Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktichni_zanyattya (1).doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
21.04.2015
Размер:
126.98 Кб
Скачать

11

Практичні заняття з курсу «Основи педагогіки»

1. Загальна характеристика практичних занять

Практичні заняття з курсу «Загальні основи педагогіки» спрямовані на поглиблення теоретичних знань студентів, формування в них умінь та навичок застосувати здобуті знання для вирішення практичних завдань, розвиток професійного мислення майбутніх фахівців.

Практичні заняття передбачають такі види навчальної діяльності студентів:

 • розгляд теоретичних положень, засвоєних на лекціях та в процесі самостійної роботи;

 • обговорення реферативних повідомлень;

 • виконання практичних завдань;

 • модульну перевірку знань.

2. Планування практичних занять

Тема 1.1. Педагогіка як наука (2 години) План

І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

 1. Предмет і завдання педагогіки.

 2. Основні категорії педагогіки.

 3. Система педагогічних наук.

 4. Зв’язки педагогіки з іншими науками.

 5. Напрями зарубіжної педагогіки.

Для самостійного вивчення питання «Напрями зарубіжної педагогіки» ознайомтеся з матеріалом навчального посібника (Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 20–23) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

Напрями зарубіжної педагогіки

Характерні ознаки

1

2

3

ІІ. Обговорення реферативного повідомлення «Історія становлення педагогічної науки»

ІІІ. Виконання практичного завдання:

Змоделюйте у вигляді логічних схем систему педагогічних наук, зв’язки педагогіки з іншими науками.

Література

 1. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 18–28.

 2. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 11–19.

 3. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 33–37.

 4. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 40–48.

 5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 11–41.

 6. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – С. 11–17.

 7. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 9–23.

 8. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 8–41.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]