Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Функції навчальної діяльності вчителя валеології Список літератури з дисципліни основна література

 1. Закон України "Про загальну середню освіту" /Урядовий кур'єр. – 1999. – №125-126. – С. 5-6.

 2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Затверджено постановою Кабінету .Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 // Початкова освіта. – 2000. – № 47. – С. 22-24.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. – № 2. – К.: Пед. преса, 2002.

 4. Антон Алатон. Валеологія: Підручн. для початк. шк. – 2-е видання. – К.: Алатон, 1997. – 208 с.

 5. Антон Алатон. Валеологія. Охорона життя і здоров’я: Підручн. для 1-го класу. – 1-ше видання. – К.: Алатон, 1998. – 192 с.

 6. Апанасенко Г.Л. Автобиографические заметки о здоровье. – Николаев: "Борисфен", 2001. – 139 с.

 7. Апанасенко Г.Л. Зволюция биознергетики и здоровье человека. – СП6.: МГП "Петрополис", 1992. – 123 с.

 8. Бібік Н., Бойченко Т., Коваль Н., Манюк О. ІнтегровАний курс "Основи здоров'я". Програма. 3-4 класи // Початкова школа. – 2003. – № 2. – С. 43-49.

 9. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. Основи здоров'я: Підручник для 2 кл. – К.: Навч. книга, 2003. – 96 с.

 10. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. Основи здоров'я: Підручник для 3 кл. – К.: Навч. книга, 2003. – 111 с.

 11. Бібік Н.М.. Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. Основи здоров'я; Підручник для 4 кл. – К.: Навч. книга, 2004. – 143 с.

 12. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів.: Афіша, 1999. – 275 с.

 13. Бойченко Т.Є., Савченко О.Я. Основи здоров'я: Підручник для 1 кл. – К.: Навч. книга, 2002. – 96 с.

 14. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

 15. Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч. посіб. 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 232 с. (електронний варіант).

 16. Дубовис М.С. та ін. Абетка здоров’я. Підручник для 1-2 класів / Дубовис М.С., Качеров О.Б., Короп Ю.О. – К.: Просвіта, 1997 – 160 с.

 17. Дубров А.П.Лунные ритмы человека: Краткий очерк по селенобиологии. – М.: Медицина, 1990. – 160 с.

 18. Дубровский А.А. Открытое письмо врача учителю: Здоровье детей – будущее народа. – М.: Просвещение, 1988. – 31 с.

 19. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів України. – Київ: “Каравела”, 2006. – 320 с.

 20. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій, К.: КДТЕУ, 1999. – 208 с.

 21. Здоров'я та безпека життєдіяльності учнів (Посібник для вчителів "Основи безпеки життєдіяльності" та класних керівників) / За ред. В.І.Шахненка. – Харків: Харківський обласний центр здоров'я, 2002. – 154 с.

 22. Казимировский З.С. Мьі живем в короне Солнца : Изд.2-е испр. – М.: Наука, 1983. – С. 54-53.

 23. Команєва О.О. Валеологія. Школа здоров’я. Навч. пос. для 2-3 кл. – К.: Літера, 1999. – 80 с.

 24. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001 – 576 с.

 25. Мизун Ю.Г., Хаснулин В.И. Наше здоровье и магнитные бури. – М.; Знание, 1991. – 192 с.

 26. Охорона життя і здоров'я дітей: Ч.2. Культура здоров'я молодшого школяра. 1-4-ті класи. Програма та методичні поради для вчителів початкової школи / Укл. В. І Шахненко. – К.: ІСДО, 1995. – 192 с.

 27. Пістун І.,П., Мешанич Р.Й., Березовський А.П. Курс лекцій з безпеки життєдіяльності (для бакалаврського рівня) – Суми, 2003.– 224 с.

 28. Плахтій П.Д. Основи гігієни фізичного виховання: Навчальний посібник. - Кам’янець-Подільський: «Медобори» (ПП Мошак М.І.), 2003. – 240 с.

 29. Програма інтегративного курсу "Основи валеології та медичних знань" / 1- 10-ті класи.// Інф. зб. М-ва освіти України, 1994. – № 17-18. – С. 49.

 30. Рудакова А.О. Профілактиа йододефіцитних захворювань. Методичний посібник для вчителів. – Харків: Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв, 2003. – 50 с.

 31. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Академия БЖД. – Санкт-Петербург, 1996. – 162 с.

 32. Савченко О. Я., Бойченко Т. Є.; Манюк О.І. Програма інтегрованого курсу "Основи здоров'я" для 2 класу // Початкова школа. – 2001. – № 10. – С. 26-27.

 33. Савченко О., Бойченко Т., Царенко А., Колотій Н. Інтегрований курс "Основи здоров'я". Програма. 1 клас // Початкова школа. – 2001. – № 7. – С. 22-25.

 34. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. безпека життєдіяльності: Навчальний посбник для вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. – К.: Кондор, 2006. – 422 с.

 35. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Медико-социальные основы здоровья: конспект лекций. – К.: МАУП, 199. – 72 с. (електронний варіант).

 36. Шахненко В.І. Азбука здоров'я молодшого школяра. Посібник для вчителя І-4-х класів. – К.: Центр "Магістр-S" Творчої спілки вчителів України" 1998. – 182 с.

 37. Шахненко В.І. Абетка здоров'я. Посібник з валеології для вчителів 1-х класів. – К.: Котигорошко, 1996. – 136 с.

 38. Шахненко В,І БіоритмологІя у системі навчально-виховного процесу // Початкова школа. – 1998. – № 11. – С. 49-51.

 39. Шахненко В.І. Засоби збереження і зміцнення здоров'я дітей шестирічного віку в навчально-виховному процесі // Джерело пед. майстерності. Науково-метод. бюлетень. Початкова школа. – 2002. – Випуск № 3. – С. 12-19.

 40. Шахненко В.І. Теоретичні основи формування культури здоров'я молодших школярів. ІІ част. – К„ 1995. – С. 96-178.

 41. Шахненко В.І., Нездолій Г.Г. Абетка здоров'я: Уроки валеології в першому класі: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000. – 144 с.

 42. Шахненко В.І., Нездолій Г.Г. Абетка здоров'я: Уроки валеології в другому класі: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000. – 192 с.

 43. Шахненко В.І., Хуторний С.К., Косюченко І.М., Легка Н.А., Абетка здоров'я: Уроки валеології в третьому класі: Посібник для вчителя / За ред.В.І. Шахненка. – Харків: Ранок, 2000. – 176 с.

 44. Шахненко В.І., Цуканова Є.О. Азбука "Основ безпеки життєдіяльності" (Змістові лінії, теоретичні положення, таблиці, схеми). Науково-методичний посібник для вчителів середніх закладів освіти. – Харків: Гелі ос, 2003. – С. 4-22.

 45. Шахненко В., Бутенко О. Профілактика йододефіцитних захворювань учнів у позакласній виховній роботі // Директор школи. – 2004. – № 19. – С. 26-29.

 46. Шкільний курс "Валеологія". 36. матеріалів. – К.: Освіта, 1994. – 94 с.

 47. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 1 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 48. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 2 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 49. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 3 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 50. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 4 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 51. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 5 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 52. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 304 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]