Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

2.1. Тематичний план навчального модуля

ЗМ

Назва модуля, теми

Всього годин

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Самостійна робота

ЗМ

№ 1

Загальні основи валеології

15

4

2

2

7

ЗМ

№ 2

Теоретичні основи методики викладання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності

15

4

4

-

7

ЗМ

№ 3

Методика викладання основ здоров’я та здоров’язберігаю

чого виховання учнів

15

4

-

4

7

ЗМ

№ 4

Форми організації здоров’язберігаю

чої освіти та виховання

15

4

-

4

7

ЗМ

№ 5

Зміст освіти та методика викладання окремих тем з предметів «Основи здоров’я», «Валеологія», «Безпека життєдіяльності»

15

4

2

2

7

Всього

75

20

8

12

50

Рейтингова оцінка засвоєння навчального матеріалу

Вид навчальної роботи

Максимальна кількість балів

МОДУЛЬ № 1

6

Виконання та захист практичної роботи №1.

2

Виконання та захист практичної роботи №2.

2

Тестування Зм. модуль 1

2

МОДУЛЬ № 2

6

Виконання та захист практичної роботи №3.

2

Виконання та захист практичної роботи №4.

2

Тестування Зм. модуль 2

2

МОДУЛЬ № 3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №5.

2

Виконання та захист лабораторної роботи №6.

2

Тестування Зм. модуль 3

2

МОДУЛЬ № 4

6

Виконання та захист практичної роботи № 7

2

Виконання та захист практичної роботи № 8

2

Тестування Зм. модуль 4

2

МОДУЛЬ № 5

6

Виконання та захист практичної роботи № 9

2

Виконання та захист практичної роботи № 10

2

Тестування Зм. модуль5

2

Навчальний проект

20

Усього за модулі № 1 – 5.

50

Залік (підсумкова робота)

50

Усього

100

Семінарське заняття №1

Тема. Нормативно-правова база формування здорового способу життя і безпечної поведінки у дітей та підлітків через систему шкільної освіти

Мета ознайомитися з нормативно-правовою базою формування здорового способу життя

Обладнання: Конвенція про права дитини, Конституція України, Закон про середню освіту, Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]