Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція1-9.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Загальні принципи малювання

 Для побудови малюнка слід у першу чергу вибрати основний колір і колір фону. Для вибору основного кольору (кольору фону) слід встановити курсор миші на потрібний колір палітри і натиснути ліву (праву) кнопку миші. Для власне побудови малюнка потрібно вибрати необхідний інстру­мент з панелі інструментів, натиснувши відповідну кнопку. При кресленні довільних контурів, ліній, геометричних фігур і т.п., а також при вирізанні фрагментів зображення ножицями, використовуються однакові методи. Наприклад, щоб почати креслення прямокутника, треба установити покажчик миші в лівий верхній кут створюваної фігури, тобто визначити так названу крапку прив'язки. Крапка прив'язки визначає:

 початок довільної (кисть) чи прямої лінії, дуги, струменя розпилювача (шлейфа), «борозни» гумки;

верхній лівий кут багатокутної фігури (наприклад, прямокутника), чи фрагмента, що вирізується, чи уявлюваного описаного прямокутника (для еліпса). Для використання інструменту необхідно:

1) установити покажчик миші в крапку прив'язки;

2) натиснути ліву чи праву кнопку миші і, не відпускаючи її, переміщати покажчик по столі, створюючи лінію, шлейф, прямокутник, пунктирну рамку для вирізання і т.п.

Більш докладний опис роботи з кожним із інструментів наведено в пам’ятці.

Скасування результату операції здійснюється  командою , яка «стирає» результат роботи, зробленої за допомогою поточного інструмента. За допомогою команди  Правка-Отменить можна скасувати три останніх дії  (починаючи з кінця). Якщо   дію було скасовано випадково, командою Правка-Повторить вона буде відновлена.

Час від часу потрібно зберігати результати своєї роботи у файлі  -  Paint не передбачає автоматичного запам'ятовування, і при раптовому перепаді напруги вони можуть бути втрачені.

Пам’ятка

Особливості використання  інструментів  графічного редактору Paint

Олівець призначено для малювання ліній товщиною в один піксель. Вибирають натискуванням кноп­ки Карандаш. Після вибору інструменту курсор миші набирає форми олівця. Для малювання лінії слід встановити курсор в початок лінії і при натиснутій кнопці миші протягнути до кінця лінії. Якщо при цьому була натиснута ліва кнопка миші, то лінія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша Shift,  то лінія буде вестися строго горизонтально, або вертикально, або під кутом 450.

Пензель призначено для малювання довільних фігур. Вибирають натиску­ванням кнопки Кисть. При цьому під панеллю інструментів з'являється додаткове меню, у якому можна вибрати форму пензля. Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки. Використання лівої і правої кнопок миші  та клавіші Shift  аналогічно, як для інструменту Олівець.

Розпилювач призначено для створення плавних тонових зображень. Акти­візують кнопкою Распылитель.  Після вибору можна «розпилювати» на робочому полі струмені  різного кольору, різної інтенсивності (у залежності від швидкості руху  мишею) і різного розміру (у залежності від вибору в меню інструмента). Якщо при напилюванні утримується натиснутою ліва кнопка миші, використовується основний колір; якщо права — колір фону.

Гумка призначена для стирання частини малюнка. Акти­візують кнопкою Ластик. У додатковому меню інструмента можна вибрати розмір ластику, і покажчик миші прийме форму квадратика зазначеного розміру. Для виконання побудови слід встановити курсор у початкову точку і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити в кінцеву точку. В ході переміщення курсору залежно від вибраного інструмента на екрані відображується відповідна траєкторія. Якщо при переміщенні курсору була натиснута ліва кнопка миші, то траєкторія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону. При натиснутій клавіші Shift  курсор переміщатиметься тільки горизон­тально або вертикально.

Валик призначено для заповнення обмежених замкнутих областей малюнка основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою Заливка. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші. Дуже важливо, щоб у контурі  не було розривів, інакше “фарба витече” крізь “дірку” і заповнить весь екран. Втім, якщо це трапилося, можна скасувати зафарбовування (командою Правка-Отменить,  а потім ліквідувати розрив.

Лінія. Цей інструмент призначено для побудови прямих ліній вибраним  кольором. Активізують кнопкою Линия. Після активізації під панеллю інструментів з'являється меню, в якому можна вибрати товщину лінії. Для побудови лінії слід встановити курсор у початкову точку лінії і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити курсор у кінцеву точку. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша Shift,  то кут нахилу лінії буде кратний 45°.

Крива лінія. Цей інструмент призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою Кривая линия. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсору змінити кривизну. Крива, що будується, є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсору до кінців прямої. 

Прямокутник. Інструмент призначений для побудови прямокутників. Ак­тивізується кнопкою Прямоугольник. Для побудови прямокутника слід вста­новити курсор на одну з його вершин і при натиснутій лівій або правій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зобра­жується контур прямокутника. Відпускання кнопки миші фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точ­ками курсору. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клаві­ша Shift, то будуватиметься квадрат.

Округлений прямокутник. Інструмент призначений для побудови прямо­кутника з округленими кутами. Активізується кнопкою Округленный прямоу-гольник. Побудова здійснюється аналогічно інструменту Прямокутник.

Еліпс. Інструмент призначений для побудови еліпсів. Активізується кноп­кою Эллипс. Для побудови слід встановити курсор у центр еліпса і при натиснутій лівій або правій кнопці миші переміщувати курсор. На екрані пунктирною лінією зображується контур еліпса. Еліпс будується таким чином, що він є дотичним до вертикальної та горизонтальної ліній, проведених через поточну позицію курсору. Відпускання кнопки миші фіксує побудову еліпса. Якщо при переміщенні курсору утримувати натиснутою клавішу Shift, то замість еліпса будується коло.

Багатокутник. Цей інструмент призначено для побудови багатокутників. Активізують кнопкою Многоугольник. Для побудови багатокутника слід пере­містити курсор миші за контуром багатокутника, натискуючи ліву або праву кнопку миші в кожній з вершин. В останній вершині слід натиснути кнопку двічі  і перша вершина з’єднається з останньою. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша Shift, то багатокутник міститиме кути тільки 90 і 45 °.

Для кожної з геометричних фігур можна вибрати в додатковому меню інструмента один із трьох способів малювання:

— верхній зразок дозволяє намалювати порожню фігуру з контуром в основному кольорі;

— зразок у центрі створює пофарбовану кольором фону фігуру з контуром в основному кольорі;

— нижній зразок створює пофарбовану кольором фону фігуру без контуру.

 

Текст. Інструмент призначено для введення текстових надписів на малюн­ках. Активізують кнопкою Надпись. Якщо ввімкнений перемикач Панель атрибутов текста, то після активізації на екран виводиться панель атрибутів тексту, де можна вибрати шрифт, його розмір. Для включення перемикача слід після активізації інструмента Текст вико­нати команду Вид/Панель атрибутов текста. Повторне виконання цієї ко­манди виключає перемикач. Далі в області малюка слід виділити прямокутну область (аналогічно побудові прямокутника), в яку вводитиметься текст. При переміщенні курсору всередину виділеної області він набере форми вертикальної мерехтливої риски  -  текстового курсору, який позначає поточну позицію, в яку вводиться символ. Коли курсор доходить до правої межі області, він переходить у наступний рядок. Перейти у наступний рядок можна з будь-якої позиції, натиснувши клавішу Enter. Для редагування тексту можна використовувати клавіші переміщення курсо­ру,  BackSpace,  Del.

Виділення. Інструмент призначений для вирізання (виділення) прямокутного фрагмента малюнка. Активізують кнопкою Выделение. Цей інструмент дає змогу виділити прямокутний фрагмент малюнка (за принципом побудови прямокутника). Виділений фрагмент оточується прямокутною рам­кою. У подальшому цей фрагмент можна редагувати.

Виділення довільної області. Інструмент призначений для вирізання (виділення) до­вільного за контуром фрагменту малюнка. Активізують кнопкою Выделение произвольной обпасти. Для виділення довільної області слід встановити кур­сор у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при натиснутій лівій кнопці миші описати курсором замкнений контур. Відпускання кнопки миші фіксує виділення. Виділена область оточується пунктирним прямокутником, який описано навколо виділеної області.

Для зняття виділення слід установити курсор за межі виділеної області та клацнути лівою кнопкою миші.

 

Введення тексту

У будь-якій області малюнка можна розташувати довільний напис, користуючись інструментом Надпись, причому текст набирається одним зі шрифтів, підключених до Windows.  Однак варто пам'ятати, що Paint не призначено для введення текстових документів: написи на малюнках виконують або службову функцію (наприклад, у блок-схемах), або декоративну.

Дуже важливо вибрати точне розташування тексту на малюнку, особливо якщо його треба виділити акуратною рамкою. Відразу це звичайно не вдається, тому рекомендуємо такий прийом: спочатку ввести напис де-небудь на вільній ділянці екрану, а потім, вирізуючи ножицями фрагменти напису (див. далі), перемістити їх у потрібне положення.

 

Зміна розмірів зображення

В графічному редакторі Paint існує три операції, зв'язаних зі зміною розмірів:

1) зміна площі видимої частини малюнка (зміна області перегляду);

2) збільшення масштабу відображення малюнка на екрані;

3) пропорційне  зменшення / збільшення малюнка, зміна пропорцій малюнка.

Зміна області перегляду. Так само, як у будь-якому іншому універсальному додатку Windows,  можна збільшити розмір вікна документа (тобто площа видимої частини малюнка), якщо зняти один чи кілька прапорців у меню Вид: Набір інструментів, Палітра, Рядок стану. У цьому випадку площа збільшується за рахунок видалення з вікна відповідних елементів інтерфейсу.  Щоб побачити весь малюнок цілком, виберіть команду Вид-Переглянути малюнок. У цьому режимі змінювати малюнок ви не зможете. Щоб повернути Paint у нормальний стан, просто клацніть мишею на малюнку.

Зміна масштабу. Редактор Paint дозволяє вибрати один з п'яти масштабів відображення малюнка: 100%, 200%, 400%, 600% і 800%. Масштаб 100% називається звичайним, а масштаб 400% — великим. Масштаб можна установити двома способами.

1. Вибрати інструмент «Масштаб», а потім — у меню інструмента — бажаний масштаб (1х, 2х, 6х, 8х).

2. Вибрати команду Вид-Масштаб. З'явиться підлегле меню цієї команди, у якому можна:

— відразу вибрати звичайний (100%) чи великий (400%)  масштаб;

— по команді Выбрать... викликати діалогове вікно з перемикачами і в ньому установити кожний  з п'яти масштабів. Після вибору масштабу 4х, 6х чи 8х, ви одержуєте можливість видати на екран сітку, кожна клітинка якої відповідає одному пікселю. При такому режимі відображення можна редагувати зображення з точністю до однієї крапки (пікселя).

Примітка. Установивши занадто великий масштаб,  ви можете  відразу випустити з уваги ділянку зображення, що хочете відредагувати. Щоб цього не трапилось, встановить звичайний масштаб і клацніть на інструменті «Масштаб». Покажчик перетвориться в рамку. Укажіть рамкою на потрібну ділянку і клацніть мишею. При необхідності Paint так установить смуги прокручування, щоб у вікні відображалась  зазначена вами ділянка. Отже, на екрані у виді великої сітки з'явиться збільшене зображення ділянки, причому кожен піксель на ньому представлений добре видимою кліткою. Якщо прапорець Вікно масштабу 100% (Показать эскиз) установлений, на екрані виникає невелике вікно, у якому ділянка буде відображена у натуральну величину. Це вікно можна перемістити, змінити його розміри (звичайним способом). Указуючи мишею на окремі клітки, ви можете редагувати їх як завгодно. У такий спосіб можна дуже точно виправити раніше створені  фігури чи  намалювати нові елементи зображення (наприклад, букви з оригінальним малюнком). Результати вашої роботи негайно відтворюються у вікні масштабу 100%. Хоча ви бачите у вікні і на екрані лише частина всієї картинки, ви можете переміщатися  по всьому зображенню за допомогою смуг прокручування.

Трансформація зображень.  Трансформацією називають автоматичну зміну форми, розмірів або розміщення графічного об’єкту. У меню Рисунок є команди трансформації: Відбити/повернути... і Розтягти/нахилити..., що працюють як з виділеним фрагментом, так і з усією картинкою. Перша команда дозволяє відбити картинку (ліворуч / праворуч  чи зверху / вниз), а також повернути на кут 90, 180, 270 градусів. Друга команда дозволяє змінити пропорції зображення: розтягти по горизонталі чи по вертикалі (коефіцієнт «розтягання» задається у відсотках) і (чи) нахилити по  горизонталі чи по вертикалі (нахил задається в градусах).

 

Редагування деталей зображення

Перед редагуванням треба обов'язково виділити фрагмент малюнка. Команди редагування будуть діяти тільки на виділений фрагмент.  Для вирізання прямокутного фрагменту виберіть інструмент «Виділення», встановіть покажчик у крапку прив'язки, натисніть кнопку і, не відпускаючи її, перемістіть мишу в правий нижній кут фрагменту і відпустіть кнопку. При вирізанні розмір фрагменту в пікселях  (ширина і висота) відображається  в рядку стану. Фрагмент, що вирізується, облямовується пунктирним контуром, що зберігається і після відпускання кнопки миші.

Якщо ділянка вирізана невдало, клацніть мишею де-небудь поза фрагментом і повторіть операцію.

Що можна зробити з виділеним фрагментом?

Фрагмент можна:

— перемістити чи скопіювати в межах існуючої картинки;

— вирізати чи скопіювати в буфер обміну;

— скопіювати у файл;

— очистити (заповнити поточним кольором тла);

— відбити/повернути, розтягти/нахилити.

Переміщення і копіювання. Щоб перемістити виділену ділянку в іншу позицію екрану, треба помістити покажчик миші всередину фрагменту, натиснути  ліву кнопку і буксувати фрагмент у нове положення. Потім відпустити кнопку миші. Так працює «класичний» метод «Drag-and-Drop».

Якщо ви хочете скопіювати фрагмент, попередньо натисніть клавішу Ctrl і не відпускайте її доти, поки не зафіксуєте копію в потрібному місці.

Якщо при переміщенні утримувати натиснутою не Ctrl, a Shift, фрагмент залишить після себе «шлейф», і його можна використовувати для створення вигадливих орнаментів.

Очищення. Для очищення виділеного фрагменту слід натиснути клавіш Delete або вибрати команду Правка/Очистити виділене. Після цього виділений фрагмент зафарбовується кольором фону.

Зміна розмірів. Зміна розмірів виділеного фрагменту здійснюється за допомогою маркерів розміру. Ці маркери розміщуються на пунктирній рамці, яка обмежує виді­лений фрагмент, і мають вигляд темних маленьких квадратів. При встанов­ленні курсору миші на маркері він набирає вигляду двонапрямленої стрілки. Пересування курсору при натисненій лівій кнопці миші розтягує або стягує виділений фрагмент.

Буфер обміну. Вирізання і копіювання фрагмента в буфер обміну виконується стандартними командами Windows: Правка-Вирезать і Правка-Копировать. В окремому випадку ви можете скористатися буфером обміну для копіювання фрагмента в межах існуючого малюнка. Командою часто користаються для включення в картинку фрагментів графічного екрану, знятих у буфер клавішею PrintScreen.  По команді Правка-Вставить поточний вміст буферу обміну вставляється в лівий верхній кут створюваної картинки. Фрагмент облямовується пунктирною рамкою, і автоматично включається інструмент «Виділення». Методом «Drag-and-Drop» можна розташувати фрагмент так, як вам це потрібно.

 Запис фрагмента у файл. Вибравши команду Правка-Копировать в  файл..., ви можете представити вирізаний фрагмент окремим файлом формату .BMP чи .PCX. Ім'я створюваного файлу запитується в діалоговому вікні-файлері. В окремому випадку можна записати фрагмент у файл із вихідним зображенням, тобто просто зменшити (чи збільшити) розміри картинки. За допомогою цієї операції, зокрема, ви легко можете зберігати в невеликих файлах фрагменти графічної картинки, знятої з екрана клавішею PrintScreen, якщо збереження всієї картинки небажано.

Зовнішні фрагменти. У картинку, що знаходиться на екрані, можна вставляти зовнішні фрагменти, а конкретно — вміст буфера обміну (якщо він не порожній) і файли .BMP чи .PCX. В обох випадках техніка вставки однакова. Щоб вставити в картинку зображення з іншого файлу, необхідно вибрати команду Правка-Вставить из файла.... Paint попросить вас вказати в вікні-файлері ім'я файлу з зображенням, що вставляється, а потім помістить це зображення у верхній лівий кут екрану (у вигляді вирізаного фрагменту, як і при виконанні команди Вставити). Можна  перемістити цей фрагмент у будь-яке місце екрану. Зазначеними способами дуже зручно «клеїти» картинку з різних фрагментів (можливо, підготовлених зовсім іншими засобами).

Примітка. Paint «визнає» тільки растрові файли .BMP і .PCX. Файли інших форматів попередньо треба або тим чи іншим способом посилати в буфер обміну, або конвертувати в .BMP (.PCX).  Наприклад, щоб вставити зображення  з векторного файлу .WMF, треба спочатку в редакторі Word помістити цей файл у буфер обміну, потім повернутися в Paint і вставити зображення в навчальну картинку командою Вставить. У підкаталозі CLIPART мається багато картинок .WMF для прикраси документів.

Редагування кольору.

Під редагуванням кольору розуміється зміна кольорів елементів малюнка або палітри.  Раніше вказувалось, що для вибору основного кольору слід клацнути лівою кнопкою миші по відповідному кольору палітри, а для вибору кольору фону — правою. Інструмент Валик панелі інструментів дозволяє заповнювати обмежену область малюнка кольором фону. Кнопка Выбор цветов панелі інструментів дозволяє скопіювати колір одного елемента малюнка в інші елементи. Для цього після активізації кнопки слід спочатку клацнути лівою кнопкою миші на елементі, колір якого необ­хідно скопіювати, а потім клацнути на елементі, колір якого слід змінити. Команда Рисунок/Обратить цвета замінює всі кольори в малюнку на протилежні (білий — на чорний, жовтий — на синій і т.д.).

Зміна кольорів палітри. Для зміни будь-якого кольору палітри слід виб­рати цей колір, клацнувши по ньому мишею, а потім виконати команду Параметры/Изменить палитру. При цьому відкривається вікно діалогу Изменение палитры, в якому слід натиснути кнопку Определить цвет.

У полі Основная палитра цього вікна міститься 48 основних кольорів, які можна включати до палітри вікна Раіnt. Поле Дополнительные цвета містить 16 квадратів, у які можна записувати колір, створений користувачем.  У правій нижній частині вікна розміщені поля введення для визначення параметрів кольору в системі НLS (поля Оттенок, Контраст, Яркость) і системі  RGB (поля Красный, Зеленый, Синий).

Під час вибору одного з кольорів у базовій палітрі або в полі додаткових кольорів вибраний колір оточується пунктирною рамкою, параметри цього кольору відображаються в полях HLS та RGB. Можна змінити значення будь-якого з цих параметрів. Для цього слід двічі клацнути мишею над полем і ввести нове значення параметра. Таким чином можна скомбінувати будь-який колір.

Зручніше визначити колір за допомогою матриці кольорів, яка розміщена в правій верхній частині вікна діалогу. Матриця являє собою квадрат, кожна точка якого зафарбована відповідним кольором. Сусідні точки мають схожий колір. При встановленні курсору миші в яку-небудь точку матриці параметри кольору відображаються в полях HLS  і RGB. Праворуч від матриці знаходиться повзунок, переміщуючи який можна змінити параметр Яркость у системі HLS. Визначений  колір відображується в полі Цвет/Заливка вікна діалогу. Після визначення параметрів кольору слід натиснути клавішу Доба­вить в набор. Цей колір записується в палітру кольорів поля Дополнительные цвета і стає вибраним. При натискуванні кнопки ОК вікно діалогу закривається і вибраний колір з поля Базовая палитра або Дополнительные цвета запишеться в палітру кольорів вікна редактора Раіnt. Цю палітру можна зберегти командою Параметры/Сохранить палитру. При цьому відкривається вікно діалогу, в якому можна вказати ім'я і тип  файла палітри. Збережений файл палітри можна завантажити командою Параметры/Загрузить палитру. 

 

                                          Основна література:

 

1.Руденко В.Д., Макарчик А.М., Патланжоглу М.А. Курс інформатики / Под. ред  Мадзигона В.Н. _ К.: Фенікс, 1998. – 368 с.

2.Верлань А. Інформатика: Підручник для учнів 10-11 кл. середної загальноосвітньої школи. – Форум: К., 2000.

 

                             Додаткова література:

 

3.Дибкова Л.М. Іформатика та комп'ютерна техніка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Академія: К., 2002.

4.Макарова Н.  Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс. – СПб: Питер, 2000.

 

                            Лекція №5 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.