Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Додаткова література з валеології та основ здоров’я

 1. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова: Алгоритм здоровья. Человек и общество. – Донецк: Сталкер; М.: ООО: Изд-во АСТ, 2002. – 464 с.

 2. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. 3-е изд.. доп. и перераб. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 64 с.

 3. Бобрицька В.І. Валеологія в запитаннях, тестах, задачах. Рецепти здорової їжі. Навчально-практичне видання. – Полтава: ”Скайтек”, 2000. – 44 с.

 4. Бойченко Т., Колотій Н., Царенко А. Як виростити дитину здоровою. – К., 2002. – 202 с.

 5. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – 2-е изд., доп., переаб. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

 6. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посібник. – К. : ІЗМН, 1997. – 224 с.

 7. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 416 с.

 8. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч./В.І. Бобрицька, М.В. Гринькова та ін.; за ред. В.І. Бобрицької. – Полтава: „Скайтек”, 2001. – Ч.1. – 346 с.

 9. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч./В.І. Бобрицька, М.В. Гринькова та ін.; за ред. В.І. Бобрицької. – Полтава: „Скайтек”, 2001. – Ч.2 – 373 с.

 10. Валеология. Справочник школьника. /Сост. С.Н. Заготова. – Донецк: ПКФ «БАО», 1998. – 448 с.

 11. Гончаренко М.С. Валеологический словарь /Харьк. гос. ун-т. – Х.: ХГУ, 1999. – 315 с.

 12. Горащук В.П. Валеологія: (Підручник для 10-11-х класів середньої загальноосвітньої школи) – К. : Генеза, 1999. – 144 с.

 13. Гриньова М.В. Методика викладання валеології. Навчально-методичний посібник. – Полтава: АСМІ, 2001. – 156 с.

 14. Дубогай О.Д. Взаємодія школи і сім’ї у вихованні здорової дитини. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в Україні.// Зб. наук.-практ. ст./ За заг. ред. В.М. Оржеховської. – К.: Магістр – S, 1999– С. 46.

 15. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. / Предисл. В.Н. Мошков. – М.: RETORIKA-А: Флинта, 1999. – 560с.

 16. Журнал коміксів для дітей віком 9-12 років «Все, що ти маєш знати про ВІЛ/СНІД. – К.: МО «Дитячий культурно-просвітницький центр», 2004. – 16 с.

 17. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ). – К.:РА „Прем’єр Медіа”,2003.– 412 с.

 18. Зубалій М.Д., Закопайло С.А. Складові здорового способу життя // Завуч. – 2000. - № 20 – 21. – С. 29.

 19. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2004 року № 605. – 15 с.

 20. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. зал. – 2-е вид. – К.: Професіонал, 2006. – 480 с.

 21. Основи валеології. Волкова С.С., Кружило Г.П. та ін.// Програми курсів основ природничих дисциплін за вибором для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К.: Перун, 1996. – С.29-63.

 22. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. /Художнє оформлення К.І. Мозгова, В.Б. Гайдабрус. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 301 с.

 23. Плахтій П.Д., Страшко С.В., Підгорний В.К. Вікова фізіологія і валеологія. Лабораторний практикім. Вид. 2-стереотипне / За редакцією П.Д. Плахтія: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – 208 с.

 24. Практикум з валеології. Основи долікарської допомоги. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл / Укладачі Цимбал Н.М., Берегова О.Д. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 112 с.

 25. Серія «Невидимий світ». Оповідки: 1. Як Майя стала охайною дівчинкою; 2. Я ніколи не палитиму!; 3. Чому треба прибирати в оселі?; 4. Маленька дитина – небезпека на кожному кроці; 5. Як Майї подарували цуценя; 6. Не всі мікроби – вороги. – К.: АЛАТОН, 1997. – 29 с.

 26. Страшко С.В., Животовська Л.А. До питання формування свідомої мотивації на здоровий спосіб життя в учнів. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. /Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2002. – Вип.. 28. – С.71-77.

 27. Татарникова Л.Г., Захаревич Н.Б., Калинина Т.Н. Валеология – основы безопасности жизни ребенка. Санкт-Петербург; 3-е изд. «Петроградский и К», 1997. – 240 с.

 28. Тест до тренінгу «Профілактика ВІЛ-інфекції». Роздатковий матеріал.

 29. Физкультура для всей семьи /Сост. Козлова Т.В., Рябухина Т.А. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 463 с.

 30. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие для студентов пед. ин-тов / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А. Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.

 31. Шахненко В.І., Цуканова Є.О. Про створення інтегрованого курсу „Основи здоров’я і безпеки життєдіяльності” для 12-річної моделі загальноосвітньої школи України. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім.. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). У 2-х частинах. – Бердянськ: БДПІ, 2002. - №1. Частина 2. – С. 77-87.

 32. Энциклопедия для детей. Том 18. Человек.Ч.1. Происхождение и природа человека. Как работает тело. Искусство быть здоровым / Глав. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2001. – С. 412-443.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]