Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Основна література

 1. Навчальна програма «Основи здоров’я» (1-4 класи).

 2. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334с.

 3. Басок Н.Г. Основи здоров’я: Плани-конспекти уроків. 1 клас / Н.Г.Басок, Т.О.Бугайова. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 144с.

 4. Грецьких В.М. Основи здоров’я: Плани-конспекти уроків. 3 клас. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 168с.

 5. Григорій Ващенко. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – Видання перше. –Київ, Українська Видавнича Спілка, 1997. – С. 20-55.

 6. Кашкарьов Г.В., Шило Д.Д. Методика викладання економіки (в опорних схемах, таблицях та конспектах). – Бердянськ: БДПУ, 2004. – С. 42-48.

Практична робота № 6

Тема. ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ. ПРОВЕДЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Мета: ознайомити з поняттям фізичного розвитку та його основними показниками; навчити користуватися технікою й методикою антропометричних вимірювань зросту, маси тіла, тиску, ЖЕЛ, динамометрії, визначати свій фізичний розвиток.

Матеріал та обладнання: сантиметрова стрічка, медичні терези, спірометр, динамометр, ростомір, тонометр.

Хід роботи

1. Теоретична частина

Фізичний розвиток – це сукупність морфо-функціональних властивостей організму, які лежать в основі прояву певних рухових здібностей. Вказані властивості організму є генотипічно зумовленими, тобто передаються спадково, а також набуті після народження в конкретних умовах індивідуального життя (фенотип).

При оцінці фізичного розвитку дітей та підлітків перш за все враховують завдання, які ставить перед собою дослідник. Так, основою оцінки фізичного розвитку спеціалістами медицини є стан здоров’я, педагогами – виявлення конкретних психофізичних здібностей їхнього організму, антропологами – морфологічна характеристика організму.

Фізичний розвиток людини підпорядковується об’єктивним законам природи: закону єдності організму й довкілля, закону взаємообумовленості функціональних і морфологічних змін та закону переходу кількісних змін в якісні, що проходять в організмі в процесі онтогенезу. Суттєво впливають на фізичний розвиток людини соціальні фактори, особливо економічні. Тому, рівень фізичного розвитку населення є визначальним показником умов його існування.

В основі фізичного розвитку лежать такі морфологічні ознаки, як вага, щільність і форма тіла. У зв’язку з цим при вивченні фізичного розвитку визначають три основні показники: довжину тіла (зріст), масу тіла (вагу) й окружність грудної клітини. Співвідношення маси тіла з окружністю грудної клітини є показником щільності, а співвідношення окружності грудної клітини з довжиною тіла є показником форми тіла. При оцінці фізичного розвитку особливу увагу приділяють показнику питомої ваги тіла людини, який використовується для непрямого визначення співвідношення м’язової та сполучної (жирової) тканини.

Фізичний розвиток людини – це рівень набутого нею в процесі життя комплексу морфо-функціональних ознак відносно нормативного (середнього) для певного хронологічного віку рівня розвитку цих ознак. Одним із загальних критеріїв відповідності біологічного розвитку дитини його хронологічному (паспортному) віку є розміри тіла та їх співвідношення. У цілому від народження до 17-річного віку довжина тіла людини зростає на 70%, окружність грудної клітини – на 60%, маса тіла – на 95%.

Особливо чітко розміри тіла виявляються порівняно з показниками швидкості росту. Виділяють п’ять варіантів швидкості росту тотальних розмірів тіла в дітей та підлітків:

 1. Загальний прискорений ріст усіх тотальних розмірів.

 2. Середня швидкість росту.

 3. Загальний сповільнений ріст довжини тіла при сповільненому рості окружності грудної клітки та маси тіла.

 4. Прискорений ріст довжини тіла при сповільненому рості грудної клітини та маси тіла.

 5. Сповільнений ріст довжини тіла при середньому або прискореному рості окружності грудної клітини та маси тіла.

У цілому в дівчат ріст продовжується до 18 років, у хлопців – до 20 років. При цьому періоди прискореного росту чергуються з періодами відносного сповільнення. Так, перше збільшення довжини тіла спостерігається на першому році життя, друге – в період з 3 до 7 років, третє – на початку періоду статевого дозрівання. Характерно, що прискорення росту в дівчаток розпочинається на 2 роки раніше, ніж у хлопців. Як наслідок, в 11-12-річному віці дівчата стають вищими від хлопців.

Розвиток як характерна ознака усіх живих організмів – це динамічний процес їх пристосування до змін довкілля з метою відтворення й збереження виду. Основними етапами розвитку є народження, ріст, зрілість і функціонування, відтворення, старіння й відмирання. Для нормального перебігу всіх вище зазначених етапів розвитку необхідні оптимальні умови довкілля.

Контроль за станом здоров’я доцільно проводити за показниками фізичного розвитку, фізичної й функціональної підготовленості. Основним показником соматичного розвитку є зріст, маса тіла, окружність грудної клітини, постава, пропорційність будови тіла, стан ступнів тощо. Соматичний розвиток дітей є непрямим показником загального рівня соціально-економічних і гігієнічних умов життя громадян країни. З іншого боку умови життя суттєво впливають на перебіг процесів росту й розвитку дітей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]