Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kniga.doc
Скачиваний:
406
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
6.61 Mб
Скачать

Рефлексія

Назвіть основні етапи Вашої траєкторії вивчення цієї теми. Виявіть досягнуті Вами на кожному етапі результати. Проаналізуйте засоби, які Ви застосовували для їх реалізації.

Завдання для самостійної роботи

Підготуйте до захисту сценарій позакласного заходу з математики для учнів початкової школи. Форму проведення та клас визначте самостійно.

Методичні рекомендації для виконання завдань самостійної роботи

Позакласна робота має бути невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в початковій школі. Її головне завдання – виховувати інтерес до математики, стимулювати учнів до її вивчення. У початковій школі доцільні насамперед ті види позакласної роботи, в яких можуть брати участь усі учні класу.

З молодшими школярами практикуються такі види позакласної роботи: позакласна година з математики, конкурси на кращого математика, математичні екскурсії, математичні ранки, математичні олімпіади, математичні гуртки, математичні газети, тиждень математики тощо. За формою та змістом вони вміщують коротенькі бесіди (повідомлення), цікаві вправи на обчислення, парні та групові змагання, математичні ігри, розв’язування головоломок і задач, розпізнання геометричних фігур та ін.

Підготувати сценарій позакласного заходу з математики для учнів початкової школи Вам допоможуть статті з цією проблеми в журналі „Початкова школа”. Щоб більш ретельно підготувати свій варіант позакласного заходу:

1. Визначте:

а) мету та форму проведення виховного заходу;

б) методичну організацію виховного заходу (з елементом …………..змагання чи без нього; з художнім виконанням чи без …………..нього; з перевтіленням діючих осіб чи без нього).

2. Сплануйте зміст підготовчої роботи:

а) підготовка текстового матеріалу заходу;

б) пізнавально-емоційна цінність текстового матеріалу;

в) дійові учасники заходу: (кількість залучених дійових учасників-школярів у відсотках від усіх учнів класу).

3. Сплануйте проведення заходу:

а) оформлення приміщення, де проводиться захід;

б) підготовка учнів-дійових осіб заходу;

в) залучення до діяльності учнів, що не є дійовими особами заходу;

г) запрошення гостей.

4. Сплануйте, яким чином будете проводити підсумки заходу:

а) безпосередньо аналізувати позакласний захід;

б) відзначати дійових осіб заходу.

Змістовий модуль 3, 4 Тема. Сучасні навчальні технології в змісті початкової математичної освіти

Ключові поняття: особистісно орієнтоване навчання, технологія організації навчальної взаємодії вчителя та учнів, комфортне освітнє середовище, стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів, здоров’язбережувальне освітнє середовище, рефлексія, діагностика готовності учнів до засвоєння навчального матеріалу, діагностика результативності навчальних досягнень учнів, технологія організації диференційованого навчання, технологія формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів, технологія організації поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу, технологія організації ігрової навчальної діяльності, технологія організації навчальної проектної діяльності.

Студент знає й усвідомлює:

нові цілі засвоєння учнями освітньої галузі „Математика” в контексті модернізації початкової освіти;

необхідність організації технологічного навчання на уроках математики;

сутність, зміст та особливості впровадження сучасних навчальних технологій на уроках математики;

умови здоров’язберігаючої організації навчально-виховного процесу та особливості їх урахування в процесі навчання математики;

особливості впровадження інтерактивного навчання на уроках математики;

прийоми співпраці учнів і вчителя на різних етапах уроку математики;

особливості використання диференційованих завдань у процесі навчання математики;

міжпредметний характер застосування технології формування загальнонавчальних умінь і навичок;

особливості реалізації технології організації ігрової навчальної діяльності учнів;

вимоги до організації проектної діяльності молодших школярів у процесі навчання математики;

загальні підходи до реалізації технології поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу на уроках математики.

Студент володіє практичними вміннями й навичками:

організовувати процес навчання математики з метою реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної освіти;

формувати всі групи загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів у процесі навчання математики;

організовувати диференційоване навчання;

організовувати процес навчання математики на основі активної взаємодії всіх учасників навчального процесу;

організовувати проектну та ігрову навчальну діяльність молодших школярів у процесі навчання математики;

реалізовувати технологію поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу на уроках математики;

моделювати та проводити комбіновані уроки математики на основі використання різних навчальних технологій, вести їх обговорення, давати оцінку та самооцінку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]