Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Учитель учень Зміст навчального предмету

Завдання № 4. Запишіть основні функції діяльності вчителя валеології початкових класів

Функції навчальної діяльності вчителя валеології

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

  1. Основні завдання вчителя валеології.

  2. Активні форми проведення занять (неімітаційні, імітаційні).

  3. Види імітаційної форми проведення занять.

  4. Управління процесом навчання на уроках валеологічного спрямування.

Основна література

 1. Антон Алатон. Валеологія: Підручн. для початк. шк. – 2-е видання. – К.: Алатон, 1997. – 208 с.

 2. Антон Алатон. Валеологія. Охорона життя і здоров’я: Підручн. для 1-го класу. – 1-ше видання. – К.: Алатон, 1998. – 192 с.

 3. Бібік Н., Бойченко Т., Коваль Н., Манюк О. ІнтегровАний курс "Основи здоров'я". Програма. 3-4 класи // Початкова школа. – 2003. – № 2. – С. 43-49.

 4. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів.: Афіша, 1999. – 275 с.

 5. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. Основи здоров'я: Підручник для 2 кл. – К.: Навч. книга, 2003. – 96 с.

 6. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. Основи здоров'я: Підручник для 3 кл. – К.: Навч. книга, 2003. – 111 с.

 7. Бібік Н.М.. Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. Основи здоров'я; Підручник для 4 кл. – К.: Навч. книга, 2004. – 143 с.

 8. Бойченко Т.Є., Савченко О.Я. Основи здоров'я: Підручник для 1 кл. – К.: Навч. книга, 2002. – 96 с.

 9. Дубовис М.С. та ін. Абетка здоров’я. Підручник для 1-2 класів / Дубовис М.С., Качеров О.Б., Короп Ю.О. – К.: Просвіта, 1997 – 160 с.

 1. Здоров'я та безпека життєдіяльності учнів (Посібник для вчителів "Основи безпеки життєдіяльності" та класних керівників) / За ред. В.І.Шахненка. – Харків: Харківський обласний центр здоров'я, 2002. – 154 с.

 2. Команєва О.О. Валеологія. Школа здоров’я. Навч. пос. для 2-3 кл. – К.: Літера, 1999. – 80 с.

 3. Охорона життя і здоров'я дітей: Ч.2. Культура здоров'я молодшого школяра. 1-4-ті класи. Програма та методичні поради для вчителів початкової школи / Укл. В. І Шахненко. – К.: ІСДО, 1995. – 192 с.

 4. Програма інтегративного курсу "Основи валеології та медичних знань" / 1- 10-ті класи.// Інф. зб. М-ва освіти України, 1994. – № 17-18. – С. 49.

 5. Савченко О. Я., Бойченко Т. Є.; Манюк О.І. Програма інтегрованого курсу "Основи здоров'я" для 2 класу // Початкова школа. – 2001. – № 10. – С. 26-27.

 6. Савченко О., Бойченко Т., Царенко А., Колотій Н. Інтегрований курс "Основи здоров'я". Програма. 1 клас // Початкова школа. – 2001. – № 7. – С. 22-25.

 7. Шахненко В.І. Азбука здоров'я молодшого школяра. Посібник для вчителя І-4-х класів. – К.: Центр "Магістр-S" Творчої спілки вчителів України" 1998. – 182 с.

 8. Шахненко В.І. Абетка здоров'я. Посібник з валеології для вчителів 1-х класів. – К.: Котигорошко, 1996. – 136 с.

 9. Шахненко В,І БіоритмологІя у системі навчально-виховного процесу // Початкова школа. – 1998. – № 11. – С. 49-51.

 10. Шахненко В.І. Засоби збереження і зміцнення здоров'я дітей шестирічного віку в навчально-виховному процесі // Джерело пед. майстерності. Науково-метод. бюлетень. Початкова школа. – 2002. – Випуск № 3. – С. 12-19.

 1. Шахненко В.І. Теоретичні основи формування культури здоров'я молодших школярів. ІІ част. – К„ 1995. – С. 96-178.

 2. Шахненко В.І., Нездолій Г.Г. Абетка здоров'я: Уроки валеології в першому класі: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000. – 144 с.

 3. Шахненко В.І., Нездолій Г.Г. Абетка здоров'я: Уроки валеології в другому класі: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000. – 192 с.

 4. Шахненко В.І., Хуторний С.К., Косюченко І.М., Легка Н.А., Абетка здоров'я: Уроки валеології в третьому класі: Посібник для вчителя / За ред.В.І. Шахненка. – Харків: Ранок, 2000. – 176 с.

 5. Шахненко В.І., Цуканова Є.О. Азбука "Основ безпеки життєдіяльності" (Змістові лінії, теоретичні положення, таблиці, схеми). Науково-методичний посібник для вчителів середніх закладів освіти. – Харків: Гелі ос, 2003. – С. 4-22.

 6. Шахненко В., Бутенко О. Профілактика йододефіцитних захворювань учнів у позакласній виховній роботі // Директор школи. – 2004. – № 19. – С. 26-29.

 7. Шкільний курс "Валеологія". 36. матеріалів. – К.: Освіта, 1994. – 94 с.

 8. .Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 1 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 9. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 2 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 10. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 3 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 11. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 4 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

 12. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 5 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]