Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Практична частина

Завдання 1. Розглянути структуру програми «Основи здоров’я) 1-4 класи (за вибором програми одного з класів) та функціональне призначення її компонентів (пояснювальна записка, зміст (розділи і теми), обсяг знань, умінь та навичок, перелік обов’язкової літератури; критерії оцінювання).

Завдання2. Скласти тематичний план предмету «Основи здоров’я» за такою схемою:

розділи

Теми

1 клас

к-сть год

(із них практичних)

2 клас

к-сть год

(із них практичних)

3 клас

к-сть год

(із них практичних)

4 клас

к-сть год

(із них практичних)

1.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

  1. Що таке навчальна програма?

  2. Що передбачає освітня галузь „Здоров’я і фізична культура” Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти?

  3. Основні компоненти навчальної програми «Основи здоров’я».

  4. Загально дидактичні вимоги до програми дисципліни «Основи здоров’я».

  5. Вимоги до вчителя при роботі з навчальною програмою.

Основна література

  1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

  2. Навчальна програма «Основи здоров’я» (1-4 класи).

  3. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – с. 334.

  4. Кашкарьов Г.В., Шило Д.Д. Методика викладання економіки (в опорних схемах, таблицях та конспектах). – Бердянськ: БДПУ, 2004. – 178 с.

  5. Учись бути здоровим. Програма і тематично-календарний план інтегрованого курсу з навчальних предметів «Валеологія» та «Охорона життя і здоров’я учнів» («Основи безпеки життєдіяльності») для 1-3 класу / Автори Т.Воронцова, Н.Адамчук, Н.Максимова, В.Пономаренко, С.Страшко. – К.: Алатон, 1999. – 55 с.

Практична робота № 5

Тема. УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я, ВАЛЕОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

Мета: ознайомлення та вивчення основної форми організації начальних занять з предмету «Основи здоров’я» – уроку, системи підготовки вчителя до уроків.

Обладнання: програми «Основи здоров’я» 1-4 класи, підручники, методичні розробки.

Хід роботи Теоретична частина

У процесі валеологічного виховання молодших школярів та вивчення основ здоров’я застосовують різноманітні форми організації занять: уроки, валеологічно-оздоровчі заходи в режимі дня, заняття спортивних гуртків та секцій, ігри на свіжому повітрі, спортивні змагання та ін.. ці форми тісно переплітаються і становлять систему, яка забезпечує організовану роботу з формування позитивної мотивації до здорового способу життя учнів. Кожна з форм має своє призначення й конкретні завдання щодо виховання фізично- та розумово вдосконаленими, здоровими, загартованими, такими, що добре володіють всіма життєво необхідними навичками і вміннями.

Основна форма роботи з валеологічного виховання у початковій школі – урок з основ здоров’я, на якому учні оволодівають програмним матеріалом і здобувають мінімум необхідних знань, умінь і навичок, що забезпечують їм потрібний розвиток, зміцнення здоров’я та участь у суспільно-корисній праці.

Урок з основ здоров’я є обов’язковою для всіх учнів формою занять, що забезпечує необхідний мінімум знань, умінь та навичок, передбачених навчальною програмою.

Урок – логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом учителя з постійним складом учнів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]