Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Додаткова література з безпеки життєдіяльності

 1. Конвенція ООН про права дитини К.: ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.

 2. Конституція України, 1996.

 3. Закон України “Про охорону праці”. – Голос України 224, 1992

 4. Закон України “Про охорону здоров’я”. – Голос України 238, 1992.

 5. Закон України “Про пожежну безпеку”. – Відомості Верховної Ради України 6, 1993.

 6. Закон України “Про дорожній рух”. – Відомості Верховної Ради України 12,22,46, 1994.

 7. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. – Відомості Верховної Ради України 27, 1994.

 8. Закон України “Про освіту” // Радянська школа 9, 1994.

 9. Закон України “Про цивільну оборону України”, 1993.

 10. Закон України “Про запобігання захворюванню на синдром імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”. 1998.

 11. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань”, 1998.

 12. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, 1991.

 13. Законодавчі акти України з охорони оточуючого середовища. – Черкаси, екологічний інформаційно-методичний центр, 1997.

 14. Кур’єр ЮНЕСКО. Журнал “Стихійні лиха. Готуймося!”, грудень 1997.

 15. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 576 с.

 16. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000. – 496 с.

 17. Палкович Я. Выживание в городе. М., 1992. – 134 с.

 18. Пономарев В.Т. Безопасность жизнедеятельности. Энциклопедия для школьников и родителей. – Донецк, 1997.

 19. Про життя і діяльність людини афоризмами, прислів'ями і приказками. Укладачі Плахтій М.П., Євмінов В.В., Філінюк В.А., Чорпіта В.М. / За ред.. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: Видавець Мошак М.І., 2005. – 192 с.

 20. Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. М., МГУ им. М.В. Ломоносова, фиилологическое общество “Слово”, 1997.

 21. Павленко А.Р. Компьютер, ТV и здоровье. Решение проблемы. – К.:”Основа”, 1998. – 152 с.

 22. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда: конспект лекций. – К.: МАУП, 1999. – 88с.

 23. Псиихология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000. – 480 с.(Библиотека практической психологии).

 24. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін. Екологія людини. Підручник. – 2-е вид. – Харків: ХДПУ, “ОВС” 2000. – 208 с.

 25. Семиченко В.А. Психічні стани. – К.: “Магістр-S”, 1998. – 208 с.

 26. Марчук А.Г. та ін. Долікарська допомога: Підручник. – К.: НАВСУ – “Правові джерела”. – 2000. 576 с.

 27. Пістун Н.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності (Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. Навчальний посібник. – Львів, “Афіша”, 2000. – 239 с.

 28. Шаповалова Т.Г. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів 1-5 курсів. – БДПІ, 2008. – 78 с.

 1. Шаповалова Т.Г. Ситуаційні завдання, тести з курсу дисципліни “Безпека життєдіяльності”. – БДПУ, 2005. – 50 с.

 2. Журнали “Надзвичайна ситуація”, “Безпека життєдіяльності” (№№ 2000-2007).

Відеоматеріал:

Касета 1. Жизненное чувство /6-ть фильмов, режиссер Джон Даунер, 177 мин.

Кассета 2. Природные стихийные бедствия. Экологические проблемы Азовского моря.

Кассета 3. Пожарные: Адская работа (бесстрашные укротители огня)

Кассета 4. Продажа людей.

Кассета 5. Сім чудес Приазов'я.

Кассета 6. Вредные привычки

DVD матеріал:

Секунды до катастрофы

Что такое свет. Молния. Вода.

Шторм века.

Укладач:

к.пед.н., доцент кафедри біології, екології та БЖД

Шаповалова Т.Г.

Затверджено на засіданні кафедри біології, екології

та БЖД

протокол № 1 від 30.08.2011 р.

70

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]