Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Практична частина

Завдання № 1. Ознайомитися з Конвенцією про права дитини та законспектувати основні статті, що гарантують здоров’я, безпеку життя та здоров’я дитини (ст.ст. 6, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 37).

Завдання 2. Ознайомитися з Конституцією України та законспектувати основні статті, що гарантують здоров’я, безпеку життя та здоров’я людини (ст.ст. 3, 16,21, 27, 48, 49, 50, 52).

Завдання № 3. Ознайомитися з Законом «Про середню освіту» та коротко законспектувати.

Завдання № 4. Ознайомитися з Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді та коротко законспектувати.

Література

 1. Конвенція ООН про права дитини К.: ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.

 2. Конституція України, 1996.

 3. Закон України “Про охорону здоров’я”. – Голос України 238, 1992.

 4. Закон України "Про загальну середню освіту" /Урядовий кур'єр. – 1999. – №125-126. – С. 5-6.

 5. Державний стандарт початкової загальної освіти. Затверджено постановою Кабінету .Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 // Початкова освіта. – 2000. – № 47. – С. 22-24.

 6. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. – № 2. – К.: Пед. преса, 2002.

 7. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. № 605, 21.07.2004 р. МОН України. – С. 3-4, С. 9-10.

 8. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 р. – Київ, 2003. – С. 39-47.

 9. Формування здорового способу життя молоді: стан, проблеми та перспективи. – Київ, 2003. – С. 9-36.

Семінарське заняття № 2

Тема. ВАЛЕОЛОГІЯ – НАУКА ПРО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ.

Мета: ознайомитися з предметом валеології, її завданнями та методами.

Матеріал та обладнання: підручники, рекомендована література, реферати, Інтернет.

Хід роботи

 1. Теоретична частина

 1. Валеологія як наука й навчальний предмет.

 2. Сучасний стан валеології як предмета.

 3. Основні теоретичні положення валеології.

 4. Практичні аспекти валеології (активне формування, збереження та зміцнення здоров’я).

 5. Основні завдання валеології як навчального предмета.

 6. Концепція неперервного валеологічного виховання й освіти.

 1. Практична частина.

Завдання 1. Обговорення рефератів.

Перелік орієнтовних тем рефератів:

 1. Валеологія як наука.

 2. Валеологія в системі наук про здоров’я людини.

 3. Чи сумісні здоров’я й хвороба?

 4. Стратегія й тактика оздоровлення підростаючого покоління.

 5. Категорія «здоров’я» в контексті кінцевої мети валеологічного виховання.

 6. Складові компоненти здорового способу життя.

Завдання 2. Завести зошит-словник, де записувати визначення основних понять з курсу валеології (глосарій валеологічних термінів).

Рекомендована література

 1. Валеология. Справочник школьника / Сост. С.Н.Заготова. – Донецк: ПКФ «БАО», 1998. – 448 с.

 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – Київ: Здоров’я, 1998. – 245с.

 3. Белов В.И., Михайлович Ф.Ф. Валеология: здоровье, молодость, красота, долголетие. – М.: Недра Коммюникейшенс ЛТД, 1999. – 664с.

 4. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: ФиС, 1990. – 207с.

 5. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посібник для студ. пед. навч.закладів, держ. ун-тів, ін-тів післядипломн. Освіти /Інститут змісту і методів навчання. – К., 1997. –224с.

 6. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч./ В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; / За ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: „Скайтек”, 2001. – Ч.1. – 146с.

 7. Войтенко В.П. Здоровье здоровых. – Киев: Здоровье, 1991. – 248с.

 8. Ладингтон Э., Дейль Г., Гамлешко И. Ключи к здоровью: Пер. с англ. – 2-е изд. – Заокский: «Источник жизни», 1997. – 192с.

 9. Основы валеологии /Под ред. В.П. Петленко. – К.: Олимпийская литература, 1999.

 10. Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Валеологія: Підр. для 8-9 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Генеза,1998. – 136с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]