Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 4

Тема. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Мета: ознайомлення зі шкільними програмами «Основи здоров’я» для 1-4 класів загальноосвітньої школи та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та визначення їх значення для практичної діяльності вчителя початкової школи, навчання використанню програми та стандартів під час підготовки вчителя до уроків.

Обладнання: програми «Основи здоров’я» 1-4 класи, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

Хід роботи Теоретична частина

Реалізація завдання щодо формування здорового способу життя здійснюється завдяки впровадженню у навчальний процес предметів валеологічного спрямування. Кабінетом Міністрів України (постанова від 14 січня 2004 р. № 24) затверджено Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, де визначено сім освітніх галузей, одна з яких – галузь „Здоров’я і фізична культура” – передбачає формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як до найвищої соціальної і особистої цінності, сприяє їх фізичному розвитку і формує основи здорового способу життя. Обов’язковими предметами цієї галузі є фізична культура та основи здоров’я з 1 по 9 класи 12-річної школи.

Зміст навчального предмета, передбаченого навчальним планом, визначається його навчальною програмою.

Навчальна програма – документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожної дисципліни, умінь і навичок, які необхідно засвоїти, зміст розділів і тем з розподілом їх за семестровим навчанням.

Навчальна програма повинна мати:

 • Високий науковий рівень з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу;

 • Втілювати виховний потенціал;

 • Генералізувати навчальний матеріал на основі фундаментальних положень сучасної науки валеології та безпеки життєдіяльності, групувати його навколо провідних ідей і наукових теорій, не містити надто ускладненого і другорядного матеріалу з урахуванням вікових можливостей дітей;

 • Реалізувати міжпредметні зв’язки та ідею взаємозв’язку науки, практики з повсякденним життям;

 • Формування вмінь та навичок з валеології, основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.

Навчальна програма є обов’язковим документом, що використовується вчителем для викладення певної дисципліни. Вона містить:

 • Мету і завдання вивчення навчальної дисципліни «Основи здоров’я», подається її стисла характеристика.

 • Короткий зміст розділів та тем, форми роботи (тип уроку, практичне заняття, самостійна робота) і контролю навчальних досягнень.

 • Науково-методичну літературу.

Загально дидактичні вимоги до програми дисципліни «Основи здоров’я» передбачають:

 1. Виділення вступного, тематичного, заключного уроків.

 2. Добре продуману систему взаємодії вчителя і учня на уроці.

 3. Активізацію пізнавальної діяльності учня на основі принципу проблемності.

Навчальні програми повинні мати високий науковий рівень з урахуванням досягнень сучасної науки валеології та безпеки життєдіяльності.

Основні розділи навчальної програми з основ здоров’я:

 • пояснювальна записка, яка містить мету та завдання з даного предмету, а також ознаки процесу ( (організація навчання);

 • зміст навчального матеріалу, поділений на розділи та теми із зазначенням кількості годин на кожну із них;

 • обсяг знань, умінь і навичок;

 • перелік обов’язкової літератури для учнів та методичної літератури для вчителів;

 • критерії оцінювання знань, умінь і навичок щодо кожного з видів роботи (навчальних досягнень).

Учитель має вміти:

 • дати розгорнуту перспективу вивчення предмету в цілому, а також кожної теми і зв’язаних з ним питань із суміжних дисциплін;

 • визначити психолого-педагогічну та методичну значущість кожної теми щодо предмету в цілому;

 • дати розгорнутий перспективний план вивчення кожної теми та пов’язаних з нею питань;

 • вибрати раціональну структуру заняття та визначити його композиційну побудову;

 • чітко спланувати навчальний матеріал і роботу учнів для його засвоєння.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]