Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Практичне заняття № 3

Тема. АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДНИХ НАВИЧОК

Мета: ознайомитися та засвоїти основні активні методи навчання здорового способу життя.

Обладнання: методичні розробки та література з цієї теми.

Хід роботи Теоретична частина

Завдання вчителя валеології та основ здоров’я полягає в організації навчального процесу таким чином, щоб учень не тільки засвоїв необхідні знання, а й набув потрібних умінь та навичок. Знання є не самоціллю, а інструментом для досягнення певної мети.

При правильній організації навчально-виховного процесу предмети «Основи здоров’я», «Валеологія» та «Основи безпеки життєдіяльності» дають можливість учням виявити індивідуальність, навчитися висловлювати власну думку і відстоювати її, працювати у групі і приймати особисте рішення, виховує впевненість у собі і прищеплює повагу до інших.

Оскільки «Основи здоров’я», «Валеологія» та «Основи безпеки життєдіяльності» – предмети, що вимагають передусім набуття практичних навичок в умовах класно-урочної системи, вчитель опиняється у складному становищі.

По-перше, на таких уроках він має створити мікроклімат, що спонукатиме учнів думати і шукати відповіді, діяти індивідуально і працювати в команді. Він також має докласти зусиль для встановлення конструктивних відносин з учнями.

По-друге, досвідчений вчитель має впорядкувати свої знання щодо методів організації активної діяльності учнів на уроці, а молодий вчитель – оволодіти цим багатим методичним досвідом. Лише знаючи можливості кожного методу, кожної форми організації уроку, можна спланувати й ефективно провести заняття.

По-третє, вчитель може запрошувати на уроки фахівців, які мають безпосереднє відношення до теми заняття. Однак вчитель має пам’ятати, що саме він повинен ставити мету уроку і окреслити коло питань, які підлягають розгляду. За всіх обставин учитель – режисер уроку і тоді, коли він сам його проводить, і коли запрошує фахівців.

При вивчені кожної теми предмету вчитель має:

  • Чітко усвідомити мету теми, що розглядатиметься на уроці.

  • Визначити обсяг матеріалу, що підлягає розглядові, форми і методи ефективного подання матеріалу.

  • Визначити уміння та навички, які потрібно формувати в учнів протягом уроку.

  • Аналізувати рівень засвоєння і вчасно проводити корекцію застосування знань.

Активні форми проведення занять

Зазвичай активне навчання поділяють на неімітаційне та імітаційне. До неімітаційного належать: шкільна лекція, семінари, консультації, дискусії, олімпіади, конкурси тощо, під час яких учитель може отримати інформацію про рівень знань учнів і спроектувати корекційні заходи.

Імітаційні форми уроку слід поділити на два види: ігрові та неігрові.

До імітаційних неігрових форм уроків належать: урок-аналіз конкретних ситуацій, урок-практикум, інтегрований урок.

До імітаційних ігрових форм належать навчальні ігри (ділові, рольові), ігрове проектування.

Практична частина

Завдання № 1. Розглянути застосування активних форм занять на уроках «Основи здоров’я», «Валеологія» та «Основи безпеки життєдіяльності» (урок – шкільна лекція, уроки-дискусії, урок-практикум, уроки-консультації, урок-конференція).

Завдання №2. Розробити схему управління процесом навчання основ здоров’я, спрямовану на освіту, розвиток і виховання особистості кожного учня.

Завдання № 3. Покажіть стрілками взаємодію між учителем та учнями в процесі засвоєння змісту навчального предмету.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]