Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція1-9.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Прийоми форматування тексту

В Word розрізняють форматування символів і форматування абзаців. Поняття “символ” містить у собі не тільки окремий символ, але й слово, фразу, а також фрагмент тексту, що не є абзацом. При форматуванні символів як правило задаються параметри шрифту: гарнітура й розмір, накреслення й тип підкреслення, міжбуквенна відстань, схована текст і ін. При форматуванні абзаців крім параметрів шрифту задаються параметри розташування абзацу: вирівнювання й відступи відносно полів сторінки, інтервали між абзацами й між рядками усередині абзацу, а також положення самого абзацу на сторінці.

Об'єкт форматування повинен бути попередньо виділений. Параметри форматування зберігаються в символі кінця абзацу. Якщо видалити символ кінця поточного абзацу, то абзац приймає параметри форматування абзацу, що випливає за ним у документі. Новий абзац, що утвориться при натисканні клавіші ENTER, здобуває параметри форматування попереднього абзацу.

В Word реалізовані два принципово відмінних способи форматування тексту - пряме (або безпосереднє) форматування й форматування з використанням стилів. При прямому форматуванні виділеному фрагменту по черзі призначаються необхідні параметри оформлення. Перевага стильового форматування полягає в тім, сто обраних об'єктів (звичайно це абзац) призначається цілий набір параметрів форматування (стиль форматування), що формується заздалегідь і має унікальне ім'я. Стиль форматування може містити параметри шрифту, абзацу, табуляції, обрамлення й заливання, кадру, нумерації й вказівка на використовувану мову для розміщення переносів і перевірки орфографії. Стилі форматування можуть бути призначені виділеним абзацам або абзацу, усередині якого перебуває курсор.

Далі будуть описані методи прямого форматування тексту, якось: завдання параметрів шрифту й форматування абзаців.

 

Форматування документа – це зміна його зовнішнього вигляду. WORD забезпечує форматування документів на п'яти різних рівнях:

 

·  на рівні символів (зміна гарнітури, зображення, розміру і кольору шрифту, міжбуквеного інтервалу в слові, анімації і т.д.)

·  на рівні абзаців (вирівнювання по лівому краю, по правому краю, по центру і по ширині; відступи справа і зліва; відступ першого рядка; відступи до і після абзацу; міжрядковий інтервал, управління розбиттям на сторінки і т.д.)

·  на рівні сторінок (параметри сторінок, орієнтація сторінок, рамка, колонтитули першої сторінки, парних і непарних сторінок і т.д.)

·  на рівні розділів (формування розділів з наступної сторінки або на поточній сторінці, розбиття тексту на колонки і т.д.)

·  на рівні документа (номери сторінок, зміст і т.д.).

   Абзац – це фрагмент тексту, який закінчується недрукованим символом або фрагмент тексту, процес введення якого закінчується натисненням на клавішу введення Enter. До абзацу відносяться: абзац основного тексту, заголовки, зміст, списки (нумеровані і маркіровані) і т.д. Для форматування символів застосовується діалогове вікно Шрифт (Формат / Шрифт) або команди на панелі інструментів форматування. Абзаци форматують за допомогою вікна діалогу Абзац, яке відкривається командою Формат / Абзац. Поглянути форматування виділеного тексту можна у області задач, виконавши команду Формат / Показати форматування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.