Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція1-9.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
1.65 Mб
Скачать

7.2.Основні поняття електронних таблиць

 

Excel – це табличний процесор. Табличний процесор - це прикладна програма, що призначена для створення електронних таблиць і автоматизованої обробки табличних даних. Електронна таблиця – це електронна матриця, розділена на рядки й стовпці, на перетинанні яких утворяться осередки з унікальними іменами. Осередки є основним елементом таблиці, у які можуть уводитися дані й на які можна посилатися по іменах осередків. До даних ставляться: числа, дати, час доби, текст або символьні дані й формули.

Мал. 1: Интерфейс Microsoft Excel

  Основні поняття електронної таблиці: заголовок стовпця, заголовок рядка, осередок, ім'я осередку, маркер виділення, маркер заповнення, активний осередок, рядок формул, поле імені, активна область аркуша.

Робоча область електронної таблиці складається з рядків і стовпців, що мають свої імена. Імена рядків - це їхнього номера. Нумерація рядків починається з 1 і закінчується максимальним числом, установленим для даної програми. Імена стовпців - це букви латинського алфавіту спочатку від А до Z , потім від АА до AZ, ВА до BZ і т.д.

Максимальна кількість рядків і стовпців визначається особливостями використовуваної програми й обсягом пам'яті комп'ютера, наприклад, у табличному процесорі Excel 256 стовпців і більше 16 тисяч рядків

Перетинання рядка й стовпця утворить осередок таблиці, що має своя унікальна адреса. Для вказівки адрес осередків у формулах використаються посилання (наприклад, А6 або D8). Осередок – область, обумовлена перетинанням стовпця й рядка електронної таблиці, що має свою унікальну адресу. Адреса осередку визначається ім'ям (номером) стовпця й ім'ям (номером) рядка, на перетинанні яких перебуває осередок, наприклад А10. Посилання – вказівка адреси осередку. Активної осередок - це виділений осередок, ім'я якої відображається в поле імені. Маркером виділення називається напівжирна рамка навколо виділеного осередку. Маркер заповнення - це чорний квадрат у правому нижньому куті виділеного осередку. Активна область аркуша - це область, що містить уведені дані. В електронних таблицях можна працювати як з окремими осередками, так і із групами осередків, які утворять блок. Блок осередків – група суміжних осередків, обумовлена за допомогою адреси. Адреса блоку осередків задається вказівкою посилань перших і останньої його осередків, між якими ставиться розділовий символ – двокрапка. Якщо блок має вигляд прямокутника, то його адреса задається адресами лівих верхніх і правої нижньої осередків, що входять у блок. Блок використовуваних осередків може бути зазначений двома шляхами: або завданням із клавіатури початкової й кінцевої адрес осередків блоку, або виділенням відповідної частини таблиці за допомогою лівої клавіші миші.  

Таблиці в Excel  складаються з рядків, стовпців і аркушів. Така структура являє собою потужний засіб для виконання фінансового аналізу. Кожна створювана робоча книга складається з 16 робочих аркушів.

Переміщення між аркушами:

-         перехід до певного аркуша - щиглик по його ярлику

(- перехід до першого ярлика

-         перехід до останнього ярлика

-         перехід до попереднього / останньому ярлику

Для переміщення робочого аркуша в іншу позицію в цій же робочій книзі треба перетягнути мишкою його ярлик.

Скопіювати аркуш можна втримуючи клавішу CTRL натиснутої при переміщенні миші.

Excel розташовує до 255 аркушів, кожний з яких розділений на 256 стовпців і 16384 рядків. Стовпці позначають буквами: A, B, C, ...AA,..AZ...,BA...(або цифрами 1,2,3. . . 256). Рядка позначають завжди цифрами. У кожному стовпці може помещатися від 0 до 255 символів.

Excel дає можливість виконувати розрахунки з використанням умісту з рядків, стовпців і різних аркушів, а також копіювати й переміщати дані між аркушами, рядками й стовпцями.

Вся інформація заноситься в клітки, адреси яких виходять із букви стовпця й номера рядка (А9, З16, D29). Поточна клітка обведена стовщеною рамкою - курсором.

Переміщення курсору по аркуші за допомогою клавіш:

((((((((((( - переміщення на одну клітку

Pg Up, Pg Dn - екран нагору, екран униз

Home -на першу клітку рядка

End - на останню клітку рядка

Ctrl + Home -на першу клітку таблиці

Ctrl + End -на останню заповнену клітку

 

Переміщення по робочому аркуші за допомогою меню:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.