Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Підготовка вчителя до уроку

1 етап. – попередня підготовка до уроку:

 • Вивчення навчальної програми;

 • Ознайомлення з підручниками, навчальними посібниками, зі спеціальною, педагогічною і методичною літературою з валеології та основ здоров’я, з досвідом роботи інших учителів, аналіз власного досвіду;

 • Планування системи уроків;

 • Перегляд навчальної відео- та слайдотеки, наочності;

 • Підготовка матеріального забезпечення.

2 етап – безпосередня підготовка до уроку:

 • Формування мети та завдання уроку;

 • Визначення обсягу і змісту навчального матеріалу;

 • Вибір форм організації навчання;

 • Вибір методів і прийомів навчання;

 • Наочно-технічне оснащення уроку;

 • Визначення змісту й методики виконання домашнього завдання;

 • Складання плану-конспекту уроку.

3 етап – апробація підготовленого уроку:

 • Визначення основних частин змісту матеріалу, на яких слід акцентувати увагу учнів;

 • Пробне проведення уроку, уточнення його часу і темпу.

Вимоги до уроку з основ здоров’я

Вимоги до уроку з основ здоров’я поділяються на дидактичні, виховні, психологічні та гігієнічні.

Дидактичні вимоги до уроку:

 • Чітке визначення освітньої мети уроку, які знання та вміння треба дати на цьому уроці;

 • Здійснення у своїй системі уроків дидактичних принципів навчання;

 • Обрання найраціональніших методів і прийомів, а також засобів для досягнення визначеної мети уроку.

 • Застосування внутріпредметних і міжпредметних зв’язків.

Виховні вимоги до уроку:

 • Постановка виховної мети уроку і відповідного завдання з виховання учнів;

 • Врахування індивідуальних особливостей учня, зокрема рівня інтелектуального розвитку, мотивації ставлення до власного здоров’я, дії стимулюючих методів, ступеня самостійності в оволодінні знаннями.

Психологічні вимоги до уроку:

 • Організація і здійснення сприймання та усвідомлення, запам’ятовування і осмислення навчальної інформації;

 • Розвиток довільної та після довільної уваги учнів, її концентрація на найскладніших і найвідповідальніших знаннях (поняттях, правилах, законах);

 • Застосування мнемонічних прийомів (механічного і смислового) запам’ятовування знань, тренування вмінь на уроці, а також у ході виконання домашніх завдань;

 • Розумове виховання та самовиховання особистості в процесі навчання.

Гігієнічні вимоги до уроку:

 • Забезпечення чергування методів і прийомів у ході уроку, з тим щоб не допускати втоми і розумового перевантаження, особливо при викладенні складної, важкої для сприймання теми;

 • Дотримання санітарно-гігієнічного режиму, провітрювання класної кімнати перед уроком, на перервах, вологе прибирання;

 • Контроль за станом здоров’я учнів, в разі підозри на захворювання звільнення від уроку та виклик лікаря додому;

 • Вчитель повинен бути здоровим, власним прикладом і взірцем ведення здорового способу життя.

Практична частина

Завдання 1. Які типи уроків Ви знаєте?

Завдання 2. Описати структуру уроків (урок повідомлення нових знань, повторення попереднього матеріалу, контрольно-перевірочний, комбінований).

Завдання 3. Нестандартні уроки. Опишіть структуру двох нестандартних уроків на вибір (уроки ділової гри, уроки прес-конференції, уроки КВК, уроки-змагання, уроки-твори, уроки-заліки тощо).

Питання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Поняття «урок».

 2. Основні етапи підготовки вчителя до уроку.

 3. Вимоги до уроку з основ здоров’я (дидактичні, виховні, психологічні, гігієнічні).

 4. Основні типи уроків.

 5. Структура уроків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]