва на уроках математики. Проілюструйте їх на конкретних прикладах.

 3. Розкрийте на конкретних прикладах технологічні особливості формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів на уроках математики.

 4. Сплануйте урок таким чином, щоб можна було продемонструвати можливості застосування технології диференційованого навчання на різних етапах уроку. Обгрунтуйте, чому саме такі способи диференціювання навчальних завдань Ви обрали?

 5. Розкрийте процедуру організації проектної діяльності. З цією метою оберіть різні теми проектів, які можна виготовити з учнями в процесі навчання математики.

 6. Організуйте діагностичну самостійну роботу. Тему уроку визначте самостійно.

 7. Організуйте поетапне вивчення нового матеріалу на уроці. Тему уроку математики визначте самостійно.

 8. Розкрийте на конкретних прикладах технологічні особливості ігрової діяльності на різних етапах уроку математики.

 9. У чому полягає комплексний характер технології поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу? Змоделюйте декілька фрагментів уроку математики з домінуванням у певний момент функцій однієї з навчальних технологій.

Практичне заняття 4 Тема. Особливості моделювання та проведення комбінованого уроку математики, побудованого за різними навчальними технологіями План

 1. Основні ознаки технологічного навчання на уроках математики в початковій школі.

 2. Методичні прийоми формування мотиваційно-цільової діяльності учнів.

 3. Поетапна організація навчально-пізнавальної діяльності учнів і вчителя на уроках математики.

 4. Особливості реалізації зворотнього зв’язку з учнями.

 5. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

 6. Організація самооцінної діяльності учнів на кожному етапі уроку математики.

 7. Алгоритм застосування навчальних технологій на різних етапах уроку математики.

Основна література

1. Коваль Л.В. Підготовка майбутнього вчителя до моделювання уроків за різними навчальними технологіями // Початкова школа. – 2005. – № 11 – С. 32 – 36.

2. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід : монографія / Л.В. Коваль. – Донецьк : ЛОНДОН-ХХІ, 2011. – 330с.

3. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Л.В. Коваль. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 225 с.

4. Одинцова Г.П.  Інформативність уроку як засіб підвищення його результативності / Одинцова Г.П., Кодлюк Я.П.  // Початкова школа. – 2004. – № 2. – С. 9-12.

5. Пушкарьова Т.Є. Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку у початкових класах // Початкова школа. – 2003. – № 4. – С. 7-10.

Додаткова література

1. Истомина Н. Б. Проблемы современного урока математики в начальных классах // Начальная школа. – 2001. – № 4. – С. 65 – 73.

2. Петерсон Л.Г. Механизмы реализации новых государственных образовательных стандартов / Л.Г. Петерсон // Начальная школа. — 2008. — №11. — С. 6–9.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]